MRiRW informuje o postępach w realizacji płatności bezpośrednich za 2015 r.

Do 31 grudnia 2015 r. rolnikom, którzy zakwalifikowali się do programu płatności bezpośrednich za 2015 r., wypłacono w sumie 2,933 mld zł z pełnej puli 14,49 mld zł, przewidzianych na ten cel. To w przybliżeniu 20,24% całej kwoty.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich, wypłacane beneficjentom od 16 października do 30 listopada 2015 r., wyniosły ogółem 2,68 mld zł. Pomoc taką otrzymało ok. 1,071 mln rolników. Wysokość każdej zaliczki ustalono na 50% przyznanej kwoty. Dofinansowanie przekazywano na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych i do owoców miękkich.

Realizację dopłat w pełnej wysokości rozpoczęto 1 grudnia 2015 r. Objęła ona również jednolitą płatność obszarową i płatność dodatkową, a poza tym szereg płatności do zwierząt – płatności do krów, do bydła i do kóz – oraz płatność za zazielenianie. Do końca roku zrealizowano płatności bezpośrednie dla 251,4 tys. beneficjentów – ich łączna wysokość wyniosła 253,9 mln zł.

ARiMR opublikował harmonogram realizacji płatności bezpośrednich za 2015 r. na najbliższe miesiące:

  • styczeń 2016 – 3,5 mld zł dla ok. 500 tys. rolników. W tym miesiącu wsparcie w łącznej wysokości 6,433 mld zł ma zostać wypłacone dla blisko 751 tys. rolników (w tym dla 55% wnioskodawców ubiegających się o dopłaty za 2015 r.). Suma ta stanowi 44,4% pełnej kwoty płatności bezpośrednich za 2015 r.
  • luty 2016 – 1 mld zł dla ok. 100 tys. rolników. Do końca lutego dofinansowanie na kwotę w sumie 7,433 mld zł (51,3% pełnej puli środków) otrzyma 850 tys. rolników.
  • marzec 2016 – 3 mld zł dla ok. 300 tys. rolników. Zgodnie z założeniami wsparcie w wysokości 10,4 mld zł zostanie przekazane dla 1 150 tys. rolników (w ten sposób zrealizowana zostanie wypłata 72% wszystkich środków).
  • od kwietnia do czerwca 2016 ARiMR wypłaci beneficjentom resztę kwoty – 3,7 mld zł dla ok. 200 tys. rolników.

Choć harmonogram zapewni realizację płatności bezpośrednich w terminach przewidzianych prawem, według MRiRW dopłaty są przekazywane rolnikom w niedostatecznym tempie. Przyczyn tego stanu rzeczy Ministerstwo upatruje m.in. w opóźnieniach związanych z pracą nad systemem informatycznym. ARiMR opublikowała ponadto informację na temat planowanych usprawnień w obsłudze rolników, zakwalifikowanych do programu płatności bezpośrednich za 2015 r. Zakładają one m.in. uproszczenie procedur weryfikacyjnych, którym są poddawane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie Agencja przypomina, że szybkość rozpatrywania wniosków zależy w dużej mierze od ich jakości. Pomocy w tej kwestii można szukać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR oraz na bezpłatnej infolinii 800-38-00-84.

W grudniu 2015 r. nowo powołane kierownictwo ARiMR rozpoczęło pracę nad programem dopłat bezpośrednich za 2016 r. Do 18 stycznia br. rolnikom wysłano już część spersonalizowanych wniosków na 2016 r. z załącznikami i instrukcją wypełniania (łącznie 187 tys. wniosków). Przygotowano też już kolejne 320 tys. przesyłek. Całkowita liczba pakietów na 2016 r. wyniesie ok. 1,35 mln.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki