Rośnie lista banków obsługujących kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

Rośnie lista banków obsługujących kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

Producenci rolni, którzy zamierzają skorzystać z kredytów preferencyjnych przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mogą wnioskować o przyznanie kredytów tego typu już w sześciu bankach. Obecnie z ARiMR współpracują:

  • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
  • BNP Paribas S.A.,
  • Bank Pekao S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • Krakowski Bank Spółdzielczy,
  • SGP-Bank S.A.

Krakowski Bank Spółdzielczy podpisał umowę z Agencją w maju tego roku, a w tej chwili ARiMR oczekuje na podjęcie współpracy z dwoma kolejnymi bankami. Nowe porozumienia mają ułatwić dostęp do kredytów preferencyjnych na obszarze całego kraju.

W 2015 r. wyżej wymienione banki będą przyznawać rolnikom kredyty inwestycyjne na łączną kwotę 1,47 mld zł. Kredytobiorcy mają do wyboru trzy linie kredytowe: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR), na zakup użytków rolnych (linia Z) i na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków, mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów (linia PR). ARiMR będzie wspierać kredytobiorców w spłacaniu oprocentowania kredytów inwestycyjnych – na ten cel przeznaczyła 17,43 mln zł.

Dodatkowo banki, które podpisały umowę z Agencją, udzielają tzw. kredytów klęskowych na łączną kwotę 1 mld zł celem przywrócenia produkcji w gospodarstwach dotkniętych katastrofami naturalnymi (linie K01 – kredyty klęskowe inwestycyjne i K02 – kredyty klęskowe obrotowe). Na pomoc w spłacie oprocentowania tego typu kredytów Agencja dysponuje łączną kwotą 16,12 mln zł.

W poniższej tabeli prezentujemy informacje na temat wysokości opłat i prowizji, ustalonych przez banki, oraz wysokości marży, o którą będzie podnoszona stopa WIBOR 3M podczas ustalania wysokości oprocentowania kredytu.

Bank

Opłaty i prowizje (%)

Oprocentowanie

Marża (%)

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.*

0,00

4,2900

2,48

BNP Paribas S.A.*

1,00

4,3100

2,50

Bank Pekao S.A.

0,49

3,6100

1,80

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

1,85

4,3100

2,50

Krakowski Bank Spółdzielczy

2,00

4,3100

2,50

SGP-Bank S.A.

1,85

4,3100

2,50

* 30 kwietnia 2015 r. nastąpiło połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. i BNP Paribas S.A. Obecnie Bank funkcjonuje pod nazwą BGŻ BNP Paribas S.A.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki