ARiMR: ruszył nabór wniosków o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu

Od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. rolnicy, którzy postanowili założyć na swoich gruntach las, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie takie przyznaje się w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które stanowi część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski są przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR, a składać je mogą również jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).

Decyzję o rozdzieleniu funduszy ARiMR podejmie w oparciu o system punktowy. Liczba punktów uzyskanych przez danego beneficjenta będzie zależna od lokalizacji, w której wnioskodawca zamierza założyć las. Największą szansę na dofinansowanie mają rolnicy, posiadający grunty na terenach dotkniętych erozją wodną (tzw. korytarz ekologiczny). Wysoko punktowane lokalizacje to:

  • obszary sąsiadujące z lasami i zbiornikami wód śródlądowych,
  • grunty o nachyleniu większym niż 12 stopni,
  • tereny położone w województwach o zalesieniu mniejszym niż 30%.

Lista beneficjentów programu, określająca kolejność wypłacania wsparcia, pojawi się na stronie internetowej ARiMR najpóźniej 15 października 2015 r. Wysokość poszczególnych dopłat zostanie obliczona w oparciu o dane takie, jak powierzchnia zagospodarowanego terenu (od 0,1 do 20 ha), rodzaj posadzonych drzew i metody ochrony nowo założonego lasu. Warunkiem przyznania wsparcia ma być również posiadanie planu zalesieniowego, opracowanego przez nadleśniczego, i wykonanie wszystkich jego założeń.

ARiMR przewiduje trzy formy dofinansowań:

  • tzw. wsparcie na zalesianie, czyli jednorazowa dopłata, o której otrzymanie beneficjenci będą mogli starać się jeszcze w 2015 r.,
  • premia pielęgnacyjna, wypłacana przez okres 5 lat,
  • premia zalesieniowa, wypłacana przez okres 12 lat.

Wnioski o przyznanie obu rodzajów premii będzie można składać od 2016 r.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki