Rusza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Podczas styczniowej konferencji poświęconej Programom Rozwoju Obszarów Wiejskich minister Marek Sawicki zakomunikował, że zakończono prace nad harmonogramem wdrażania PROW na lata 2014-2020. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że podczas trwania poprzedniego Programu (PROW 2007-2013) rząd polski zakontraktował 99,8% funduszy, z czego udało się wypłacić 85% środków. Z Programu skorzystało wtedy ok. 300 tys. gospodarstw rolnych.

Środki unijne i krajowe dostępne w ramach PROW 2014-2020 wyniosą 13 mld euro. Kwota ta zwiększy się jeszcze o 5,2 mld euro z funduszy spójności. Po zsumowaniu środków PROW z łączną kwotą dopłat bezpośrednich z UE, polski sektor rolniczy zyska 42 mld euro. Pierwsze inwestycje z wykorzystaniem funduszy PROW mają wedle słów szefa resortu rolnictwa zostać zrealizowane w drugim kwartale bieżącego roku.

Minister Sawicki zachęcił liderów społeczności wiejskich do włączania się do działań objętych Programem, tłumacząc, że pozyskane w ten sposób środki posłużą dalszym przekształceniom infrastruktury wiejskiej. Podczas konferencji na temat PROW wypowiedział się również Andrzej Gross, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gross zauważył, że efektywne wykorzystywanie środków krajowych i unijnych przyczynia się do rozwoju polskich wsi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Podkreślił, że dzieje się tak wbrew obawom eurosceptyków z 2004 r., którzy zakładali, że polski sektor rolniczy nie poradzi sobie z zagospodarowaniem funduszy unijnych. Prezes ARiMR w swoim wystąpieniu zwrócił się do Ośrodków Doradztwa Rolniczego i samorządów lokalnych z prośbą o wspieranie kampanii informacyjnej na temat  PROW 2014-2020.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki