Nowe zasady dopłat bezpośrednich w 2015 r

W 2015 r. zmieniają się zasady działania systemu dopłat bezpośrednich. Zmiany dotyczą rodzajów płatności, o które może wnioskować rolnik. W tym roku na liście dopłat znajdują się:

• jednolita płatność obszarowa (JPO)

• płatność za zazielenienie –  wypłacana z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska

• płatność dla młodych rolników

• płatność dodatkowa (redystrybucyjna)

• płatności związane z produkcją

• płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego.

Rolnik może również ubiegać się o przyłączenie do systemu małych gospodarstw.

Razem z rodzajami płatności zmianie ulega lista wymagań, które producent rolny musi spełnić, aby otrzymać dany rodzaj wsparcia. ARiMR przypomina, że podstawą otrzymania dopłaty bezpośredniej dowolnego rodzaju jest spełnienie minimalnych kryteriów i wymagań rolnika aktywnego zawodowo. Tworzenie sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia jest sprzeczne z prawem unijnym i stanowi podstawę do odrzucenia wniosku o przyznanie pomocy.

Należy pamiętać, że beneficjenci systemu wsparcia bezpośredniego podlegają kontroli na mocy zasady wzajemnej zgodności (cross compliance). Producenci rolni korzystający z dopłat są zobowiązani do utrzymywania wszystkich użytków rolnych w wysokiej kulturze rolnej – dotyczy to również gruntów aktualnie nieużytkowanych. Kontroli nie podlegają gospodarstwa włączone do systemu małych gospodarstw.

W związku z wprowadzeniem nowych rodzajów płatności zmianom ulegnie zawartość formularzy, które musi wypełnić wnioskodawca. Pojawią się również nowe załączniki, choć ARiMR zapewnia, że dołożono wszelkich starań, by proces wnioskowania o dopłaty nie stał się z tego powodu bardziej skomplikowany.

Rolnicy, którzy nie ubiegali się o wsparcie bezpośrednie w 2014 r., mogą wypełnić wniosek za pośrednictwem platformy e-Wniosek, dostępnej na stronie internetowej ARiMR. Formularze w wersji papierowej są dostępne w biurach powiatowych oraz oddziałach regionalnych Agencji. Rolnicy, którzy w zeszłym roku składali wniosek o dopłaty bezpośrednie, podobnie jak poprzednim razem otrzymają od ARiMR częściowo wypełnione wnioski oraz materiały graficzne. Do dokumentów zostanie dołączona instrukcja, zawierająca informacje na temat prawidłowego uzupełnienia spersonalizowanego wniosku.

Zmianom nie ulega miejsce składania wniosku – dokumenty należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR, obsługującym miejsce zamieszkania bądź siedzibę wnioskodawcy. Taki sam pozostaje okres składania wniosków – od 15 marca do 15 maja 2015 r. Również płatności będą realizowane w takich samych terminach, jak w roku ubiegłym.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki