Unia Europejska pomoże w walce z ASF

Dnia 1 września 2016 r. w Brukseli miało miejsce spotkanie polskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, sekretarza stanu Jacka Boguckiego i zastępcy głównego lekarza weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego z Vytenis’em Andriukaitis’em, komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Dyskutowano o działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Polski. Strona polska postulowała m.in. o ograniczenie obszaru ochronnego, wyznaczonego na mocy decyzji Komisji Europejskiej w związku z przypadkami ASF w Polsce, oraz o zwiększenie dofinansowań na odszkodowania dla rolników za zwierzęta zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w ramach profilaktyki na terenach objętych restrykcjami. Minister Krzysztof Jurgiel prowadził rozmowy na temat rozprzestrzeniania się wirusa ASF poza wschodnimi granicami Polski także z ministrami rolnictwa z innych krajów UE. 

Spotkania w Brukseli przyniosły efekty w postaci projektu tzw. podwójnego kordonu zabezpieczeń. Zakłada on szczegółową kontrolę zwierząt – świń i dzików – oraz monitorowanie ich przemieszczania się, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Mięso wieprzowe, wykorzystywane do przetwarzania, będzie ponadto poddawane obróbce cieplnej w temperaturze 80°C lub pasteryzacji w 120°C. Sekretarz stanu podczas konferencji prasowej podkreślił, że polska wieprzowina jest w pełni bezpieczna dla konsumentów, gdyż wirus ASF nie zagraża ludziom, a działania ochronne służą profilaktyce.

Polska otrzymała również zgodę na ograniczenie obszarów objętych środkami sanitarnymi i skrócenie okresu obowiązywania restrykcji. Możemy także liczyć na pomoc UE we wdrażaniu zasad bezpieczeństwa hodowli, w wypłacaniu rekompensat za czasowe zaniechanie produkcji wieprzowiny na obszarach zagrożonych oraz w regulowaniu populacji dzików. Podsekretarz stanu Rafał Romanowski poinformował, że do końca sierpnia na terenach podlegających kwarantannie wyeliminowano ok. 5 tysięcy dzików z planowanych 8 tysięcy. Zdał również sprawę z przebiegu prac nad specustawą o ograniczaniu skutków ASF, która ma zostać podpisana przez Prezydenta RP wkrótce po 10 września 2016 r.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki