Rozmowy ministra Sawickiego z OPZZ Rolników zerwane

W środę 4. lutego w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego z delegacją OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. Rozmowy toczyły się wokół dwóch z dwunastu postulatów, które zostały wcześniej zgłoszone przez protestujących rolników. Kwestie mleka i wieprzowiny stały się punktami spornymi dyskusji i uniemożliwiły zawarcie porozumienia.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że siedem postulatów z listy OPZZRiOR zostało już zrealizowanych, a nad trzema kolejnymi właśnie trwają prace. Żądania związane z sytuacją na rynku mleka i wieprzowiny są według ministra Sawickiego niemożliwe do zrealizowania w formie, którą proponuje OPZZ Rolników. Przedstawiciele związku zostali zapewnieni, że na posiedzeniach rady ministrów UE stale podejmowane są starania o uzyskanie dopłat do eksportu i przechowalnictwa polskich produktów. Interwencja gospodarcza na większą skalę jest jednak według ministra niemożliwa.  

Szef resortu rolnictwa po raz kolejny podkreślił, że rekompensaty szkód wyrządzonych przez dziki zgodnie z polskim prawem wypłacają koła łowieckie. Ogół strat został oszacowany na ok. 3,2 mln złotych. W tej sprawie rząd oferuje rolnikom pomoc de minimis, w ramach której poszkodowany producent rolny może otrzymać dopłatę 850 zł/ha. Minister Sawicki przypomniał, że w przypadku sadowników rekompensaty wynosiły 400 zł/ha dla producentów porzeczek i 800 zł/ha dla producentów jabłek.

Spośród 4,5 tys. gospodarstw rolnych, które ucierpiały w wyniku żerowania zwierzyny, po dopłaty zgłosiło się ok. 600. W nawiązaniu do tej liczby szef resortu rolnictwa dodał, że z możliwości odroczenia spłaty kredytów, która została wprowadzona w listopadzie 2014 r., skorzystało tylko ok. 50 gospodarstw rolnych.

Spotkanie zakończyło się prośbą ministra o zejście z blokad oraz propozycją podjęcia rozmów szczegółowych w celu rozstrzygnięcia spornych postulatów. Delegaci OPZZRiOR zapowiedzieli jednak dalsze blokady dróg.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki