Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Pszenica Liść porażony mącznikiem prawdziwym

Pszenica jest zbożem bardzo podatnym na choroby, a jej straty w plonie w wyniku porażenia mogą wynosić nawet 90%. Przy podejmowaniu decyzji co do zastosowania środka ochrony roślin należy ocenić próg szkodliwości dla danej choroby. Progi szkodliwości podawane są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin).

Próg szkodliwości zawsze dotyczy konkretnej fazy rozwojowej zboża. Choroby, które są przenoszone przez materiał siewny oraz atakują zboża we wczesnych fazach rozwoju, zwalcza się jedynie poprzez zaprawianie nasion. W fazie wiosennego krzewienia oraz początku strzelania w źdźbło monitoruje się choroby podstawy źdźbła. Najgroźniejsza jest wtedy łamliwość źdźbła i fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła. Kolejnym krytycznym okresem we wzroście pszenicy jest koniec strzelania w źdźbło i kłoszenie. W tych fazach ocenia się stopień porażenia liścia podflagowego, a najgroźniejsze choroby to septoriozy.

Wybrane choroby pszenicy

Choroby pszenicy mogą przenosić się w różny sposób oraz różne części roślin mogą ulegać infekcji. Do chorób, które najczęściej atakują pszenicę i powodują duże straty w plonie, należą: brunatna plamistość liści zbóż, czerń zbóż, fuzarioza kłosów i liści, głownia pyląca pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowa liści pszenicy, septorioza plew pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy i zgorzel podstawy źdźbła.

Brunatna plamistość liści

Choroba ta powodowana jest przez Pyrenophora tritici-repentis. Pierwsze objawy pojawiają się wiosną na dolnych liściach pszenicy. Są to małe, owalne plamy, koloru żółtego, z wyraźnym punktem pośrodku. Na starszych liściach plamy łączą się, a porażone przez nie liście żółkną, potem brunatnieją, a na koniec zasychają.

Brunatna plamistość liści przenosi się przez materiał siewny, resztki pożniwne, wiatr i deszcz. Poraża pochwy liściowe, liście i kłosy. Atakuje pszenicę ozimą i może redukować jej plon od 5 do 35%. Niechemicznymi metodami ochrony pszenicy jest niszczenie resztek pożniwnych oraz stosowanie zabiegów, które przyspieszają ich rozkład. Należy pamiętać, że uprawa pszenicy w monokulturze oraz po życie i pszenżycie zwiększa ryzyko wystąpienia tej choroby we wczesnych fazach rozwojowych. Do chemicznych metod zwalczania brunatnej plamistości liści należy stosowanie fungicydów, takich jak: Acanto 250 SC, Aviator Xpro 225 EC, Chefara 330 EC, Dominic 250 EW, Erasmus 250 EW, Martens 600 SC, Starpro 430 SC czy Vandarg 75 WG.

Czerń zbóż

Może być powodowana przez Cladosporium herbarum oraz grzyby z rodzaju Alternaria i Epicoccum. Pojawia się ona na przedwcześnie dojrzałych bądź dojrzałych kłosach w postaci charakterystycznego czarnego nalotu, który może pokrywać część kłosów lub całość oraz powodować zmianę ich koloru z barwy jasnożółtej na szarobrunatną. Czerń zbóż jest najczęściej przenoszona przez materiał siewny, resztki pożniwne, wiatr oraz deszcz. Na porażenie narażone są pochwy liściowe, źdźbła, liście oraz kłosy pszenicy ozimej i jarej. Może powodować redukcję plonu od 1 do 10%. Niechemiczną metodą ograniczającą występowanie tej choroby jest zbiór roślin od razu po ich dojrzeniu oraz zapobieganie ich przedwczesnemu zamieraniu. Czerń zbóż można zwalczać za pomocą takich fungicydów, jak: Arastar 250 SC, Mirador 250 SC, Osiris 65 EC czy Prosaro 250 EC.

Fuzarioza kłosów zbóż

Powodowana jest przez grzyby z rodzaju Fusarium, z obecnością których wiążą się duże problemy w uprawie pszenicy, ponieważ wytwarzają metabolity wtórne – mikotoksyny. Grzyby te porażają kłosy i powodują, że mają one zabarwienie biało-różowe. W przypadkach bardzo dużego porażenia cały kłos jest biały. Zainfekowane ziarno w kłosie staje się pomarszczone, różowawe, mniejsze i niezdolne do kiełkowania, a na ziarniakach czasem widać pomarańczowe sporodochia grzyba. Fuzarioza kłosów przenoszona jest przez wiatr, deszcz, resztki pożniwne oraz materiał siewny i poraża wyłącznie kłosy pszenicy. Prowadzi do redukcji plonu od 5 do 60%. Można ograniczać ją poprzez stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, zaprawę nasion oraz wykonywanie podorywki i głębokiej orki jesiennej. Ważne jest również właściwe nawożenie NPK. Fuzariozę kłosów zbóż można zwalczać za pomocą fungicydów, takich jak: Allegro 250 SC, Artea 330 EC, Caramba 60 SL, Chefara 330 EC, Falcon 460 EC, Juwel TT 483 SE, Olympus 480 SC, Spekfree 430 SC lub Troja 250 EW. Oprysk roślin najlepiej wykonywać od końca fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia.

Fuzarioza liści

Tak samo jak fuzarioza kłosów zbóż powodowana jest przez klika gatunków grzybów z rodzaju Fusarium. Pojawia się jesienią w zasiewach zbóż ozimych. Jej objawy widać na liściach w postaci żółtych plam, które następnie brunatnieją. Fuzarioza liści przenoszona jest przez materiał siewny, resztki pożniwne, deszcz i wiatr. Poraża pochwy liściowe i liście oraz prowadzi do redukcji plonu o 10–30%. Choroba ta może być zwalczana poprzez stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, podorywkę i głęboką orkę jesienną oraz właściwe nawożenie.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki