Talerzowanie - wszystko, co musisz wiedzieć o tym zabiegu agrotechnicznym

Talerzowanie Talerzowanie

Talerzowanie jest zaliczane do uzupełniającej uprawy roli polegającej na uprawkach odwracająco-spulchniających. Zabieg ten wykonuje się po orce za pomocą narzędzi biernych (brony talerzowej). Może zastępować on energochłonna podorywkę.

Cel talerzowania

Talerzowanie wykonywane na glebach ciężkich bądź zadarnionych ma na celu rozdrobnienie niepokruszonych skib. Zabieg ten można przeprowadzać również wtedy, gdy resztki pożniwne pozostawione na polu wymagają pocięcia i przykrycia, tak samo jak nawozy zielone i słoma. Za pomocą tego zabiegu można też mieszać z glebą nawozy mineralne i wapno.

Brona talerzowa

Narzędziem uprawowym wykorzystywanym podczas talerzowania jest brona talerzowa, która pracuje na głębokości do 10–15 cm. W zależności od  kąta ustawienia jej talerzy w stosunku do kierunku ruchu jej intensywność pracy może być różna. Przykładowo najmniejsze wartości kątów stosuje się do rozcinania skib po orce lub przy wyrównywaniu pola. Pośrednie kąty ustawia się wtedy, gdy celem jest wymieszanie nawozów z glebą, a największe do uprawy ściernisk lub przykrycia nawozów zielonych. Kąt ustawienia talerzy reguluje się ręcznie lub hydraulicznie.

Zalecenia

Talerzowanie nie może być wykonywane na glebach zaperzonych, ponieważ rozdrobnienie rozłogów doprowadzi do większego zachwaszczenia pola.     

Bibliografia:

  1. Ciesielska A., Niemczyk H., Radecki A., Suwara I., Wysmułek A., „Zabiegi uprawowe”, (w:) „Podstawy rolnictwa”, Wyd. REA, Warszawa 2008 r., str. 33, 41–46
  2. Czerwiński Z., Gawrońska-Kulesza A., Lenart S., Sosulski T., Wysmułek A., „Uzupełniające (doprawiające) zabiegi uprawowe”, (w:) „Produkcja roślinna. Cz. I”, wyd. REA, Warszawa 2010 r., str. 121, 125
  3. Wesołowski K., „Talerze w natarciu”, „Tygodnik Rolniczy”, nr 6/2011 r.  (biblioteczka), str. 12

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki