Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

Pszenica - ziarno Siew pszenicy

Dobrze wykonany siew pszenicy jest jednym z podstawowych elementów uzyskania jak najwyższych plonów. Już podczas wysiewu kształtowane są dwa podstawowe czynniki gwarantujące dobre plonowanie pszenicy: liczba roślin i kłosów na 1 m2 oraz liczba ziaren w kłosie.

Terminowy siew pozwala pszenicy dobrze wykorzystać okres wegetacji i prawidłowo ukształtować łan. Należy pamiętać, że błędy popełniane podczas wysiewu oraz niedotrzymywanie jego terminu powodują wiele strat, a ich próba naprawy jest bardzo kosztowna i przeważnie mało efektywna.

Kwalifikowany materiał siewny i przygotowanie ziarna

Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany można wybierać na podstawie wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz odporności lub podatności na uszkodzenia spowodowane przez patogeny czy szkodniki. Materiał siewny najlepiej zakupić w wyspecjalizowanych firmach nasiennych. Gwarantuje to czystość odmianową oraz odpowiednie przygotowanie ziarna. Zakupiony materiał w zależności od jego stopnia kwalifikacji może być reprodukowany przez 3-5 lat. Podczas stosowania własnego materiału siewnego należy zwrócić szczególną uwagę na zdolność kiełkowania i dorodność materiału, którą określa wielkość ziarniaków. Dorodne ziarno gwarantuje wyrównane, pełne wschody, co wpływa na wielkość plonu, zaś wysiew drobnych nasion łączy się z obniżką plonowania ze względu na mniejszy wigor siewek.

Przed siewem pszenicy jarej można zaprawić ziarno, aby zapobiec występowaniu niektórych chorób. Zaprawa dodatkowo wpływa korzystnie na wielkość plonu, masę 1000 ziaren i zdrowotność łanu.

Termin siewu

W uprawie pszenicy ozimej ważne jest, aby jej rozkrzewienie nastąpiło przed zahamowaniem jesiennej wegetacji. Taki efekt można osiągnąć w przypadku wczesnego siewu. Jeżeli pszenica zostanie wysiana w opóźnionym terminie to faza krzewienia nastąpi dopiero na wiosnę. Wczesny siew lepiej wpływa na architekturę łanu pszenicy, zapewnia odpowiednią zawartość kłosów i dobre wyrównanie wysokości pędu bocznego z głównym, zaś opóźniony siew powoduje pogorszenie tych elementów kłosa. Opóźnienie siewu wpływa również niekorzystnie na strukturę plonu (liczbę kłosów, liczbę ziaren w kłosie i masę 1000 ziaren). Optymalny termin siewu pszenicy ozimej przypada od II dekady września do I dekady października, a dokładny termin powinien być dostosowany do regionu kraju.

Pszenica jara wymaga bardzo wczesnego siewu, dzięki czemu lepiej rozkrzewia się i daje większą liczbę kłosów. Im wcześniejszy siew tym rośliny charakteryzują się lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym, co wpływa na pobieranie składników pokarmowych  oraz uodparnia rośliny na suszę i porażenia przez choroby grzybowe. Przy opóźnionym terminie siewu dochodzi do zwiększonego tempa jej wzrostu i rozwoju, co prowadzi do ograniczenia liczby kłosów na 1 m2 oraz gorszego rozwoju kłosa. Późny siew może też przyczyniać się do większego wypadania roślin w trakcie wegetacji oraz powodować zmniejszenie masy 1000 ziaren. Optymalny termin siewu dla pszenicy jarej przypada od III dekada marca do I dekada kwietnia.

Gęstość siewu

Termin siewu jest ściśle związany z gęstością siewu. W celu otrzymania dobrej zawartości kłosów (550-650 na 1 m2) można zastosować siew gęsty lub siew rzadszy. Gęstość wysiewu uzależniona jest od wymagań świetlnych oraz typu i odmiany. Jeżeli dana odmiana pszenicy ma mniejsze wymagania to nie reaguje zmniejszeniem liczby kłosków i kwiatów w kłosie przy gęstym siewie. W przypadku typów i odmian, które mają duże wymagania świetlne reagują silnie zmniejszeniem plonu ziarna przy zagęszczonym siewie. Strat tych nie wyrównuje nawet wzrost liczby kłosów na jednostce powierzchni.

Tabela 1. Plon i elementy jego struktury w warunkach zróżnicowanej gęstości siewu [2]

Cecha rolnicza

Gęstość siewu (liczba ziaren na 1 m2)

120

240

360

480

600

Plon ziarna (t/ha)

6,9

7,3

7,3

7,4

7,4

Składowe plonu

Liczba kłosów

478

501

571

619

659

Liczba ziaren w kłosie

47

46

44

42

42

Masa 1000 ziaren (g)

47

47

46

46

44

Rośliny przy zastosowaniu gęstego wysiewu łatwiej ulegają wyleganiu, ponieważ dolne międzywięźla są słabo zdrewniałe. Mikroklimat takiego łanu sprzyja porażaniu go przez choroby źdźbła, liści oraz kłosa, a także sprzyja rozwojowi grzybów. W związku z tym, zmniejszeniu ulega liczba ziaren w kłosie i masa 1000 ziaren.

Zaletą gęstego siewu jest to, że łagodzi on obniżkę plonu przy niekorzystnych warunkach przyrodniczych lub agrotechnicznych, które ograniczają krzewienie produktywne.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Komentarzy (1)

  1. opol

    jak zniszczyć żyto w pszenicy?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki