Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

Uprawa pszenicy Uprawa pszenicy

Pszenica jara ma duże wymagania pokarmowe i glebowe. Posiada jednak słabo rozwinięty system korzeniowy. W związku z tym ma małą zdolność do pobierania składników pokarmowych dostępnych w glebie. Należy pamiętać, że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża można spodziewać się dobrych plonów.

Odmiany

W Krajowym Rejestrze COBORU jest wpisanych 29 odmian pszenicy jarej. W większości są to odmiany jakościowe i chlebowe.

Wymagania cieplne

Pszenica jara należy do roślin dnia długiego. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury reaguje ona zniżką plonu. Kiełkowanie rozpoczyna w temperaturze 1–3°C. W początkowym okresie rozwoju, czyli do krzewienia, jej optimum temperaturowe wynosi 6–8°C. W trakcie fazy strzelania w źdźbło staje się ona wrażliwa na wysoką temperaturę dobową przekraczającą 14°C. Taka temperatura oddziałuje na pszenicę bardziej niekorzystnie niż niskie temperatury. Podczas fazy nalewania ziarna przy temperaturze powyżej 17°C dochodzi do obniżania plonu.

Wymagania wodne

Plon pszenicy jarej jest uzależniony od warunków wodnych, a jej rośliny są bardzo wrażliwe na okresowe niedobory wody. Optymalna suma opadów wynosi od 200 do 240 mm. Dłuższe okresy suszy pojawiające się od fazy strzelania w źdźbło do dojrzewania mogą powodować przerzedzanie roślin, zasychanie ich pędów oraz słabsze wykształcenie ziarna.

Wymagania glebowe

Spośród wszystkich zbóż pszenica jara ma największe wymagania glebowe. Najlepiej plonuje na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym oraz żytnim bardzo dobrym. Na kompleksie żytnim bardzo dobrym jej plonowanie może być zmiennie, ale jeżeli gleba jest regularnie odkwaszana, to plony mogą być wysokie. W przypadku spadku pH poniżej 6 plony są bardzo niskie. Kompleks ten traktowany jest jako przejściowy dla pszenicy.

Przedplon

Najlepszym przedplonem dla pszenicy jarej są rośliny okopowe na oborniku oraz warzywa. Do bardzo dobrego przedplonu należą rośliny oleiste (rzepak), strączkowe (groch, bobik) oraz motylkowe drobnonasienne (np. koniczyna czy lucerna) oraz ich mieszanki z trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako przedplonów może doprowadzić do spadku plonu pszenicy jarej o 30%. Najmniejsze obniżenie plonu odnotowuje się po uprawie owsa jako przedplonu.

Uprawa roli

W zależności od zastosowanego przedplonu stosuje się inny sposób uprawy roli. Jeżeli pszenica ma być wysiewana po roślinach okopowych, to można wykonać kultywatorowanie lub głęboszowanie. Jednak przed tymi zabiegami należy zebrać liście i łęciny oraz wyrównać koleiny, które mogły powstać podczas transportu roślin. Następnie można wykonać orkę przedzimową.

Jeżeli przedplonem dla pszenicy jarej były inne zboża, to można przeprowadzić pełny zestaw płytkich uprawek pożniwnych, zaś głębokie uprawki można wykonywać na polu, na którym pojawiły się chwasty rozłogowe. Po motylkowych, które zadarniają glebę, należy najpierw płytko zniszczyć darń, a następnie wykonać podorywkę. Po roślinach strączkowych trzeba stalerzować pole i rozdrobnić resztki pożniwne, a pod koniec października wykonać przedzimową orkę na średniej głębokości, tj. 20–25 cm, oraz pozostawić w ostrej skibie, co gwarantuje dobrą retencję wody.

Wiosenną uprawę roli należy zacząć jak najwcześniej. Powinna ona nie przerywać podsiąku w warstwie ornej oraz być wykonywana na głębokości nie większej niż 5–6 cm. Na glebach zwięzłych warto zastosować włókę, a na średnich bronę bądź agregat uprawowy. Jeżeli na polu nie zastosowano orki zimowej, a przedplonem były okopowe, to do agregatu uprawowego powinien być dołączony kultywator lub aktywna brona. Taką uprawę również należy przeprowadzać bardzo płytko.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki