Uprawa pszenicy jarej w przedplonie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Uprawa pszenicy jarej w przedplonie

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

Pszenica jara ma duże wymagania pokarmowe i glebowe. Posiada jednak słabo rozwinięty system korzeniowy. W związku z tym ma małą zdolność do pobierania składników pokarmowych dostępnych w glebie. Należy pamiętać, że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża można spodziewać się dobrych plonów.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

W uprawie pszenżyta najważniejsze są dwa czynniki, które bezpośrednio oddziałują na wzrost roślin, ich rozwój oraz produktywność. Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na plon pszenżyta jest gęstość siewu, ponieważ ściśle wiąże się z wymaganiami świetlnymi poszczególnych odmian.

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Uprawa pszenżyta na świecie nie przekracza 3 mln ha, a najwięcej zasiewów znajduje się w Europie. W (...) niewielkim procencie te uprawy zajmuje pszenżyto jare. W Polsce pszenżyto uprawia się (...) jarego mogą ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

mln ha). Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym gatunkiem bezapelacyjnie pozostaje pszenica ozima, którą w roku 2013 zasiano na 2, 1 mln ha (...) co w naszych warunkach jest rzadko możliwe. Przedplon Najlepszym przedplonem dla pszenicy

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

łączy w sobie cechy morfologiczne pszenicy i żyta, które zostały użyte do krzyżowania. Powierzchnia upraw pszenżyta ozimego regularnie z każdym rokiem ulega zwiększeniu. Jego zbiory głównie przeznaczane są na paszę, (...) Przy uprawie pszenżyta ozimego należy zwracać uwagę na jego przedplony. Ważne jest, aby pozostawiały glebę wolną

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

wpływa na kształtowanie wartości wypiekowej pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne. Fosfor w uprawach pszenicy ozimej wpływa na szybkość wzrostu systemu korzeniowego, a co za tym idzie na zdolność roślin do (...) w ziarnie. Nie stosuje się jesiennego nawożenia azotowego po przedplonach niezbożowych, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

Nawożenie pszenżyta zależy od jego potrzeb pokarmowych i zasobności gleb. Jeżeli uprawa ma być prowadzona na glebach o niskiej zasobności, to dawki nawozów powinny być (...) wykorzystanie przez rośliny. Przy uprawie pszenżyta jarego nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed (...) azotowego są uzależnione od stanowiska i przedplonu. Po przedplonach niezbożowych nie zaleca

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

ziarna Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany można wybierać (...) Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

do 35%. Niechemicznymi metodami ochrony pszenicy jest niszczenie resztek pożniwnych oraz stosowanie zabiegów, które przyspieszają ich rozkład. Należy pamiętać, że uprawa pszenicy w monokulturze oraz po życie i pszenżycie zwiększa (...) pochwy liściowe, źdźbła, liście oraz kłosy pszenicy ozimej i jarej. Może powodować redukcję plonu od 1

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej (...) jest czas po przeoraniu resztek pożniwnych przedplonu. Nawożenie fosforowo-potasowe (...) zależy od kierunku użytkowania ziarna pszenicy jarej oraz warunków siedliskowych. Dokładne określenie

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, (...) się do niego formy ozime żyta, pszenicy i jęczmienia, które do odpowiedniego (...) uprawy poplonów ścierniskowych. Zboża jare Zalicza się do

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

oraz toleruje jony wolnego glinu i manganu. Można go uprawiać na wszystkich kompleksach glebowych, jednak należy pamiętać, (...) warunków wilgotnościowych oraz poziomu agrotechniki. W latach suchych na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym żyto uzyskuje (...) słabszych, a lepsze pozostawić pod uprawę pszenicy. Przedplon Żyto bardzo mocno reaguje

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

siedliskowe Preferowanymi siedliskami pod uprawę kostrzewy łąkowej są gleby żyzne (...) płaskie o południowej wystawie. Przedplon, uprawa, nawożenie Najlepszym przedplonem dla kostrzewy łąkowej są okopowe na oborniku. Trawę wsiewa się zazwyczaj w (...) zastosowania jęczmienia jarego. Najlepsza ochronę kostrzewie zapewnia pszenica jara. Pszenżyto jare, owies

Pszenica
Pszenica Nawra – charakterystyka odmiany

Nawra zaliczana jest do formy jarej pszenicy. Należy ona do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Charakteryzuje się wczesnym dojrzewaniem i może być wykorzystywana w mieszankach. Do Krajowego Rejestru została wpisana (...) 348 sekund. Plon ziarna pochodzący z tej uprawy, przy przeciętnym poziomie agrotechniki, wynosi 5,6

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

jest przede wszystkim forma jara. Powierzchnia uprawy rzepaku w kraju ciągle wzrasta (...) ton. Odmiany rzepaku ozimego i jarego W Krajowym Rejestrze (...) uprawę rzepaku są gleby należące do kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych. Dobre (...) Na glebach ciężkich rzepak można wysiewać po przedplonach, które wcześnie zeszły z

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

warunkach, nadających się pod jej uprawę. Do siewu zalecane są kompleksy: pszenny bardzo dobry i dobry, żytni bardzo dobry oraz żytni dobry. Stanowisko powinno być pozbawione chwastów wieloletnich i uporczywych (...) ochronnymi, a do najgorszych zaliczamy pszenicę, owies i pszenżyto jare. Spowodowane jest to tym, że owies

Rośliny lecznicze
Rdest plamisty. Zobacz, jak go zwalczać i wykorzystać w ziołolecznictwie

Charakterystyka Siewki tej jednorocznej rośliny jarej pojawiają się dopiero kiedy temperatura powietrza jest (...) mineralne. Jest bardzo pospolitym chwastem na całym terenie Polski, poza uprawami często porasta miedze, trawniki i ogrody. (...) możemy użyć bardzo wiele różnych środków. Zarówno w życie, pszenicy, pszenżycie i jęczmieniu możemy robić opryski

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, kukurydzę, rośliny strączkowe, trawy i uprawy okopowe, w tym Czerwiec roczny (Scleranthus annuus L.) wbrew swojej nazwie gatunkowej, (...) typu: MCPA lub Chwastox AS 600 EC. W uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

lekko kwaśnego do zasadowego. Agrotechnika Rutwicę wschodnią można uprawiać po roślinach okopowych lub zbożach. Nasiona przed wysiewem należy skaryfikować, czyli uszkodzić (...) ich okrywę nasienną w celu przyspieszenia kiełkowania. Można ją również wysiewać w zboża jare, które pełnią wtedy rolę roślin ochronnych. Ilość wysiewu powinna wynosić 300-5000

Choroby zbóż
Rdza brunatna pszenicy – zwalczamy tę częstą chorobę zbóż

połowie maja. Szkodliwość Rdza brunatna pszenicy w naszym kraju występuje powszechnie. Masowe infekcje (...) fungicydami o dużej skuteczności (f. triazolowe, strobilurynowe, benzimidazolowe) uprawa odmian odpornych na rdzę brunatną (...) KWS Magic, Speedway, Platin, Pengar Odmiany pszenicy jarej o dużej odporności na rdzę brunatną

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

Kukurydza pod względem powierzchni uprawy oraz światowej produkcji zajmuje trzecie miejsce po pszenicy i ryżu. Na ziarno uprawia się ją głównie w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Brazylii. (...) granicę uprawy uważa się 250-300 m n.p.m. Przedplon W plonie głównym uprawiać

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

się jako nawóz organiczny. Buraki są też wykorzystywane jako przedplon dla roślin zbożowych. Najważniejszymi cechami (...) jego powierzchnia liści jest najbardziej rozwinięta spośród wszystkich gatunków roślin uprawnych. Wydajność buraka jest uzależniona od zaopatrzenia (...) stanie kultury. Jest on najlepszym przedplonem dla zbóż jarych, pszenicy i jęczmienia, ale nie może następować

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Jęczmień to zboże o dużym arealne uprawy w naszym kraju. Większą popularnością (...) i mroźne zimy. Udział jęczmienia jarego w strukturze zasiewów zbóż w (...) dosyć dobrze znosi uprawę po owsie i pszenicy. Przestrzega się przed uprawą w (...) roku 2013 wyniósł 34 dt/ha. Przedplon Najlepszym przedplonem

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Odczyn gleby powinien (...) Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies (...) bez rośliny ochronnej należy wysiewać w przedplonach, które wcześnie schodzą z pola

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku ostatnich lat charakteryzują się wyższą odpornością na choroby i szkodniki oraz są bardziej plenne.

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

osłonięte tereny mogą przyczyniać się do rozwoju mączniaka rzekomego. Cebulę uprawia się w pierwszym roku po oborniku na glebach słabych lub w drugim (...) pierwszym roku po oborniku na glebach słabych lub w drugim na żyznych. Dobrym przedplonem są rośliny pozostawiające po sobie odchwaszczone pole, takie jak rośliny z

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

Gleby nadające się pod uprawę kukurydzy zaliczane są do kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydza wymaga odpowiednich (...) również wtedy wykonać dokładną uprawę roli. Jeżeli przedplonem dla kukurydzy były zboża to powinna

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

Odmiany Wybierając odmiany, należy się kierować terminem uprawy oraz sposobem użytkowania. Najchętniej przez konsumentów wybierany (...) farmaceutycznego. Mogą być przechowywane przez 10–12 miesięcy. Odmiany jare: Jankiel i Jarus.   (...) założeniem uprawy pole powinno być oczyszczone z chwastów. Dobrym przedplonem dla czosnku ozimego są koniczyna, lucerna,

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

jako przerywacz fitosanitarny może być uprawiany na kompleksach pszennych. Przy równomiernym rozkładzie opadów może dobrze plonować nawet na glebach piaszczystych. Jego uprawę można również prowadzić na kompleksach górskich. Owies jest (...) wolnych jonów glinu i manganu w glebie. Przedplon Najbezpieczniejszymi przedplonami dla owsa

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

glebowe Najodpowiedniejsze pod uprawę gorczyc są kompleksy pszenne. Można je również uprawiać na kompleksie żytnim bardzo dobrym, jeżeli znajduję się on w rejonach Polski o zwiększonych odpadach. Gorczyca (...) na Podgórzu Karpackim i w regionie sudeckim. Przedplon Okopowe uprawiane na oborniku

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

naszym kraju. Powierzchnia zasiewów rzepaku jarego w roku 2013 wyniosła zaledwie 2% ogólnego areału uprawy. Z reguły zasiewa się go na większą skalę po ostrych zimach. Plonuje zwykle o 25-40 (...) przypadku może zniszczyć ponad 15 % owoców. Przedplon i uprawa roli Za

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma (...) nasion przeważnie wynosi 50–60 g. Nasiona wyki jarej w niewielkim stopniu wykorzystuje się (...) pokarmowe oraz próchnicę i należą do kompleksu pszennego dobrego lub wadliwego. Jeżeli dodawana (...) pęd główny. Jednak przy zapewnieniu jej odpowiedniego przedplonu, siewu, pielęgnacji i zbioru

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

mają dostęp do wody. Jeżeli ich uprawa prowadzona jest na glebach ubogich (...) od pąkowania do początku kwitnienia. Przedplon Esparcetę najlepiej (...) ochronną, do których zalicza się zboża jare. Bardzo dobrze tą funkcję spełnia pszenica jara, która słabo krzewi się i w niewielkim stopniu zacienia wsiewkę. Najmniej

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

ona nawożone mineralnie. Soję najlepiej uprawiać na glebach należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego oraz wadliwego. Odpowiedni odczyn gleby powinien wynosić 6-7. Nie nadaje (...) kwaśnych. Płodozmian – dobór przedplonu W Polskich warunkach (...) zabiegów wykonywanych pod kukurydze czy zboża jare. W roku poprzedzającym uprawę tej

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

Żyto jare (Secale cereale) nie wymaga dużych nakładów finansowych podczas uprawy. Może być wysiewane w siewie czystym, w zasiewach mieszanych z roślinami motylkowatymi jako roślina podporowa bądź w mieszankach zbożowych (...) zielony lub zielonkę. Wymagania klimatyczne, glebowe oraz przedplon W porównaniu z innymi

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

wpływ na rośliny. Uprawę bobiku najlepiej prowadzić na glebach zwięzłych, które są zasobne w składniki pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione. Gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego (...) również stosowane w żywieniu owiec i bydła. Przedplon Bobik roślinom następczym pozostawia

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

do śmierci. Wymagania uprawowe Lucerna preferuje stanowisko słoneczne, ciepłe, suche. Najlepiej rośnie na glebach dobrej jakości, zasobnych, przepuszczalnych, szybko nagrzewających się oraz należących do kompleksu pszennego (...) Planując uprawę lucerny, należy przedtem zaplanować odpowiednie zmianowanie, zarówno przedplon, jak i poplon. Dobrze rośnie po

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

nie nadają się pod jej uprawę.   Przedplon Seradela nie ma dużych wymagań względem przedplonu. Jej uprawa na glebach (...) ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny (...) umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i niektóre oleiste są gorszymi

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

jej wczesność i podatność na choroby. Warunki uprawowe Roślina charakteryzuje się stosunkowo małymi (...) kraju w różnych terminach i na różnych glebach, zarówno kompleksów pszennych, jak i żytnich. Odpowiednie do (...) ścierniskowym bezpośrednio przed siewem, a jak najszybciej po zbiorze przedplonu konieczna jest orka na średnią głębokość,

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

Drugą metodą jest uprawa ogórka na słomie sprasowanej w bele. W porównaniu z obornikiem słoma jest materiałem dużo tańszym i łatwo dostępnym. Najlepsze do tego celu są słomy (...) temperatury podłoża, dlatego uprawiany w gruncie często poprzedzony jest przedplonem. Może to być sałata, rzodkiewka lub

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

uprawa zbóż ozimych, jedynie w uprawie jęczmienia dominują odmiany jare, z uwagi na jego małą mrozoodporność. Obecnie systematycznie rośnie areał uprawowy jęczmienia, który uprawiany jest (...) plonuje na glebach zaliczanych do kompleksów pszennych. Jest wrażliwy na odczyn kwaśny, (...) gdyż późny termin umożliwia wybór lepszego przedplonu, dokładną uprawę przedsiewną i mniejsze

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

glukozynolany, które są niepożądane. Jednak współcześnie uprawiane odmiany są podwójnie ulepszane i (...) można uzyskać na glebach należących do kompleksów pszennych. Kompleks pszenno-żytni również może być (...) Agrotechnika Pod względem plonotwórczym najlepszym przedplonem dla rzepaku ozimego jest groch, (...) ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki