Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

Jęczmień Jęczmień

Uprawa jęczmienia stanowi ok. 8% światowej powierzchni uprawy zbóż. W Polsce ziarno jęczmienia ozimego wykorzystuje się głównie na cele pastewne, jednak w rejestrze odmian znajduje się kilka odmian, które nadają się do produkcji piwa.

Odmiany

W Krajowym Rejestrze COBORU znajduje się 21 odmian jęczmienia ozimego. Są to odmiany wielorzędowe, najczęściej czterorzędowe, oraz dwurzędowe, z których część należy do typu browarnego.

Wymagania glebowe

Plony jęczmienia ozimego są zadowalające na glebach średnich, które są średnio zasobne w fosfor, potas i magnez. Nie należy go uprawiać na glebach należących do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego oraz na trwałych użytkach zielonych na glebach mineralnych, torfowych i torfowo-murszowych. Jęczmień ma największe wymagania pod względem pH, najlepiej plonuje przy odczynie od 5,4 do 7,5. Poniżej tego zakresu plon zostaje bardzo obniżony, dlatego też nie można uprawiać jęczmienia na kwaśnych glebach lekkich, które są suche lub podmokłe. W przypadku niskiego odczynu, w glebie znajduje się nadmiar wolnych jonów glinu i manganu, które również przyczyniają się do obniżki plonów, jęczmień jest wrażliwy na ich zwiększoną ilość. Na glebach odkwaszonych należących do kompleksu żytniego bardzo dobrego jęczmień plonuje dobrze.

Wymagania wodne i termiczne

Jęczmień ozimy najlepiej rozwija się przy opadach 70–90 mm, dobrze wykorzystuje też zapasy wody zimowej znajdujące się w glebie. Zwiększona ilość opadów może przyczyniać się do wylegania roślin, a jeżeli jesień jest zbyt wilgotna, to rośliny nie zostaną zahartowane, a ich zimowanie ulegnie pogorszeniu. Wczesne kłoszenie jest bardzo korzystne dla jęczmienia, ponieważ w glebie są jeszcze wystarczające ilości wody pozimowej. W czerwcu i lipcu ma on mniejsze zapotrzebowanie na wodę niż pszenica. Spowodowane jest to tym, że jęczmień osiąga wcześniej dojrzałość woskową. Jeżeli posuchy wiosenne trwają 21–25 dni i występują na glebach żytnich, to może dojść do obniżenia plonu.

Dominującym czynnikiem mającym wpływ na uprawę jęczmienia ozimego jest temperatura. W listopadzie pożądana jest temperatura od -5 od 0°C. Korzystne dla roślin jest późne przerwanie wegetacji, co wiąże się z procesem hartowania, który będzie dłuższy i trwalszy. Im wcześniej wegetacja zostanie zahamowana, tym rośliny gorzej przezimują. Podczas okresu zimowego istotne znaczenie ma ochronna rola śniegu w przypadkach obniżenia temperatury poniżej 0°C. Rośliny bez okrywy śnieżnej wymarzają już w temperaturze -15°C.

Na zimotrwałość jęczmienia bardzo duży wpływ ma temperatura grudniowa, ponieważ śnieg w tym okresie jeszcze krótko zalega na powierzchni pola. Dopiero w styczniu, kiedy pokrywa śnieżna jest bardziej trwała, wpływ temperatury na rośliny jest znacznie mniejszy. Zagrożenia pogodowe pojawiają się w lutym, ponieważ w tym miesiącu najczęściej odnotowuje się najsilniejsze spadki temperatury. Duże różnice temperatur w ciągu doby można odnotować w marcu i takie warunki klimatyczne powodują przemarzanie rozhartowanych roślin jęczmienia. Wpływ temperatury na plony jest mniejszy po wznowieniu wegetacji roślin. Podczas fazy strzelania w źdźbło optimum termiczne wynosi maksymalnie 10°C, a w fazie kłoszenia 16°C. Podczas dojrzałości woskowej temperatura powyżej 22°C sprzyja dobremu wysychaniu ziarna, co przyspiesza zbiór.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki