Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Nawożenie pszenicy Nawożenie pszenicy

Pszenica jara plonuje nieco niżej w porównaniu do formy ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej oraz krótszego okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne.

Aby wytworzyć około 40 dt/ha ziarna, pszenica jara musi pobrać średnio: 115 kg N, 50 kg P2O5, 100 kg K2O, 25 kg CaO, 15 kg MgO. Roślina wykazuje średnią wrażliwość na niedobory fosforu i potasu w glebie. Pszenica jara wymaga siedlisk o uregulowanym odczynie gleby (optymalne pH 6,5 i powyżej). Pierwsze, pozytywne efekty wapnowania widoczne są już w drugim roku od wykonania zabiegu. Na glebach lekkich, piaszczystych należy zastosować wapno węglanowe, na ciężkich, zwięzłych lepiej sprawdza się jego forma tlenkowa. Optymalnym terminem wysiewu nawozów wapniowych jest czas po przeoraniu resztek pożniwnych przedplonu.

Nawożenie fosforowo-potasowe

Na glebach średnio zasobnych w przyswajalne formy fosforu i potasu dawki nawozowe mogą być równoważne z ilościami, jakie rośliny wynoszą w plonie (48 kg/ha P2O5 i 100 kg/ha K2O). Na stanowiskach, gdzie regularnie wywozi się obornik, wartości dawek można zmniejszyć o około 10 kg/ha P2O5 i 40 kg/ha K2O. Najlepszym terminem aplikacji fosforu i potasu jest wiosna, tj.  podczas zabiegów uprawowych poprzedzających siew. Rośliny optymalnie odżywione tymi makroelementami są bardziej odporne na porażenie chorobami bakteryjnymi i grzybowymi.

Azot

Wielkość dawek nawożenia azotowego zależy od kierunku użytkowania ziarna pszenicy jarej oraz warunków siedliskowych. Dokładne określenie zapotrzebowania roślin na azot zmniejsza prawdopodobieństwo rozproszenia tego pierwiastka w środowisku. Ponadto, nadmierne odżywianie pszenicy azotem drastycznie pogarsza parametry jakościowe ziarna. Należy jednak pamiętać, że zwiększenie i podział dawek nawożenia azotowego zwiększa zawartość i jakość glutenu, co ma duże znaczenie w produkcji pszenic jakościowych. W tabeli 1. przedstawiono zalecane podziały dawek nawożenia azotowego  z uwzględnieniem terminu ich aplikacji.

Kierunek użytkowania

Termin aplikacji z szacunkowym uwzględnieniem wielkości dawki

Komentarz

Zalecana forma nawozu

Pszenica jakościowa

Przesiewnie  (50- 60% niezbędnej ilości azotu)

Stymulacja krzewienia produktywnego,

Korzystna architektura łanu,

Dobry rozwój źdźbła i kłosa aż do kłoszenia.

Forma sypka

Faza strzelania w źdźbło (wydłużanie trzeciego międzywęźla)

Wytworzenie kłosów płodnych, dorodnych, utrzymanie wysokiej aktywności aparatu fotosyntetycznego, zapobieganie nadmiernej redukcji związków kłosków

Forma sypka lub płynna (RSM)

Koniec strzelania w źdźbło lub po kłoszeniu

Stosowana „na kłos” w niekorzystnych warunkach pogodowych. Wzrost zawartości białka.

Mocznik + siarczan magnezu

Pszenica paszowa

Przedsiewnie, jednorazowo w przypadku małych dawek (60 kg N/ha)

Stymulacja krzewienia produktywnego,

Korzystna architektura łanu,

Dobry rozwój źdźbła i kłosa aż do kłoszenia.

Forma sypka

 

Faza strzelania w źdźbło (druga część podzielonej, dużej dawki przedsiewnej)

Wytworzenie kłosów płodnych, dorodnych, utrzymanie wysokiej aktywności aparatu fotosyntetycznego, zapobieganie nadmiernej redukcji związków kłosków

Forma sypka lub płynna (RSM

Tabela 1. Zalecane podziały dawek nawożenia azotowego pszenicy jarej z uwzględnieniem kierunku użytkowania i terminu aplikacji. Na podstawie: Korbas M., Mrówczyński M., „Metodyka integrowanej produkcji pszenicy ozimej i jarej. Materiał PIORiN”, Warszawa 2014 r.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Komentarzy (1)

  1. tomal

    jakie nawozenie na paszową?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki