Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

Kostrzewa łąkowa Nasiona kostrzewy łąkowej

Kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds. ) - wysoka i luźno kępowa trawa o dużych zdolnościach konkurencyjnych, określana jest mianem królowej łąk i pastwisk. Pomimo dużych wymagań siedliskowych, bardzo dobrze znosi suszę. Należy do roślin wieloletnich, jednak po intensywnym użytkowaniu przez cztery sezony wegetacyjne silnie się przerzedza i obniża plon.

Kostrzewa łąkowa występuje naturalnie w warunkach klimatu umiarkowanego. To gatunek o uniwersalnym przeznaczeniu: sprawdza się świetnie zarówno na przemiennych użytkach zielonych oraz na typowych siedliskach łąkowych. Nadaje się do uprawy w mieszankach z roślinami motylkowatymi na gruntach ornych, a gatunkami szczególnie polecanymi są: lucerna mieszańcowa i siewna, koniczyna czerwona i inkarnatka. Trawa najlepiej plonuje przez 2- 3 lata od wysiewu. Plon kostrzewy czerwonej wysiewanej w mieszance w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego wynosi średnio 10t/ha, z czego połowa pochodzi z pierwszego pokosu.

Biologia

Kostrzewa łąkowa ma silnie rozwinięty system korzeniowy, sięgający nawet 120 cm w głąb profilu glebowego. Jest formą luźnokępkową, krzewiącą się pozapochwowo. Jej kępa posiada średnio 5-25 pędów wegetatywnych i 10 pędów generatywnych. W czasie pełnego użytkowania pędy przybierają wzniesiony pokrój, każdy z nich osiąga około 100 cm. Odstające od źdźbła blaszki liściowe są błyszczące na dolnej stronie. Największe rozmiary przybierają liście zlokalizowane w środkowej części pędu. Kostrzewa łąkowa zaliczana jest do traw średnio wczesnych, której kłoszenie przypada na okres od połowy maja do połowy czerwca.

Wymagania siedliskowe

Preferowanymi siedliskami pod uprawę kostrzewy łąkowej są gleby żyzne (mady, brunatne, czarne ziemie) utrzymywane w wysokiej kulturze rolnej, z dobrze wykształconym poziomem próchnicznym, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Okres użytkowania trawy na glebach organicznych jest znacznie krótszy w porównaniu do gleb mineralnych. Pomimo dość wysokich wymagań wodnych, na takich stanowiskach roślina może intensywnie wypadać z runi. Puste miejsca są wykorzystywane przez silnie rosnące chwasty. Ponadto należy pamiętać, że zakładając użytki obsiane kostrzewą łąkową, trzeba wybrać pola płaskie o południowej wystawie.

Przedplon, uprawa, nawożenie

Najlepszym przedplonem dla kostrzewy łąkowej są okopowe na oborniku. Trawę wsiewa się zazwyczaj w zboża jare zbierane na ziarno. Roślina nie znosi zacienienia, przy niedoborze światła znacząco redukuje swój plon. Dobierając roślinę ochronną należy wziąć pod uwagę jej intensywność krzewienia oraz zdolności konkurencyjne o światło. Powyższe parametry wykluczają poniekąd możliwość zastosowania jęczmienia jarego. Najlepsza ochronę kostrzewie zapewnia pszenica jara. Pszenżyto jare, owies mogą częściowo ograniczać rozwój wsiewki. Uprawa kostrzewy łąkowej w siewie czystym jest ekonomicznie nieuzasadniona, bo w pierwszym roku po wysiewie roślina nie osiąga pełni plonowania.

Warunkiem uzyskania wysokich plonów kostrzewy czerwonej jest stosowanie obfitego nawożenia mineralnego. W tabeli 1. Przestawiono orientacyjne wielkości dawek nawożenia mineralnego kostrzewy łąkowej z uwzględnieniem kierunku użytkowania i terminu ich aplikacji.

Kierunek użytkowania

Rok użytkowania

Termin stosowania

Azot (kg N/ha)

Fosfor (kg P205/ha)

Potas (kg K20/ha)

Na nasiona

I

a)przedsiewnie

b)w ciągu wegetacji

a)-

b)50

a)80-100

b)90

a)1 00-120

b) 60

II

w ciągu wegetacji

60

90

60

Na zieloną masę i siano

I

a)przedsiewnie

b) pod każdy zbiór

a)-

b)60-80

a)80-100

b)-

a)100-120

b)50-60

II

pod każdy zbiór

60-80

-

50-60

Źródło: Na podstawie danych Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z. o. o.

Dzięki wysiewie kostrzewy łąkowej w mieszankach z roślinami motylkowymi można zmniejszyć o połowę dawki nawożenia fosforem i potasem. Wszystko za sprawą zdolności koniczyny i lucerny do pobierania powyższych pierwiastków z głębokich warstw i przemieszczaniu ich do powierzchniowych części gleby. Redukcja nawożenia azotem możliwa jest tylko wtedy, gdy kostrzewa łąkowa potrafi w pełni wykorzystać azot wydzielany przez system korzeniowy rośliny ochronnej. Zielona masa pochodząca z czystych zasiewów kostrzewy może szkodzić zwierzętom, ponieważ taka pasza spożywana w dużych ilościach stymuluje biegunki.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki