Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

Ziarno kukurydzy Kolby kukurydzy

Kukurydza uprawiana na ziarno musi charakteryzować się wysokim potencjałem plonowania oraz odpowiednią wczesnością, dostosowaną do rejonu uprawy.

Warunki glebowe, klimatyczne oraz uprawa roli pod kukurydzę na ziarno są takie same jak przy uprawie kukurydzy na kiszonkę.

Odmiany

Do uprawy kukurydzy na ziarno powinny być wybierane odmiany, które charakteryzują się dużymi plonami ziarna, odpowiednią wczesnością, zdolnością do rozwoju w niższych temperaturach oraz możliwością dosychania ziarna na polu, kiedy utrzymują się zielone liście. Do cech uniwersalnych zalicza się tolerancję na herbicydy i niskie temperatury.

Odmiany wykorzystywane w uprawie na ziarno wykazują odporność na: fuzaryjną łamliwość łodyg, wyleganie korzeniowe, fuzaryjne choroby łodyg i kolb, głownię guzową oraz drobną plamistość liści.

Wymagania cieplne, wodne i glebowe

Kukurydza najlepiej kiełkuje w temperaturze powyżej 10°C, a dalsze stadia rozwojowe mogą zachodzić przy temperaturze powyżej 16°C.

Zapotrzebowania wodne kukurydzy są bardzo duże, ponieważ wytwarza ona bardzo dużą biomasę. Największe potrzeby wodne przypadają na okres kwitnienia, czyli w drugiej połowie lipca do pierwszej połowy sierpnia.

Kukurydzę najlepiej uprawiać na glebach, których pH wynosi od 5 do 7,5. Najlepszy pod jej uprawę jest odczyn obojętny. W przypadku, gdy uprawa prowadzona jest na glebach o niższym pH, należy zastosować wapnowanie, a gdy gleby mają odczyn kwaśny i są mało zasobne w magnez to przed orką można wykonać nawożenie wapniowo-magnezowe. Na gleby o pH wyższym od 6,5 należy stosować dolistne dokarmianie roślin manganem.

Gleby nadające się pod uprawę kukurydzy zaliczane są do kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego.

Do prawidłowego wzrostu i rozwoju kukurydza wymaga odpowiednich ilości azotu, fosforu, potasu oraz magnezu. Braki cynku i boru również mają decydujący wpływ na plon kukurydzy.

Przedplon

Kukurydza na ziarno powinna być uprawiana wyłącznie w plonie głównym, ponieważ umożliwia to jej wczesny siew. Można również wtedy wykonać dokładną uprawę roli.

Jeżeli przedplonem dla kukurydzy były zboża to powinna być ona wysiewana wraz z pełną dawką obornika. Do najlepszych przedplonów dla kukurydzy należą rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, mieszanki motylkowatych z trawami oraz rośliny przemysłowe.

Uprawa

Na stanowiskach pozbawionych perzu można zastosować uproszczoną uprawę roli. Jeżeli przedplonami były rośliny okopowe to należy wykonać kultywatorowanie, po którym wysiewa się nawozy fosforowe i potasowe. Następnie można wykonać orkę przedzimową na głębokość 25-30 cm. Na polach zaperzonych należy wykonać pełen zestaw uprawek mechanicznych oraz zastosować chemiczne zwalczanie.

Po przedplonach zbożowych należy wykonać podorywkę za pomocą wała kolczastego oraz bronowanie bądź kultywatorowanie. Nawozy fosforowe i potasowe można wysiać pod orkę przedzimową z przedpłużkiem.

Wykonywanie uprawek wiosennych prowadzi do wyrównania powierzchni pola, umożliwia zachowanie rezerw wody glebowej oraz miesza nawozy azotowe z glebą. Prowadzi to do wytworzenia optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju kukurydzy. Jako pierwszy zabieg wiosenny można wykonać włókowanie lub bronowanie. Następnie po około 10 dniach można użyć agregat uprawowy złożony z kultywatora wąskozębnego bądź brony i wału strunowego.

Siew

W południowo-zachodniej części Polski optymalny termin siewu kukurydzy na ziarno przypada między 10 a 15 kwietnia. W pozostałych rejonach kraju kukurydzę wysiewa się po 15 kwietnia.

Na glebach ciężkich głębokość siewu powinna wynosić 4 cm, a na lekkich 6-8 cm. Jeżeli była wykonywana orka wiosenna lub z pola schodzi poplon ozimy to głębokość siewu należy zwiększyć do 10 cm.

Przy uprawie na ziarno obsada kukurydzy powinna wynosić 80 tys. roślin/ha, a przy uprawie na glebach słabszych liczba roślin musi być ograniczona do około 70 tys./ha. Zalecana rozstawa rzędów przy uprawie kukurydzy to 75 cm. Rozstawę można zmniejszyć do 40-50 cm, jeżeli rośliny będą zbierane za pomocą bezrzędowego hedera (przystawki).

Kukurydzę można wysiewać za pomocą siewnika punktowego, a jego prędkość robocza powinna wynosić 5-6 km/h. Takie siewniki mogą być dodatkowo wyposażone w urządzenie do rzędowego wysiewu nawozów. Celem takiego nawożenia jest zapewnienie lepszego startu roślin na początku wegetacji poprzez lepsze wykorzystanie składników pokarmowych w glebie.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki