Kiedy siać pszenicę jarą?

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Kiedy siać pszenicę jarą?

Pszenica
Kiedy siać pszenicę jarą a kiedy ozimą? Przedstawiamy zalecane terminy siewu

Przy wysiewie pszenicy należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego terminu oraz dostosować go do danego rejonu, gdzie ma być wykonywana uprawa. Optymalny termin ma duży wpływ na wielkość plonów, a także ogranicza porażanie roślin przez wiele chorób. Jeżeli wysiew pszenicy ozimej jest wczesny, to prowadzi do silnego rozwoju roślin przed zimą. Nasilają się wtedy takie choroby, jak: mączniak prawdziwy, fuzariozy liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna i rdza żółta.

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

Pszenica jara ma duże wymagania pokarmowe i glebowe. Posiada jednak słabo rozwinięty system korzeniowy. W związku z tym ma małą zdolność do pobierania składników pokarmowych dostępnych w glebie. Należy pamiętać, że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża można spodziewać się dobrych plonów.

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

krzewienie produkcyjne roślin, dlatego musi być on jak najwcześniejszy. Optymalny termin siewu pszenżyta jarego przypada na III dekadę marca bądź I dekadę kwietnia. (...) od rodzaju gleb 450‒550 ziarniaków na m2. Na kompleksie żytnim bardzo dobrym należy wysiać 450 ziarniaków na m2, na żytnim dobrym – 500, a na

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

lub 130-170 kg/ha. Pszenice jarą na najlepszych kompleksach można wysiewać w ilości 400 ziarniaków na 1 m2, a w słabszych warunkach można siać 600 ziarniaków na 1 m2. (...) kg/ha. Odmiany silniej krzewiące się na lepszych kompleksach należy siać w ilości 180-200 kg/ha, a na

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

Termin siewu, gęstość wysiewu i jakość materiału Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się najdłuższym okresem (...) temperatura wzrasta, co w konsekwencji prowadzi do spadku plonu. Formę jarą pszenżyta ozimego można wysiewać najpóźniej do (...) dobrym i zbożowo-górskim 550. Na kompleksie żytnim słabym można wysiać 600 ziarniaków na 1 m2. Dodatkowo,

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

pylistą masą zarodników, które bardzo łatwo można zgnieść. Śnieć cuchnąca pszenicy atakuje jedynie kłosy i przenosi się poprzez materiał siewny, glebę oraz wiatr. Poraża pszenicę ozimą i jarą oraz prowadzi do redukcji plonu nawet o 50%. Można ją zwalczać za pomocą niechemicznych metod – poprzez wysiew kwalifikowanego materiału siewnego i staranne

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

niewskazane są następstwa: pszenica ozima – jęczmień, owsa po owsie, pszenicy po pszenicy i jęczmienia po jęczmieniu.   Strączkowe (...) rośliny motylkowe dwuletnie, jak przelot i nostrzyk biały, zimującą koniczynę krwistoczerwoną oraz jednoroczną jarą koniczynę perską i saradelę. W mieszance z trawami zajmują one szczególne miejsce

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

rzepaku na glebach pszennych górskich, pszenno-żytnich i żytnich dobrych. Rzepak najlepiej siać na glebach żyznych, które mają głęboką warstwę orną i są zasobne w wapń. Na glebach lżejszych (...) przemarzły rośliny rzepaku ozimego. Taką plantacje przesiewa się formą jarą  Zbiór nasion z takiego wysiewu jest

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

na zielonkę, do których zaliczamy wykę jarą czy groch wąskolistny. Można też stosować mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczane na zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. Zboża uprawiane na ziarno są gorszymi roślinami ochronnymi, a do najgorszych zaliczamy pszenicę, owies i pszenżyto jare.

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

Możemy uprawiać dwie formy rzepaku, jarą i ozimą, które różnią się agrotechniką. Jednym z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest siew – ważne, by znać jego główne kwestie: właściwy termin oraz obsadę roślin. Rzepak posiada bardzo duże wymagania glebowe – najlepsze będą gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobre gleby II-IIIb klasy bonitacyjnej. Powinny być żyzne, próchniczne, zasobne w wapń, o dobrej wilgotności, ale nie podmokłe.

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

Czerwiec roczny (Scleranthus annuus L.) wbrew swojej nazwie gatunkowej, jest rośliną wieloletnią, jarą lub ozimą, należącą do rodziny goździkowców. Jej ludowe nazwy to suchotrawa i (...) okażą się środki chemiczne typu: MCPA lub Chwastox AS 600 EC. W uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta i pszenżyta ozimego można zastosować herbicyd Chisel

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

pasze zaliczamy: pastewne odmiany grochu, bobik, łubiny, soję, wykę jarą i ozimą. Zawartość białka w (...) pastewny, rzodkiew oleistą, facelię błękitną, a także owies, jęczmień i pszenżyto. Kapusta pastewna jest odmianą (...) na zielonkę przeznaczoną do bezpośredniego skarmiania. Taką kukurydzę należy siać gęsto, w kilku terminach oraz wcześnie

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

a pozostałe odmiany przez firmę DANKO. Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze znaczenie gospodarcze (...) żyznych, które są zasobne w składniki pokarmowe oraz próchnicę i należą do kompleksu pszennego dobrego lub wadliwego. Jeżeli dodawana jest ona do mieszanek na zieloną

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

Najwięcej wysiewa  się go w Europie. W Polsce uprawia się tylko formę jarą, ponieważ odmiany ozime w krajowych warunkach nie wykazują odpowiedniej mrozoodporności i zimotrwałości. (...) należące do kompleksów żytnich, a jako przerywacz fitosanitarny może być uprawiany na kompleksach pszennych. Przy równomiernym rozkładzie opadów może dobrze plonować nawet na glebach piaszczystych.

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla pszenicy ozimej. Nie należy uprawiać go w monokulturze lub po roślinach motylkowatych drobno- i grubonasiennych. Związane jest to z zagrożeniem wystąpienia zgorzeli korzeniowej, nicieni lub allelopatii ujemnej, czyli negatywnego wpływu jednego gatunku roślin na drugi. Bobik najlepiej siać 4 lata po nawożeniu obornikiem,

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

(Brassica juncea) nazywa się także gorczycą modrą lub kapustą sitowatą. Jest rośliną jarą, jednoroczną, należącą do rodziny kapustnych. Pochodzi z Indii oraz centralnej Azji, gdzie (...) dnia długiego. Jej okres wegetacji trwa do 110 dni. Najlepiej rośnie na kompleksach pszennych i żytnim bardzo dobrym. Wymaga gleb zasobnych w wapń, ponieważ na

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

clussi. W polskich warunkach klimatycznych koniczyna perska (Trifolium resupinatum) jest wielokośną, jednoroczną, jarą rośliną pastewną. Może również występować w formie ozimej. Wykorzystywana jest wyłącznie w (...) Pod uprawę koniczyny perskiej najlepiej nadają się gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego, które są żyzne

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

pozimowej. W czerwcu i lipcu ma on mniejsze zapotrzebowanie na wodę niż pszenica. Spowodowane jest to tym, że jęczmień osiąga wcześniej dojrzałość woskową. Jeżeli posuchy (...) terminu zbioru przedplonów, ponieważ na początku w III dekadzie sierpnia można już zacząć siać jęczmień. W tych miesiącach dokonuje się zbioru: grochu, rzepaku ozimego, ziemniaka

Buraki ćwikłowe
Kiedy siać buraki ćwikłowe? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

6,0. Dobrymi przedplonami dla buraka są pszenica i jęczmień, korzystne są też stanowiska po grochu i warzywach. Lubią umiarkowaną suszę na początku wzrostu, a jesienią słoneczną i ciepłą pogodę. Nie lubią nadmiaru wilgoci i niedoboru pierwiastków, praktycznie nie wschodzą na glebach kwaśnych. Kiedy siać buraki - terminy siewu

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

w południowo-zachodnim oraz środkowym rejonie Polski. Soja jest jednoroczną rośliną jarą. Jej polskie odmiany należą do podgatunku mandżurskiego, a ich okres wegetacji trwa (...) jeśli były ona nawożone mineralnie. Soję najlepiej uprawiać na glebach należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego oraz wadliwego. Odpowiedni odczyn gleby powinien wynosić 6-7.

Rośliny lecznicze
Uwaga na blekot pospolity – trujący chwast upraw szerokorzędowych!

i zastosowanie Blekot pospolity (Aethusa cynapium L.) jest rośliną roczną, jarą, należącą do rodziny selerowatych (baldaszkowatych). Wschodzi od wiosny do jesieni. Osiąga wysokość (...) substancje takie jak: chlopyralid, triflusulfuron metylowy, mezotrion, MCPA. W ziemniakach i pszenicy możemy zastosować: Cliophar 300 SL, Lontrtel 72 SG, Navigator  360 SL

Rośliny lecznicze
Gwiazdnica pospolita – uporczywy chwast terenów wilgotnych

Gwiazdnica pospolita (Stellaria media (L.) Vill.) jest byliną jednoroczną, dwuletnią lub wieloletnią, jarą lub ozimą, z rodziny goździkowatych. Pęd naziemny jest owłosiony i silnie rozgałęziony, (...) A, B, C 480 SL, Command 480 ECm Colzor Trio 405 EC; w pszenżycie Bifenix N 499 SC; w kukurydzy Hector Max 66,5 WG, a

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki