Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

Pszenica - ziarno Siew pszenicy

Norma wysiewu

Na glebach pszennych, przy średnich warunkach agrotechnicznych, optimum wysiewu pszenicy ozimej wynosi 500 ziarniaków na 1 m2. Przy gorszych warunkach siedliskowych, aby uzyskać dobry plon, należy zastosować wysiew 550-600 ziarniaków na 1 m2. Na najlepszych stanowiskach, przy optymalnych warunkach agrotechnicznych, sprzyjających warunkach zimowania i niewystępowaniu suszy, lepsze jest stosowanie siewów rzadkich - 300-350 ziarniaków na 1 m2. Taka norma wysiewu umożliwia silne rozkrzewianie się roślin. Należy jednak pamiętać, że w maju i czerwcu dużym zmianą ulegają warunki wilgotnościowe, które w połączeniu z niskim poziomem agrotechniki powodują, że rośliny wysiane rzadziej, słabo plonują. Przy wysiewie pszenicy ozimej w terminie optymalnym można ilość ziaren dostosowywać do krzewienia odmiany i kompleksu glebowego. Odmiany słabo krzewiące na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym należy wysiewać w ilości 180-230 kg/ha, a na kompleksie żytnim bardzo dobrym i dobrym – 220-280 kg/ha. Odmiany średnio krzewiące się wysiewamy w ilości 140-190 kg/ha (kompleks pszenny bardzo dobry i dobry) lub w ilości 160-220 kg/ha (kompleksy żytni bardzo dobry i dobry), zaś odmiany silnie krzewiące się wysiewamy odpowiednio w ilości 100-140 kg/ha lub 130-170 kg/ha.

Pszenice jarą na najlepszych kompleksach można wysiewać w ilości 400 ziarniaków na 1 m2, a w słabszych warunkach można siać 600 ziarniaków na 1 m2. W związku z tym, zalecana ilość wysiewu odmian pszenicy jarej, które słabo się krzewią wynosi na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym – 160-180 kg/ha, a na żytnim bardzo dobrym i dobrym 180-200 kg/ha. Odmiany silniej krzewiące się na lepszych kompleksach należy siać w ilości 180-200 kg/ha, a na słabszych – 200-220 kg/ha.

Siew

W zależności od zaplanowanej obsady ziarniaków na 1 m2, trzeba zastosować zróżnicowaną rozstawę rzędów i dostosować do niej ustawienia siewnika. Dla 400 ziarniaków wynosi ona 15 cm. Przy obsadzie 500 ziarniaków rozstawa rzędów wynosi 11 cm, a dla 600 ziarniaków - 9 cm.

Pszenicę jarą na kompleksach pszennych wysiewa się na głębokość 3 cm, a na lżejszych – na 5 cm, zaś pszenice ozimą sieje się na głębokość od 2 do 4 cm.

Przed siewem ważne jest, aby dobrze zaplanować ścieżki technologiczne w celu uniknięcia niszczenia roślin podczas wjeżdżania w łan pszenicy po zakończonej fazie krzewienia. Szerokość roboczą maszyn, opryskiwacza i rozsiewacza do nawozów musi odpowiadać szerokości roboczej siewnika.

Bibliografia:

Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H. 2010. Pszenica ozima. Pszenica jara. W: Produkcja roślinna. Wyd. REA, część II, Warszawa, str. 36-37, 43.

Budzyński W., Szempliński W. 2003. Pszenica. W: Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. II, tom I, Wrocław, str. 105-110.

Ciesielska A., Niemczyk H., Radecki A., Suwara I., Wysmułek A. 2008. Siew i pielęgnacja roślin zbożowych. W: Podstawy rolnictwa. Wyd. REA, Warszawa, str. 129.

Grzebisz W. 2011. Technologia uprawy pszenicy ozimej. W: Produkcja roślinna. cz. III, Wyd. II, Warszawa, str. 62-65.

Krukowski P. 2012. Prawidłowy siew połową sukcesu. Wiadomości rolnicze, nr 2, Szepietowo, str. 28.

Mrówczyński M. 2013. Agrotechnika pszenicy. Siew. W: Integrowana ochrona upraw rolniczych – zastosowanie integrowanej ochrony. Tom II, PWRiL, Poznań, str. 15-16.

Najewski A. 2011. Gęstsza pszenica. Tygodnik rolniczy, nr 38, Poznań, str. 29-30.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Komentarzy (1)

  1. opol

    jak zniszczyć żyto w pszenicy?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki