Choroby zbóż

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Choroby zbóż

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

Choroby zbóż mogą być wywoływane przez różne patogeny – wirusy, bakterie czy grzyby. Najczęściej na plantacjach zbóż pojawiają się choroby wywoływane przez grzyby. Zgorzel podstawy źdźbła – podsuszka: choroba ta wywoływana jest przez Gaeumannomyces graminis i atakuje wszystkie gatunki zbóż. Głównie przenoszona jest przez resztki pożniwne. Powoduje sczernienie podstawy źdźbeł u chorych roślin, które dodatkowo są pokryte brunatnoczarną opilśnią.

Choroby zbóż
Sporysz zbóż i traw – choroba szkodliwie wpływająca na wielkość plonów i zdrowie

Sprawcą tej choroby jest grzyb buławinka czerwona Claviceps purpurea, którego stadium konidialnym jest Sphacelia segetum. Poraża ok. 400 gatunków roślin z rodziny Poaceae, przede wszystkim żyto, rzadziej jęczmień, pszenicę, pszenżyto i gatunki traw. Buławinka to forma przetrwalnikowa sporyszu, zimuje w glebie w postaci przetrwalników, które na wiosnę kiełkują. Rozprzestrzeniają się z wiatrem i przez owady, infekują wyłącznie rozwinięte kwiaty. Rozwojowi choroby i infekcjom

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Pszenica jest zbożem bardzo podatnym na choroby, a jej straty w plonie w wyniku porażenia mogą wynosić nawet 90%. Przy podejmowaniu decyzji co do zastosowania środka ochrony roślin należy ocenić próg szkodliwości dla danej choroby. Progi szkodliwości podawane są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin).

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

Fuzarioza kłosów to uporczywa w zwalczaniu choroba, porażająca wszystkie rodzaje zbóż i niestety pojawiająca się coraz częściej w uprawach, ze względu na uproszczenia w systemie zmianowania.Schorzenie to jest jedną z czterech form fuzariozy, która może mieć także postać: zgorzeli siewek, pleśni śniegowej i fuzaryjnej zgorzeli podstawy zboża. Fuzariozę kłosów wywołuje kilka gatunków grzybów z rodziny Fusarium, które rozwijają się podczas dojrzewania rośliny, w czasie

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

zgorzel podstawy źdźbła oraz rizoktonioza zbóż. Chorobą najczęściej porażającą liście i źdźbło jest rynchosporioza zbóż. Mączniak prawdziwy pojawia się jesienią i wczesną wiosną. Najbardziej krytycznym okresem porażania jęczmienia ozimego przez patogeny są wczesne fazy rozwojowe (np. strzelania w źdźbło), dlatego też należy zacząć jak najwcześniej zwalczać choroby. Im

Choroby roślin
Pleśń śniegowa atakuje zboża! Sprawdź, jak chronić uprawy

jest jedną z częściej występujących chorób zbóż ozimych w Polsce. Pojawia się na polach, na których śnieg bardzo długo się utrzymuje. Pamiętajmy, jeśli nie dojdzie do porażenia węzłów krzewienia, choroba nie jest bardzo groźna, gdyż rośliny potrafią się wówczas zregenerować. Niestety, jeśli już tak się stanie, to możemy stracić nawet

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

odcinkach przewodu pokarmowego. U krów najczęściej sprawa dotyczy żwacza oraz jelit cienkich. Choroba dotyka zwierzęta w każdym wieku i na każdym etapie laktacji. Objawy ogólne (...) jelit, kwasicy mleczanowej, rozszerzeniu pętli jelit, niedrożności lub zwężeniu jelit. Nadmierne spożycie ziarna zbóż jest jedną z przyczyn niestrawności żwacza. W przypadku jego wzdęcia widoczne

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

(podorywka + bronowanie) zaleca się po przedplonach wcześnie schodzących z pola. Bronowanie można powtórzyć kilkakrotnie. Dokładna uprawa pożniwna wpływa na ograniczenie zachwaszczenia, głownie samosiewami zbóż. Będąc źródłem wielu chorób grzybowych i bakteryjnych, stanowią ogromne zagrożenie w uprawie pszenicy. Po zbożach wskazana jest uprawa wsiewki poplonowej, której zadaniem jest ograniczenie nadmiernego parowania.

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

korzenia. Jeżeli choroba pojawi się w uprawie buraka lub buraka cukrowego, rzadko skutkuje zupełnym obumieraniem roślin. Częściej jej skutkiem jest zmniejszenie plonu liści i zmiany zwyrodnieniowe na korzeniach. Ze względu na to, że grzyb żywi się cukrami, porażone rośliny charakteryzują się mniejszą zawartością naturalnych węglowodanów. Mączniak prawdziwy zbóż i

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

dobrze znosi uprawę po owsie i pszenicy. Przestrzega się przed uprawą w monokulturze lub po życie i pszenżycie, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób podsuszkowych. Jęczmień, w porównaniu do innych gatunków zbóż jarych, jest najbardziej tolerancyjny na opóźnienie siewu. Trudności w uprawie może przysporzyć ogromna wrażliwość na kwaśny odczyn gleby i nieprawidłowe

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

do odmian populacyjnych. Cechami, które pozwalają na stałe utrzymanie się tego gatunku w polskiej strukturze zasiewów zbóż są: wybitna mrozoodporność, wierne plonowanie na glebach słabych, ubogich w substancję organiczną i zakwaszonych, wyższa odporność na suszę i choroby grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon i

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

szara pleśń i antraknoza lnu; wyburaczenie gleby spowodowane występowaniem na dużą skalę mątwika burakowego, szkodnika z gromady nicieni; wyziemniaczenie gleby spowodowane pojawieniem się mątwika ziemniaczanego; choroby zgorzelowe zbóż, do których należą zgorzel podstawy źdźbła oraz łamliwość podstawy źdźbła.  Autor: Justyna Czerwieniec

Bydło mleczne
Kwasica żwacza - przyczyny, objawy, przebieg choroby, leczenie i zapobieganie

im. Kwasica żwacza przebiega z objawami obniżenia pH żwacza oraz zatrucia. Przyczyny Główną przyczyną rozwoju choroby jest nieodpowiednie skomponowanie dawki żywieniowej, szczególnie przedobrzenie z łatwo fermentującymi węglowodanami, czyli ziarnem zbóż, śrutą, otrębami, wysłodkami buraczanymi, kiszonką z kukurydzy, jabłkami i melasą. Kolejnym powodem pojawienia się objawów

Owies
Owies zwyczajny - opis, charakterystyka i zastosowanie

„sprzątająca” pole Owies, podobnie jak gorczyca białą, jest rośliną fitosanitarną. Ma to szczególnie duże znaczenie w zmianowaniach z dominującym udziałem zbóż. W uprawach owsa sporadycznie pojawiają się choroby, których sprawcy  zimują w glebie lub zasiedlają resztki roślin na polu. Rzadko występują groźne choroby podstawy źdźbła, przyczyniające się do wylegania

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

formie jonowej H2PO42- i HPO4-. Jest niezwykle istotnym pierwiastkiem w odżywianiu roślin, odpowiada za ich rozwój, kwitnienie, owocowanie, zawiązywanie nasion, dojrzewanie, zwiększa sztywność zbóż i odporność roślin na choroby. Tak, jak azot ulega w glebie wielu procesom – w formie rozpuszczalnego związku, cechuje się łatwością wiązania z nierozpuszczalnymi związkami żelaza, wapnia

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

jęczmień. Przy uprawie owsa w monokulturze spadek plonów jest niewielki. Owies może być wykorzystywany w uprawie zbóż jako przedplon. Spełnia on wtedy rolę fitosanitarną, ponieważ bardzo sporadycznie przyczynia się do przenoszenia chorób podsuszkowych i chorób przenoszonych przez glebę bądź resztki pożniwne. Dodatkowo wydziela specyficzne substancje organiczne, które mają fungistatyczne

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

ozimego Przedplon Rzepak jest dobrym przedplonem dla wszystkich zbóż, a w szczególności jako przedplon dla pszenicy, ponieważ zostawia po sobie wysokiej (...) glebie. Dodatkowo przyorywanie ścierniska poprawia warunki fitosanitarne gleby, które są ważne przy zwalczaniu chorób i szkodników. Wymaga ona 3-4 tygodniowej przerwy pomiędzy zbiorami przedplonu, a

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

samego pomiotu. Obecnie fermy korzystają z mieszanek paszowych z zakupu, w związku z czym nie wykorzystują obornika do uprawy zbóż. Mniejsze klatki ułatwiały obserwację wszystkich ptaków oraz ułatwiały lepszy dostęp i wyłapywanie chorych sztuk. W budynkach zwiększyło się zapylenie spowodowane rozpoczęciem stosowania ściółki, w związku z czym należało również

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

To zjawisko zawdzięczamy importowi dobrego materiału genetycznego z zagranicy. Przy obecnych cenach zbóż i pasz przemysłowych pełne wykorzystanie cech genetycznych ma kluczowe znaczenie w opłacalności (...) zawierać przede wszystkim wysoki poziom przeciwciał, które będą chronić młode organizmy przed drobnoustrojami chorobotwórczymi znajdującymi się w środowisku. Brak pobrania siary lub jej niska jakość

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

być ona dłuższa niż 2-3 lata. Uprawa w monokulturze wymaga zwalczania chwastów, chorób i szkodników, a w rejonach gdzie pojawiła się zachodnia stonka kukurydziana, zaleca się zaprzestanie uprawy kukurydzy po sobie. Kukurydza jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż jarych, a jeżeli jest zbierana na kiszonkę to również dla zbóż

Trawy łąkowe
Kostrzewa owcza – dobra propozycja na zadarnienie trawników

nie dopuszczając tym samym do rozprzestrzeniania się nasion. Choroby Niestety, kostrzewa owcza nie jest wolna od chorób typowych dla traw. Są to przede wszystkim rdza i mączniak prawdziwy zbóż i traw. Pierwsza choroba objawia się rdzawymi plamami na liściach, które są spowodowane rozwojem grzybni. Po jakimś czasie

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

jesiennym, a zwalczanie chwastów dwuliściennych należy wykonywać wiosną. Ziarna przed wysianiem można zaprawiać przeciwko pleśni śniegowej zbóż i traw oraz pałecznicy zbóż i traw. Żyto jest w miarę odporne na choroby podstawy źdźbła i mączniaka, dlatego też rzadko trzeba stosować fungicydy i antywylegacze, a szkodniki zwalcza się tak samo jak w

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

Pszenżyto jare ma krótszy okres wegetacji niż forma ozima. W związku z tym choroby, które atakują jego zasiewy, mają mniejsze znaczenie gospodarcze. Do najgroźniejszych chorób zaliczamy mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Mniejsze znaczenie mają septorioza plew, sporysz zbóż i traw, brunatna plamistość liści, czernienie kłosów czy fuzarioza kłosów. W celu zwalczenia

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

Wymagania uprawowe Owies jest jednym z najmniej wymagających zbóż jarych. Nasiona zaczynają kiełkować już w 2–3°C, rośliny krzewią się natomiast przy (...) na wydzielane substancje korzeniowe (alkaloid skopolatyna) hamuje rozwój patogenów grzybowych w glebie wywołujących choroby podstawy źdźbła (porażające często pszenicę i jęczmień). Wysiewamy ziarna

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

a następnie skiełkować, co prowadzi do dyskwalifikacji plantacji bądź zebranego plonu. W zmianowaniach zbożowych gorczyce bardzo korzystnie wpływają na zdrowotność zbóż następujących po nich. Ograniczają one występowanie chorób korzeni i podstawy źdźbła, a odmiany mątwikobójcze ograniczają ilość nicieni w glebie. Uprawa Po zejściu z pola

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Spełnia bardzo ważną rolę w płodozmianie, ponieważ jest rośliną przerywającą częste następstwo zbóż po sobie. Jego nasiona odznaczają się dużą zawartością lizyny, która wpływa na (...) w szerokie rzędy, to do niszczenia chwastów można użyć pielnika. Chwasty, choroby i szkodniki W uprawie grochu chwasty dwuliścienne za pomocą

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

po roślinach z rodziny krzyżowych, ponieważ może być atakowana przez te same choroby i szkodniki. Najczęściej uprawia się ją po zbożach w plonie głównym, wtórym (...) rośliny okopowe. Podstawowe zabiegi, jakie należy wykonać, to zespół uprawek pożniwnych po zbiorze zbóż. Można wtedy wykonać podorywkę połączoną z zabiegami pielęgnacyjnymi, które ograniczają zachwaszczenie.

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

ozimych różnią się między sobą cechami użytkowymi i warunkami uprawy. Spośród wszystkich zbóż uprawianych w Polsce pszenica ozima ma największe znaczenie. Jest ona podstawowym zbożem (...) Jest średnio mrozoodporna i bardzo odporna na rdzę brunatną. Na brunatną plamistość liści, choroby podstawy źdźbła oraz septoriozę liści i plew jest w dużym stopniu

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu. Termin siewu Owies powinien być wysiewany najwcześniej ze wszystkich zbóż jarych, bo wtedy najlepiej wykorzystuje wilgoć z opadów atmosferycznych i nawożenie, bardziej się krzewi, a

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

i środowiska. Pielęgnacja łanu rzepaku ogranicza się do chemicznego zwalczania chwastów, chorób oraz regulacji wzrostu roślin. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z zaleceniami (...) i łuszczyn. Graminicydy można łączyć z adiuwantami.   Samosiewy zbóż oraz roczne chwasty jednoliścienne – oprócz wiechliny rocznej – najlepiej likwidować

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

przyrostami nawet w chowie przyzagrodowym. Są też relatywnie odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i rzadko chorują. Dojrzałe osobniki potrafią pobierać do 1 kg świeżej zielonki dziennie.  Poza tym dobrze wykorzystują pasze własne gospodarstwa: ziarna zbóż i okopowe (marchew, buraki, ziemniaki parowane). Potrzeba uzupełniania dawek pokarmowych paszami treściwymi jest niewielka (40

Króliki
Ile lat żyją króliki? Przekonaj się, jak ważne są odpowiednie warunki chowu!

zaburzenia trawienia, które mogą prowadzić do poważnych chorób i śmierci. Żywienie Sposób żywienia królików zależy do celu ich hodowli. Pasza, która jest właściwa dla zwierząt użytkowanych w kierunku mięsnym, nie sprawdza się w chowie królików domowych. Zbyt duże dawki ziaren zbóż, warzyw okopowych i owoców prowadzą bowiem

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

ludzki organizm. Warto dodać, że białko to jest bardziej wartościowe od białka zbóż. Gryka ma również dużą ilość skrobi, w owocach (orzeszkach) znajduje się jej (...) rośliną fitosanitarną – pozostawia dobre stanowisko, ogranicza liczbę chwastów i agrofagów (szkodniki i choroby). Z tego względu może być z powodzeniem uprawiana w rolnictwie ekologicznym.

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Rośliny lecznicze
Rdest ptasi niejedno ma oblicze: chwast, pożywienie dla zwierząt i zioło

że wymienione preparaty działają w temperaturze wyższej niż 5 stopni. W przypadku zbóż jarych, ostatni moment na opryski to faza od początku krzewienie do początku (...) się ziele rdestu ptasiego w ziołolecznictwie, gdzie stosuje się go przede wszystkim na schorzenia układu moczowego. Zawarte w nim substancje powodują wydalanie toksyn z organizmu

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

Powolne zmiany w ilości oraz jakości zadawanych pasz, wyeliminują ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych Niepodawanie nieświeżych i nadpleśniałych pasz (zabezpieczenie kiszonek podczas wybierania (...) może stanowić aż 80 % całej dawki. Reszta to pasze treściwe, czyli ziarna zbóż, śruty poekstrakcyjne (np. sojowa, rzepakowa) oraz nasiona roślin motylkowatych (bobik, groch).

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

być skutecznym składnikiem leków homeopatycznych, syropów i nalewek, które stosuje się w chorobach płuc i układu oddechowego. Zawiera śluzy, krzemionkę, kwas kawowy, chlorogenowy, rozmarynowy oraz (...) przy użyciu środków chemicznych. Oprócz tego powinno się pamiętać, że podstawą w odchwaszczaniu zbóż ozimych jest wykonanie zabiegów jesienią, dlatego należy przeprowadzić zabieg z użyciem

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

(60%) należy zastosować przedsiewnie, a drugą pogłównie w fazie strzelania w źdźbło zbóż. Jeśli wyka słabo przezimowała, to można zwiększyć nawożenie azotowe do 120 kg (...) biała, rzodkiew świrzepa i gorczyca polna. Wyka jest rzadko porażana przez choroby grzybowe. Najniebezpieczniejsze choroby, jakie mogą ją atakować, to: askochytoza wyki, fuzarioza

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

pasze suche (siano, słoma, plewy). Na pasze treściwe składają się głównie ziarna zbóż i motylkowate oraz produkty uboczne przemysłu spożywczego. Pasze mają za zadanie zaspokoić (...) masę ciała zwierzęcia, rodzaj i intensywność wykonywanej pracy oraz odpowiednie pasze nie powodujące schorzeń układu pokarmowego. Konie często zapadają na typowe schorzenia związane z nieprawidłowym

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

utraty urodzajności gleby na wskutek pojawienia się inwazyjnych bakteriofagów odpowiedzialnych za niszczenie brodawek i porażenie chorobami zgorzelowymi. Udział roślin strączkowych w strukturze zasiewów gospodarstwa nie powinien być większy niż 25%. Łubin żółty jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż, zwłaszcza ozimych. W uprawie na zielonkę świetnie sprawdza się jako roślina podporowa dla

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

być porażane przez rdzę źdźbłową i przez sporysz, dlatego w uprawie żyta jarego nie zachodzi potrzeba stosowania środków chemicznych do zwalczania chorób. W przypadku zasiewów w mieszankach dwugatunkowych zbóż jest jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo porażania żyta jarego przez rdzę brunatną i sporysz. W związku z tym dodatek rośliny towarzyszącej w

Ryby
Czym i jak karmić ryby w stawie? Przedstawiamy najważniejsze zasady

Granulat Granulowana pasza gotowa jest droższa niż mieszanka zbóż, ale umożliwia dostarczanie rybom dużych ilości białka, co pozwala na zagęszczenie obsady. (...) wysokotłuszczową – taka strategia żywienia pozwala na ograniczenie liczby śniętych ryb. W przypadku chorób zwierzętom podaje się pasze zawierające środki lecznicze. Ich rodzaj i dawkowanie

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

na korzystne, intensywne zabarwienie żółtka. Ma też najwyższą wartość energetyczną ze wszystkich zbóż.  Ziarna zawierają też niewielką ilość włókna co ma pozytywny wpływ (...) pokarmowych doprowadzą z kolei do zahamowania wzrostu, gorszego zużycia paszy i podatności na choroby. Trzeba także uważać na odpowiednią podaż węglowodanów. Nadmiar energii w paszy

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

rzepaku jarego krótko po formie ozimej lub w jego bliskim sąsiedztwie, choroby mogą powodować 15 % zniżkę plonowania. Największe zagrożenie stanowi rozwój czerni krzyżowych, szarej pleśni, mączniaków (rzekomego i prawdziwego). Zbiór Rzepak jary zbiera się po żniwach zbóż podstawowych. Odbywa się on najczęściej w jednym etapie przy

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie czereśni - od założenia sadu po późniejszą pielęgnację

Przed założeniem sadu czereśniowego należy odpowiednio przygotować glebę. Wskazane jest zastosowanie obornika pod jesienną orkę w dawce nie wyższej od 40 t/ha lub zasianie wiosną, po zebraniu przedplonu, nawozów zielonych z jednorocznych roślin bobowatych i zbóż (łubin, peluszka, facelia, słonecznik), 150–200 kg nasion na 1 hektar. Uprawa czereśni po dwuletnich roślinach strączkowych może być niebezpieczna, istnieje bowiem ryzyko porażeń przez niektóre choroby i szkodni

Rośliny lecznicze
Poziewnik szorstki - chwast utrudniający zbiory zbóż. Jak z nim walczyć?

i ma właściwości trujące. Może szkodzić zwierzętom gospodarskim. Był stosowany do leczenia chorób płucnych, dobrze wpływa na przemianę materii u ludzi oraz zapobiega miażdżycy. (...) wilgotnych i cięższych, które są zasobne w azot. Pojawia się w zasiewach kukurydzy, zbóż, roślin okopowych, lnu, w ogrodach i sadach. Utrudnia zbiory zbóż. Bardzo

Chwasty
Szelężnik większy – trujący chwast, pasożytujący na roślinach uprawnych

łąki, murawy, przydroża, ugory i nieużytki. Preferuje gleby gliniasto-piaszczyste, próchnicze. Zachwaszcza uprawy zbóż na glebach bogatych w węglan wapnia oraz pastwiska. Charakterystyka (...) zewnętrznie w postaci naparów i odwarów. Pomagał leczyć przeziębienie, biegunkę, zaparcia, stany zapalne, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz zaburzenia trawienia. Zwalczanie

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

okresie letnim cechuje większa żywotność, ale są one też bardziej narażone na choroby. Młode zwierzęta charakteryzują się intensywnym wzrostem. Odpowiednie żywienie cielaków mięsnych (...) bowiem jest dostateczna podaż białka, natomiast za mało energii. Dlatego dodaje się ziarno zbóż do drugiego miesiąca życia. W tym okresie następuje rozwój przedżołądków i

Rośliny pastewne
Szarłat szorstki - pospolity chwast warzyw okopowych i zbóż jarych

tamtej pory bardzo się rozprzestrzenił. Obecnie to pospolity chwast warzyw okopowych i zbóż jarych. Charakterystyka Szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus L.) jest (...) m2. Uciążliwość szarłatu szorstkiego nie ogranicza się do utrudniania zbiorów. Roślina roznosi też choroby – jest żywicielem chwościka buraka i grzybów powodujących zgorzel siewek buraka.

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki