Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

Klatki dla kur Klatki dla kur

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło wiele korzyści rozwijającemu się rolnictwu na terenie naszego kraju. Dyrektywy UE zmusiły polskich producentów do szeregu zmian. Rozpoczęto dyskusje na temat dobrostanu zwierząt, a konsumenci zaczęli więcej wymagać od produktów rolnych.

Od 2002 roku w Polsce przystąpiono do modyfikacji systemów utrzymania zwierząt, w tym również drobiu. Zaczęto zwracać większą uwagę na stan zdrowia i samopoczucia ptaków utrzymywanych w klatkach. Obecnie kury nieśne są utrzymywane w klatkach „wzbogaconych” mających zapewnić większy komfort ptakom.

Dostosowanie systemu utrzymania do restrykcji Unii Europejskiej niesie za sobą wiele przesłanek. Poza dobrostanem zwierząt, bardzo ważne jest zrównoważenie systemów produkcji oraz produktów wchodzących na rynek. Jaja sprzedawane w kraju i za granicą muszą spełniać wymagania na poziomie innych krajów członkowskich.

Zmiany w prawie

W 1999 roku wydano Rozporządzenie, w którym omówiono szczegółowo zmiany jakie należy przeprowadzić w klatkach dla niosek. Od 1.01.2003 nakazano zmodernizować ówcześnie użytkowane baterie klatek i zakazano wprowadzania klatek starego typu na nowy rynek. Od 1.01.2012 zakazano wykorzystywania klatek starego typu i producenci musieli zobowiązać się do wprowadzenia klatek tzw. „wzbogaconych”. W 2003 roku rozpoczęto przede wszystkim zmiany w zakresie dużej obsady ptaków na jednostkę powierzchni oraz starano się wprowadzić zmiany dotyczące wysokości klatek.

Ustalono, że nachylenie podłogowe klatek starego typu było zbyt duże i ograniczono je do maksymalnego spadku 14% (8̊ ). Po wielu badaniach i obserwacjach ptaków, stwierdzono iż podłoga wykonana z siatki powinna zapewniać ptakom oparcie przednich pazurów. Kury nieśne mają silną potrzebę wykazywania charakterystycznych zachowań behawioralnych, które w klatkach starego typu nie miały racji bytu. Nioski potrzebują powierzchni do ścierania pazurów, grzędy, gniazda oraz wanienki do kąpieli piaskowych. Wysokość klatki powinna umożliwiać swobodę ruchów skrzydeł i stawania w pozycji nasłuchującej- całkowicie pionowej.

Zmiany w wyposażeniu klatek podniosły poziom komfortu kurom nieśnym, ograniczyły pojawianie się nerwowych zachowań i zminimalizowały czynniki stresogenne. Kury w nowych klatkach mogą wykazywać większość zachowań podobnie jak kury utrzymywane w alternatywnych systemach chowu.

Wymagania w klatkach wbogaconych

Obecnie dla jednej nioski musi przypadać minimun 750 cm2 powierzchni podłogi, a całkowita powierzchnia podłogi klatki nie może być mniejsza niż 2000 cm2. Wysokość klatki nie może być mniejsza niż 45 cm. Kąt nachylenia podłogi z siatki ocynkowanej nie może być większy niż 8̊. Siatka podłogowa może być pokryta plastikiem. Minimalna szerokość klatki wynosi 30 cm. Na jedną nioskę powinno przypadać 12 cm dostępu do karmidła rynnowego i dwa poidła kropelkowe lub kubeczkowe.

W klatce powinno obowiązkowo znajdować się gniazdo oraz minimum 15 cm grzędy na jedną sztukę. Na podłodze często układa się sztuczną trawę, która służy namiastce grzebaliska i urządzenia do ścierania pazurów. Gniazda są to niewielkie pomieszczenia osłonięte od reszty klatki dwiema ścianami. Klatka usytuowana najniżej w rzędzie baterii, musi być zawieszona na wysokości minimum 35 cm od podłogi. Korytarz dla obsługi powinien mieć szerokość minimum 90 cm.

Korzyści po zmianach

Główne korzyści po zmianie klatek odczuwają ptaki ze względu na zwiększenie dobrostanu i zapewnienie poczucia większej swobody oraz możliwości wykazywania większej gamy naturalnych odruchów. Hodowcy o korzyściach raczej nie mówią. Zmniejszenie obsady w klatkach, spowodowało niższą produkcję jaj na danej powierzchni. Obecność ściółki w nowych klatkach zwiększa nakłady robocizny oraz opłaty związane z zakupem ściółki.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki