Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

Wybieg dla kur Wybieg dla kur

Fermy drobiu z dnia na dzień stają się coraz bardziej uniezależnione od pracy ludzkich rąk. Dzięki znacznemu rozwojowi technologii i mechanizacji rolnictwa, w kurnikach można obniżyć nakłady robocizny do minimum.

Na pierwszym miejscu w rankingu najmniejszych nakładów pracy stoi klatkowo-bateryjny system chowu drobiu. Drób można utrzymywać w klatkach lub w systemie podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów.

Do podstawowych elementów wyposażenia ferm drobiu można zaliczyć poidła, karmidła, gniazda i grzędy, system wentylacyjny, paszociąg oraz elementy dodatkowe, wybiegi, oświetlenie, sprzęty usuwające obornik lub pomiot i urządzenia do zbioru jaj.

Poidła

Poidła powinny być dostosowane do gatunku utrzymywanych ptaków, tak aby zminimalizować straty wody przez jej rozchlapywanie i zabrudzenie paszą lub odchodami. Obecnie na rynku dostępne są poidła typu rynnowego, kubełkowego, kropelkowego i dzwonowego. Poidła w systemie ściołowym powinny dawać się łatwo zdemontować lub podnieść tak aby można było wymienić ściółkę i przeprowadzić dezynfekcję.

Karmidła

Na polskim rynku występuje kilka rodzajów karmideł, również dostosowuje się je do gatunków utrzymywanego drobiu. Najbardziej popularne w chowie ściołowym są karmidła dzwonowe samozasypowe, a w chowie klatkowym rynnowe. W kacznikach stosujących żywienie kombinowane tzn. paszami suchymi i wilgotnymi używa się dwóch rodzajów karmideł. Do paszy mokrej używa się zwyczajnych koryt, a napełnia się je ręcznie. Karmidła w dużych fermach są połączone z paszociągami, dzięki którym zadawanie paszy odbywa się całkowicie automatycznie.

Podstawowym wyposażeniem ferm drobiu powinny być urządzenia magazynujące i zadające paszę. Pierwszym elementem całego ciągu paszowego są silosy, służące do przechowywania mieszanek paszowych. Silosy posiadają przenośnik wybierający, odmierzający i przenoszący paszę do zbiornika wyrównawczego, z którego pasza wędruje do karmideł.

Gniazda i grzędy

Fermy drobiu utrzymujące nioski lub stada reprodukcyjne muszą być wyposażone w gniazda. W systemie podłogowym stosowane są szafy gniazdowe, wykonane z drewna, wyścielone wewnątrz świeżą słomą. Spotyka się również fermy, które posiadają zautomatyzowany system zbioru jaj połączony z gniazdami. Na środku hali znajduje się platforma, na której zamontowane są gniazda.

Ptaki wchodzą do gniazd, które zatrzaskują się, a po zniesieniu jaja drzwiczki są automatycznie otwierane, a ptak jest wypychany z gniazda (aby zapobiec zjawisku kwoczenia). Platforma posiada system zbierający jaja, które staczają się po delikatnie pochyłej powierzchni na taśmociąg transportujący jaja do magazynu.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki