Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

Bardzo duży kurnik dla kur niosek Kurnik przydomowy

Wyniki produkcyjne kur zależą od czynników środowiskowych i genetycznych. Gospodarz nie ma wpływu na czynniki genetyczne, poza wyborem odpowiedniego materiału do chowu, dostosowanego do warunków panujących na fermie. Efektywność produkcji drobiarskiej zależy od ogromu czynników środowiskowych, na które hodowcy mogą mieć wpływ. Bardzo istotna jest budowa odpowiedniego i dobrze wyposażanego kurnika dla kur.

Budynki inwentarskie

Ważne miejsce na liście czynników pośrednio wpływających na produkcję zajmuje lokalizacja fermy. Podczas planowania usytuowania fermy należy wziąć pod uwagę położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni, wielkość i kształt terenu, na którym mają powstać budynki. Ferma powinna być osłonięta od wiatru, być wybudowana na terenie o niskim poziomie wód gruntowych, na podłożu przepuszczalnym, z dala od innych gospodarstw utrzymujących zwierzęta hodowlane (około 500 m), budynków mieszkalnych (300 m), dróg lokalnych (50 m).

Prawidłowo przygotowany projekt fermy powinien posiadać budynki produkcyjne, magazyn pasz, ściółki, sprzętu, jaj oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne.

Budynki muszą spełniać określone wymogi i charakteryzować się ciepłochronnością, przepuszczalnością powietrza (dobra wentylacja), izolacją od gruntu (wylewki z betonu) oraz posiadać powierzchnię i wyposażenie dostosowane do rodzaju i intensywności produkcji.

Budynki produkcyjne można podzielić na wychowalnie (ptaków reprodukcyjnych i niosek), odchowalnie (drób rzeźny) i kurniki. W kurnikach utrzymywane są stada reprodukcyjne lub towarowe stada nieśne.

Budując pomieszczenia do chowu drobiu należy zwrócić uwagę na konstrukcję budynku, rozmieszczenie okien, drzwi (ich wielkość też jest ważna, np. żeby do kurnika swobodnie wjechać traktor i zgarniak) i jakość posadzki. Materiał z którego wykonane są elementy wyposażenia powinny być trwałe, nieszkodliwe dla ptaków oraz umożliwiać mycie i dezynfekcję.

Systemy utrzymania i chowu kur

Produkcja jaj od kur nieśnych może być prowadzona intensywnie, półintensywnie lub ekstensywnie. Chów intensywny czyli fermowy dzieli się na system podłogowy, klatkowy oraz alternatywny.

System podłogowy - ściołowy

W hodowli kur najlepiej sprawdza się system podłogowy ściołowy (występuje jeszcze rusztowy i rusztowo-ściołowy).

Ptaki utrzymywane są na głębokiej ściółce, która jest dościelana w miarę zabrudzenia. System ten jest najbardziej zbliżony do warunków naturalnych, kury mogą się swobodnie przemieszczać, wybierać gniazda, odpoczywać na grzędach i zażywać kąpieli piaskowych (jeśli jest basen z piaskiem).

Wyposażenie budynku w chowie ściołowym

Ściółka

Najczęściej jako ściółkę wykorzystuje się słomę zbożową lub wióry. Ściółka pełni trzy funkcje; izoluje ptaki od zimnej posadzki, wchłania wilgoć i wiąże pomiot oraz zabezpiecza przed okaleczeniami. Wadami stosowania tego systemu są ; stykanie się ptaków i jaj z odchodami, zużywanie większej ilości energii i paszy (więcej ruchu niż w systemie klatkowym), problem z zagospodarowaniem zużytej ściółki.

W kurniku powinno znajdować się odpowiednie wyposażenie, tak aby zapewnić ptakom prawidłowe warunki bytowania.

Karmidła i poidła

Wskazane jest aby ilość karmideł i poideł była dostosowana do liczby ptaków utrzymywanych w pomieszczeniu. Zazwyczaj wykorzystywane są automatyczne systemy zadające paszę, które regulują jej ilość i ograniczają pracochłonność na fermie. Woda również jest doprowadzana automatycznie do poideł typu okrągłych-dzwonowych, które zapobiegają stratom wody i zawilgoceniu ściółki lub do poideł kropelkowych.

Gniazda

Bardzo istotnym elementem wyposażenia kurnika są gniazda różnego typu. Mają na celu odizolowanie zniesionych jaj od ściółki podłogowej i wyodrębnienie spokojnej, cichej i ciemnej strefy znoszenia jaj dla kur.

Najczęściej stosowane są szafy gniazdowe, o kilku kondygnacjach. Ułatwiają ręczny zbiór jaj, wykonane są z drewna lub blachy. Najniższe piętro gniazd powinno znajdować się 35 cm nad podłogą. Na jedno gniazdo przypada 5-7 kur niosek. Blisko otworów wejściowych muszą znajdować  się grzędy ułatwiające nioskom wejście do gniazd położonych na wyższych kondygnacjach.

W chowie podłogowym na większą skalę wykorzystuje się otwarte gniazda zespołowe, które posiadają w swojej konstrukcji system automatycznego zbioru jaj. W gniazdach otwartych obsada może wynosić nawet 120 ptaków na 1m2. Tego typu gniazda są wprowadzane do ferm reprodukcyjnych i towarowych. W gniazdach zespołowych podłoga jest wyścielona matą imitującą trawę i nachylona o kilkanaście stopni w dół, tak aby jaja staczały się z pochylni i trafiały na taśmociąg.

W stadach reprodukcyjnych utrzymywanych w chowie ściołowym wykorzystywane są gniazda zatrzaskowe, lub zamykane. Kury wchodząc do środka zamykają żaluzję i zostają w środku, aż do wypuszczenia ich przez hodowcę. Tego typu gniazda używa się w przypadku badań nad nieśnością indywidualną konkretnych kur.

W fermach produkujących jaja na mniejszą skalę, hodowcy wykonują gniazda samodzielnie z różnych materiałów, jak beczki, skrzynki czy pudełka.

Grzędy

Grzędy pełnią szereg ważnych funkcji w kurniku, dlatego nie należy o nich zapominać przy budowie kurnika. Grzędy wykonywane są z drewna, metalu lub plastiku.

Grzędy stawia się w niewielkiej odległości od gniazd, ułatwiając tym samym kurom podfruwanie do wyższych kondygnacji szaf gniazdowych. Grzędy również służą ptakom do odpoczynku i snu zapewniając poczucie bezpieczeństwa.

Systemy regulujące warunki środowiska

W kurniku istotną instalacją są zamgławiacze, służące obniżeniu temperatury i zapylenia latem oraz wentylatory, mające na celu usuwanie toksycznych gazów, nadmiaru wilgoci i doprowadzaniu świeżego powietrza. Klimatyzacja kurnika powinna zapewniać stałą temperaturę 15-20°C i posiadać system ostrzegania hodowcy i regulacji. Na fermach stosuje się ściśle określone programy świetlne, mające na celu przedłużenie nieśności i prawidłowy wzrost ptaków. Wykorzystywane są również systemy usprawniające i regulujące długość programów świetlnych.

System ściołowy można połączyć z systemem wolnowybiegowym i udostępnić ptakom wydzielone obszary, w których mogą przebywać na zewnątrz budynku.

czytaj dalej...

Komentarzy (3)

  1. adamkuczynski

    Ja na początku (jeszcze na etapie projektowania) sptkałem się z przedstawicielem firmy fermo, która wyposaża kurniki w wielkopolsce, i doradzili mi co zmienić, żeby wszystko było zgodnie z wymaganiami. Faktycznie zmiany w projekcie, które wprowadzili się sprawdziły w praktyce, a nie zawsze projektant ma pojęcie jak kurnik powinien działać.

  2. adamkuczynski

    Ja na początku (jeszcze na etapie projektowania) sptkałem się z przedstawicielem firmy fermo, która wyposaża kurniki w wielkopolsce, i doradzili mi co zmienić, żeby wszystko było zgodnie z wymaganiami. Faktycznie zmiany w projekcie, które wprowadzili się sprawdziły w praktyce, a nie zawsze projektant ma pojęcie jak kurnik powinien działać.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki