Radzimy, jak wybrać najlepsze poidła dla kur i innego drobiu

Poidła dla kur Poidła dla kurczaków

Prawidłowo zaplanowany system pojenia drobiu ma ogromny wpływ na zdrowie zwierząt i mikroklimat panujący w pomieszczeniach. Obecnie na rynku występuje kilka typów poideł, które dopasowuje się pod względem gatunku hodowanych ptaków, obsady i systemu utrzymania oraz intensywności chowu.

Poidła powinny zapewniać stały dostęp do świeżej, czystej wody, być łatwe w dezynfekcji i myciu i być niezawodne w działaniu. Najnowsze urządzenia w swojej konstrukcji posiadają zbiorniki, do których zadawane są leki i preparaty witaminowe rozpuszczalne w wodzie.

Wyróżnia się poidła, do których woda napływa samoczynnie i takie, które hodowca napełnia samodzielnie. Napełnianie, mycie oraz dezynfekcja korytek i rynien jest czynnością pracochłonną, dlatego w dużych fermach jest to rozwiązanie niepraktyczne.

Poidła napełniane ręcznie

Poidła napełniane ręcznie to najczęściej pojemniki takie jak rynienki, wanienki lub płytkie korytka. Metoda ta jest wygodna w chowie wolierowym, ekstensywnym oraz przydomowym. Czasami wykorzystuje się ją w pierwszych dniach życia piskląt i kacząt. Wadami tego systemu są duże straty wody, szybkie jej zanieczyszczenie odchodami, ściółką i paszą oraz konieczność częstej wymiany wody i mycia naczyń. Poidła napełniane ręcznie często stoją na zewnątrz budynków inwentarskich i mają do nich dostęp dzikie ptaki. Stwarza to duże niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia chorób.

Poidła automatyczne

Automatyczne systemy pojenia stosuje się w większych fermach drobiu o intensywnym chowie i przy dużej obsadzie zwierząt. Linie pojenia najlepiej się sprawdzają w fermach drobiu dorosłego i w wychowalniach. Można je podzielić na rynienkowe, dzwonowe i kropelkowe.

Poidła rynienkowe są zbudowane z długiej rynny, przez którą przepływa woda. Stosuje się je w hodowlach drobiu wodnego, systemie klatkowym oraz ściołowym utrzymującym nioski. System ten ma wiele wad, między innymi duże straty wody przez jej rozchlapywanie, szybkie zabrudzenie w przypadku ustawienia na ściółce oraz zwiększenie wilgotności w pomieszczeniach.

Poidła dzwonowe to poidła okrągłe ustawiane bezpośrednio na podłodze lub podwieszane na  wysokości dostosowanej do gatunku ptaków. Stosowane są w systemie ściołowym lub ściołowo-rusztowym. Poziom wody reguluje się dzięki powolnemu napływowi, odpowiedniemu ustawieniu balastu i obciążeniu wodą. Do poideł dołącza się elastyczne węże, zakończone zaworami regulujące ilość wody napływającej do zbiornika. Budowa tego typu poidła sprawia, że po ściankach dzwonu powoli strumieniem ścieka woda. W misie dzwonu na stałe znajduje się woda, z której ptaki mogą korzystać do woli.

Poidła są zamontowane na linii pojenia w odległości nie mniejszej niż 150 cm. Ich wielkość dostosowana jest do gatunku ptaków oraz obsady (30-45 cm). Jedno poidło powinno wystarczyć dla 25 ptaków. Zaletą tego systemu jest to, że można odizolować wodę od ściółki i paszy poprzez wyższe podwieszenie oraz to, że można regulować wysokość zawieszenia wraz ze wzrostem ptaków. Najczęściej ten system zalecany jest dla indyków oraz kurczaków brojlerów i niosek utrzymywanych w chowie podłogowym.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki