Żywienie i pasze dla kurczaków brojlerów - najważniejsze informacje

Żywienie kurczaków Żywienie kurczaków

Kurczęta brojlery przez ostatnie lata były doskonalone pod wieloma cechami związanymi z produkcją. Na większość z nich ma wpływ genotyp, ale również prawidłowe żywienie i warunki utrzymania. Drób rzeźny cechuje bardzo szybki wzrost, dobre wykorzystanie paszy, mały udział tłuszczu w tuszce, wysoka zawartość mięsa w stosunku do kości, dobra jakość mięsa i jego zdolność do obróbki technologicznej. Kurczęta brojlery mają dość krótki przewód pokarmowy oraz szybką przemianę materii, w związku z tym mają wysokie wymagania pokarmowe.

Obecnie na uzyskanie brojlera o masie 1,35 kg potrzeba 4-5 tygodni i około 2,5 kg paszy. Pełne wykorzystanie potencjału genetycznego szybko rosnących kurcząt brojlerów można uzyskać tylko przy odpowiednim poziomie żywienia. Tucz kurczaków brojlerów jest dzielony na trzy lub cztery fazy, podczas 5-7 tygodni chowu. W pierwszej fazie żywienia pisklęta potrzebują dużo białka w dawce (21-23%), w dwóch końcowych fazach dużą zawartość energii (nawet 13,4 MJ/kg). Czasami stosuje się uśrednioną paszę pod względem energii i białka na cały okres tuczu, jednak skuteczniejszy jest system podziału żywienia na fazy i różne mieszanki.

System żywienia, stosowana pasza oraz jej ilość zależy od temperatury otoczenia (im niższa tym więcej kurczęta potrzebują energii), systemu chowu (intensywny, półintensywny oraz ekstensywny), warunków utrzymania (zbyt duża obsada powoduje większe straty paszy) oraz aktualnych rynkowych cen gotowych mieszanek i komponentów paszowych.

Mieszanki paszowe

Z reguły w większych fermach o wysokiej intensywności chowu stosowane są gotowe mieszanki paszowe. Producenci oferują paszę dla kolejnych grup wiekowych ptaków. Najczęściej na opakowaniach można znaleźć zalecenia żywieniowe, które zazwyczaj są potwierdzone badaniami. Wyodrębnia się prestarter, starter, grower i finiszer różniące się składem i wielkością granul.

Mieszanka prestarter to pasza dla kurcząt w pierwszych dniach po wykluciu. Najczęściej jest stosowana do 5 dnia życia. Wpływa na prawidłowe zresorbowanie pęcherzyka żółtkowego. Posiada mniejszą zawartość białka i energii od mieszanki starter. Mieszanka starter jest stosowana od 5 do 14 dnia życia. W tym okresie kurczęta mają najwyższe zapotrzebowanie na białko, wapń, fosfor i lizynę ze wszystkich faz. Mieszankę grower stosuje się od 14 dnia życia do 7 dni przed ubojem. Białka ogólnego w  dawce jest mniej, ale więcej energii metabolicznej. Finiszer stosuje się od 7 dnia przed ubojem do uboju. W tej fazie zmniejszana jest zawartość białka w dawce i zwiększana ilość energii.

Skład mieszanek

Mieszanki dla kurcząt brojlerów opierają się w głównej mierze o zboża- kukurydzę, pszenicę, pszenżyto, jęczmień i owies. Nie zaleca się stosowania żyta, ponieważ już niewielki jego dodatek może wywoływać biegunki u piskląt. W mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów można znaleźć również produkty uboczne przemiału zbóż- mąki pastewne, gluten, zarodki i kiełki pszenne; tłuszcze paszowe – oleje roślinne, tłuszcz wieprzowy, rybny i wołowy. Dawka paszowa może zawierać również nasiona roślin oleistych- w praktyce stosuje się najczęściej rzepak i soję oraz ich śruty poekstrakcyjne. Niedobór białka w mieszankach uzupełnia się dodając wysokobiałkowe nasiona roślin motylkowatych- łubin wąskolistny i groch.

Na liście składników mieszanki można znaleźć takie dodatki jak wywary suszone, drożdże, susze z zielonek (szczególnie z młodych traw i lucerny), mączki rybne, produkty mleczne (mleko w proszku, serwatkę). Bardzo ważną rolę w żywieniu rosnącego drobiu stanowią pasze mineralne, wykorzystywane w celu uzupełnienia mikro i makroelementów w dawce. Najczęściej stosuje się kredę pastewną, fosforany wapniowe i sól pastewną.

Obecnie większość dostępnych na rynku pasz zawiera również szeroko pojęte dodatki paszowe mające na celu uzupełnienie niedoborów jakichś składników (białka, aminokwasów, witamin), wspomagać trawienie (enzymy paszowe), poprawiać strawność i konsystencję pasz, zmniejszać toksyczność odchodów ptaków, zapobiegać chorobom (pro i prebiotyki). Kurczęta brojlery powinny mieć w brojlerni stały dostęp do paszy i wody.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia:

  1. Hodowla i użytkowanie drobiu. Pod redakcją Jankowskiego J., Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012, ISBN 978-83-09-01142-2, 443-454
  2. Żywienie drobiu. Larbier M., Leclercq B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ISBN 83-01-11892-X, 236, 191
  3. Chów drobiu. Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J., Oficyna Wydawnicza „HOŻA”, Warszawa 1999, ISBN 83-85038-57-4, 88-103
  4. Kurczęta brojlery. Kułakowski O., Wasilewski J., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1980, ISBN 83-09-00309-9, 148-180,
  5. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. Pod redakcją Potkańskiego A., Jamroz D.,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13515-8, 319-325
  6. Żywienie drobiu. Bączkowska H., Ślósarz A., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1980, ISBN 83-09-00357-9, 199

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki