Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Ekologiczna hodowla kur Ekologiczne jaja

Coraz więcej hodowców drobiu decyduje się na ekologizację własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała, że konkurencja dla niewielkich ferm kur nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin.

Produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w warunkach ekologicznych są smaczniejsze, charakteryzują się większą wartością odżywczą. Liczba konsumentów preferujących produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w dobrostanie, stale rośnie.

Gospodarstwa ekologiczne muszą spełniać wiele wymagań, stawianych przez Unię Europejską i przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby uzyskać certyfikat i móc sprzedawać swoje produkty jako „ekologiczne”.

Cele

Głównym celem rozwoju produkcji ekologicznej jest zwiększenie liczby małych gospodarstw, które nie są jeszcze silnie zintensyfikowane, produkcja jaj dobrej jakości z wykorzystaniem polskich ras lokalnych oraz zrównoważonej produkcji roślinnej.

Produkcja ekologiczna opiera się na dobrym traktowaniu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem warunków utrzymania, na prawidłowym zagospodarowaniu obornika oraz równowadze pomiędzy produkcją roślinną, a zwierzęcą. Gospodarstwa ekologiczne powinny funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, nie powodować skażenia gleby i wód zbytnim nawożeniem oraz nie produkować dużych ilości zanieczyszczeń i odorów. Żywienie zwierząt głównie opiera się na paszach naturalnych, pochodzących z własnego gospodarstwa.

Intensyfikacja rolnictwa powoduje zanieczyszczenie powietrza, wód, erozję gleb oraz produkcję znacznych ilości obornika, który nie zawsze może być zagospodarowany. Duże fermy kur często korzystają głównie z pasz z zakupu, w związku z czym produkcja nawozu przekracza potrzeby względem areału uprawnego.

Gleby są przenawożone powodując negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Głównym założeniem gospodarstw ekologicznych jest zrównoważenie produkcji roślinnej- pasz i ściółki produkowanej we własnym zakresie i nawożenie obornikiem w ilościach odpowiadających normom.

Warunki utrzymania

W ekologicznej produkcji drobiu i jaj bardzo ważne są prawidłowe warunki utrzymania oraz dobrostan zwierząt. Do czynników znacząco wpływających na dobre samopoczucie i wysoką produkcję ptaków należą; jakość ściółki, obsada, dopasowane karmidła i poidła,  mikroklimat- temperatura, wilgotność, wentylacja, oświetlenie, dostęp do wybiegów oraz ograniczenie stresu i dobre traktowanie zwierząt.

Najlepszą higroskopijnością charakteryzuje się torf, niestety jest ściółką drogą, a dostęp do niej jest ograniczony występowaniem w danym obszarze. Najwięcej gospodarstw korzysta ze słomy zbożowej i wiórów, które cechują się dobrą chłonnością, a wytworzony obornik może być zagospodarowany w uprawach polowych jako doskonały nawóz. W gospodarstwach ekologicznych nie można stosować więcej niż 10-12 ton suchej masy obornika na hektar upraw polowych  ciągu roku.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki