Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

Kury nioski utrzymywane w chowie klatkowym

Nieśność kur ma bezpośredni wpływ na ekonomikę produkcji drobiarskiej. Obecnie najlepsze i najbardziej wydajne nioski podczas 52 tygodni mogą wyprodukować 320 jaj.

Wyniki na tym poziomie można uzyskać dzięki doskonaleniu genetycznemu cech użytkowych drobiu. Przez ostatnie lata kładziono nacisk na cechy produkcyjne czyli liczbę zniesionych jaj, masę ciała, efektywność produkcji (wykorzystanie paszy), jakość jaj, zdrowie ptaków i zdolności reprodukcyjne. Na rozwój i przyspieszenie produkcji miało ogromny wpływ wyeliminowanie zachowań tj. kwoczenie (chęć wysiadywania piskląt) i zwiększenie szybkości opierzania piskląt i osiągania dojrzałości płciowej.

Nieśność jest cechą cykliczną, można oceniać jej długość, wytrwałość oraz procent. Przedstawia się ją w postaci krzywej nieśności.

Bezpośredni wpływ na nieśność i określające ją wskaźniki mają; masa ciała, wiek, system utrzymania oraz żywienie.

Liczba zniesionych jaj

Jest najważniejszym kryterium oceny kur nieśnych i głównym efektem selekcji pracy hodowlanej. Liczbę zniesionych jaj liczy się od zniesienia pierwszego jaja do 15 tygodnia nieśności. Dąży się do tego aby uzyskać na tyle wyrównaną produkcję jaj przez cały okres nieśności od wszystkich kur, żeby nie istniała zmienność w wytrwałości i produkcji po szczycie nieśności w stadzie.

Masa jaja

Masa jaja również była doskonaloną cechą nieśności. Najlepiej aby jaja były jak najmniej zróżnicowane pod kątem wielkości. Jaja mają masę od 55 g do 75 g i są według masy dzielone na klasy S, M, L. Jaja, które mają niższą niż 55g masę najprawdopodobniej pochodzą od kur zbyt wcześnie wchodzących w nieśność. Natomiast jaja wyjątkowo duże, powyżej 75 g najprawdopodobniej są dwużółtkowe i zniosły je kury na samym początku nieśności. Istnieje negatywna zależność pomiędzy liczbą zniesionych jaj, a ich masą.

Jakość skorupy jaja i barwa

Bardzo istotną cechą produkowanych jaj jest odporność skorupy na uszkodzenia mechaniczne, przenikanie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz prawidłowe odkładanie węglanu wapnia i barwnika na skorupce. Jaja, które mają nieprawidłowy kształt, barwę i chropowatą powierzchnię, a nawet dwa żółtka powinny być wykluczane ze sprzedaży, ponieważ wyżej wymienione cechy są wadami jaj. Tego typu wady narażają hodowcę na straty ekonomiczne, dlatego tak ważne jest aby kury znosiły jaja o prawidłowej budowie.

Czynniki wpływające na jakość jaj

Kury utrzymywane w chowie ekologicznym lub wolnowybiegowym mają grubszą i odporniejszą skorupę, ponieważ pobierają prawidłową ilość substancji mineralnych, których potrzebują oraz żółtka mają intensywniejszą barwę niż u kur hodowanych w chowie klatkowym. Korzystny wpływ na masę jaja, jakość białka i skorupy ma długość dnia świetlnego. Wraz z wiekiem kury zwiększa się wielkość jaja, ale słabnie skorupka i spada jakość białka.

Okres przednieśny

Okres przednieśny ma na celu przygotowanie kur do nieśności. W tym czasie następuje wzrost ptaków, szybki rozwój układu rozrodczego oraz gromadzenie rezerw wapnia. Zmienia się zapotrzebowanie pokarmowe oraz rośnie ilość pobieranej paszy. Trwa 10-14 dni, aż do uzyskania nieśności na poziomie 10%. Warunkiem zakończenia okresu przednieśnego jest osiągnięcie standardu masy ciała w danej rasie. Podczas tego okresu rozpoczyna się wydłużanie dnia świetlnego na fermie i zmienia się wartość pokarmową mieszanki. Wzrasta zawartość białka, wapnia i zmienia się jego stosunek do fosforu.

Okres nieśności

Jest to okres, w którym powinno nastąpić osiągnięcie szczytu nieśności. Od pierwszego zniesionego jaja do uzyskania 10% nieśności mija tydzień, natomiast do osiągnięcia maksimum produkcji kury dążą pięć tygodni. W tym czasie następuje stabilizacja ilości pobieranej paszy i zapotrzebowania pokarmowe oraz zakończenie wzrostu i rozwoju kur.

W miarę spadku nieśności należy skarmiać pasze o zmniejszającej się ilość białka oraz energii. Wraz z wiekiem spada przyswajalność wapnia z paszy i zmniejsza się grubość skorupy.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki