Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

Wybieg dla kur Wybieg dla kur

W chowie ściółkowym usuwanie obornika jest problematyczne, w przypadku kiedy podłoga nie posiada równej powierzchni. Najczęściej ściółkę usuwa się zgarniakami mechanicznymi kiedy kurnik jest pusty (fermy funkcjonują w trybie „cały kurnik pełen, cały kurnik pusty”, ptaków nie dokupuje się w trakcie nieśności lub użytkowania, tylko likwiduje stado po osiągnięciu szczytu nieśności lub po uzyskaniu określonej masy ciała).

Wyposażenie wybiegów

Korzystanie ptaków z wybiegów wpływa dodatnio na jakość jaj i mięsa oraz odporność. Na wybiegu powinny znajdować się dodatkowe karmidła i poidła pod zadaszeniem oraz miejsce zacienione np. wiata lub daszek, aby ptaki mogły się schronić przed słońcem. W przypadku chowu kaczek lub gęsi należy wybieg wyposażyć w zbiornik wodny. Wybiegi powinny być dezynfekowane i zasiewane smacznymi dla danego gatunku roślinami w okresie kiedy ptaki z nich nie korzystają.

Inne urządzenia

Coraz częściej w fermach drobiu stosowane są urządzenia zamgławiające. Mają na celu obniżanie temperatury podczas letnich upałów oraz opad na ściółkę pyłu i kurzu unoszącego się w powietrzu.

Ciekawym rozwiązaniem w fermach są wagi samodzielnie sprawdzające masę ptaków. Wagi takie podwiesza się na określonej wysokości, dostosowanej do wieku, wielkości i gatunku ptaków. Drób wskakując na podest, jest ważony, a dane są przekazywane do bazy danych systemu wspomagającego zarządzanie stadem.

W nowoczesnych fermach drobiu stosowane są systemy kontrolujące produkcję oraz mikroklimat budynku. System można zintegrować ze wszystkimi automatycznie działającymi urządzeniami np. sterujących temperaturą, wilgotnością, wentylacją, oświetleniem, rejestrujących zużycie paszy oraz wody. Dzięki takim systemom można również prowadzić dzienną kontrolę nieśności poprzez obserwację krzywej nieśności.

Podczas wyłapywania ptaków kończących tucz wykorzystuje się najczęściej urządzenia zapędzające ptaki w róg hali, aby ułatwić chwytanie. Pomocny w takim momencie okazuje się system oświetlenia, który można przestawić na światło niebieskie, w którym ptaki są spokojniejsze i gorzej widzą. Fermy drobiu należą do najbardziej zmechanizowanych budynków inwentarskich, w których nakłady pracy można zlikwidować do minimum.

Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska

Bibliografia:

  1. Budynki do odchowu gęsi. Przemysław Wieczorek, Hodowca drobiu 1/2013, 38-42
  2. Chów drobiu. Praca zbiorowa pod redakcją Greli E., i Farugi A., Techgraf Łańcut, Warszawa-Rzeszów-Boguchwała 1996, ISBN 83-905387-1-7, 23-32
  3. Chów drobiu. Świerczewska E., Wężyk S., Horbańczuk J., Oficyna Wydawnicza „HOŻA”, Warszawa 1999, ISBN 83-85038-57-4, 105-112
  4. Żywienie drobiu. Larbier M., Leclercq B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ISBN 83-01-11892-X, 238,
  5. Hodowla i użytkowanie drobiu. Pod redakcją Jankowskiego J., Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2012, ISBN 978-83-09-01142-2, 491-515
  6. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Pod redakcją Reklewskiego Z., Krzyżewskiego J., Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997, 83-86980-47-8, 74-75
  7. Chów i hodowla zwierząt. Pod redakcją Szulca T., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2013, ISBN 978-83-7717-151-6, 460-462

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki