Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

Pole po głęboszowaniu Głębosz trójzębowy

Głęboszowanie to zabieg uprawowy o charakterze agromelioracyjnym wykonywany głęboszem i regulujący stosunki powietrzno-wodne gleby w warstwie, która jest wykorzystywana przez korzenie roślin.

Może być stosowany na różnych rodzajach gleb, najczęściej jednak najczęściej wykonywany jest tam, gdzie w profilu glebowym ograniczony jest ruch wodny i rozwój systemu korzeniowego, a więc na glebach średnich lub ciężkich o silnie zagęszczonych i nieprzepuszczalnych głębszych warstwach, jak również z podeszwą płużną.

Rzadziej głęboszuje się gleby lekkie o nadmiernie zbitej warstwie podornej. Ten niedoceniany przez rolników zabieg jest niezbędny na glebach, na których wiosną i po intensywnych opadach w okresie wegetacyjnym zbyt długo utrzymuje się woda.

Cele

Głęboszowanie jest jednym ze sposobów na zlikwidowanie nadmiernie zagęszczonej warstwy podornej (podeszwy płużnej) powstałej na skutek ugniatania gleby kołami ciągników i maszyn rolniczych oraz wieloletniej orki na tej samej głębokości. To zabieg, który ma na celu pokruszyć i spulchnić glebę oraz podglebie, zwłaszcza w miejscu ścieżek przejazdowych, co zapobiega powstawaniu zastoisk wodnych.

Powoduje on lepsze podsiąkanie i drenaż wierzchniej warstwy gruntu. Głęboszowanie, oprócz poprawy warunków powietrzno-wodnych gleby, zwiększa jej pojemność wodną oraz infiltrację, udrażnia ruch wody i powietrza w glebie, a także poprawia jej retencyjność, a w konsekwencji zapewnia lepszy rozwój systemu korzeniowego roślin, co widocznie wpływa na zwiększenie plonów.

Narzędzia

Zabieg wykonywany jest głęboszem, który spulchnia glebę na głębokość 40-80 cm bez konieczności jej wywracania. Głębosze w zależności od modelu i producenta składają się z jednego, dwóch, trzech, czterech lub pięciu zębów o różnej głębokości roboczej, wahającej się od 1,5 m do 3 m. Do niektórych modeli można opcjonalnie zamontować wały strunowe lub kule drenarskie.

Sposób wykonania

Głęboszowanie, czyli głębokie spulchnianie gleby, wykonuje się na ogół co 4-5 lat w okresie pożniwnym, tuż po zbiorze roślin, w warunkach niewielkiej wilgotności powietrza, co zapewnia spękanie twardej warstwy gleby. Najlepiej jest stosować głęboszowanie pod buraki lub inne głęboko ukorzeniające się rośliny, bo widocznie zwiększa ono zarówno udział porów dużych, przez które woda grawitacyjna spływa do głębszych warstw, jak i mniejszych, w których zatrzymuje się woda dostępna dla korzeni. Dzięki ułatwieniu roślinom dostępu do składników pokarmowych głęboszowanie zapewnia ich lepszy rozwój.

Wskaźnikiem jakości zabiegu jest wielkość stałego spulchnienia górnej warstwy gleby – nie powinna ona być mniejsza od głębokości uprawy przedsiewnej, jednak dokładne parametry zależą od głębokości roboczej oraz rozstawu zębów głębosza. Podziałka szczelin powinna być tak dobrana, by warstwy spulchnione nakładały się na siebie pod powierzchnią gleby na wymaganej głębokości. W warunkach optymalnych zarówno rozstaw poprzeczny, jak i podłużny powinny wynosić 0,5 m, a zalecana prędkość głęboszowania – 6-8 km/h.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki