Łubin Boruta – białokwiatowa odmiana łubinu wąskolistnego

Łubin Boruta to samokończąca słodka (nierozgałęziająca się) średniowczesna odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 2002 roku.

Cechy charakterystyczne

Boruta to średnio plonująca odmiana. W latach 2007-2009 średni plon nasion utrzymywał się na poziomie 98% wzorca. Należy do jednej z najwyższych odmian łubinu.

Mimo że należy do grupy samokończących, rośliny osiągają wysokość ok. 70-72 cm i wytwarzają jedynie krótkie rozgałęzienia I rzędu.

Rośliny o białych kwiatach dojrzewają średnio wcześnie, jednocześnie wydając niezwykle równomierne plony. Okres ich wegetacji trwa 112 dni, nie mają skłonności do jej przedłużania. Boruta nie toleruje opóźnienia siewu.

Charakteryzuje się małą zawartością tłuszczu w nasionach (na poziomie 6,7%) i bardzo dużą zawartością białka w suchej masie beztłuszczowej (na poziomie 31,1%). Ponadto ma małą skłonność do pękania i osypywania nasion.

Ze względu na niewielką ilość alkaloidów uznaje się ją zarówno za odmianę nasienną, jak i uprawianą na paszę.

Wadą tej odmiany jest wymóg większej obsady roślin niż formy tradycyjne, wynoszącej od 110 do 130 roślin/m2, co podwyższa normę wysiewu.

Wymagania

Uprawa możliwa jest na terenie całego kraju, za wyjątkiem pobrzeża Bałtyku oraz północnego pasa Warmii i Mazur, a także pogórza. Łubin wąskolistny plonuje najlepiej w północnych regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego.

Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów.

Odporność

Odmiana wykazuje dużą odporność na choroby, w szczególności na fuzariozy.

Autor: Justyna Czerwieniec

Bibliografia:

  1. „Łubin wąskolistny – gatunek niewykorzystanych możliwości” dr Stawiński Stanisław, [w:] „Rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne”, wyd. Biznes-Press sp. z o.o., Warszawa, marzec 2010, dodatek do dwutygodnika „Agro Serwis”, s. 25-27.’
  2. „Łubin wąskolistny można uprawiać na Lubelszczyźnie” Rysak Wojciech, [w:] „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, nr 7/2014 (287), s. 20-21.
  3. „Szczegółowa uprawa roślin” pod red. Jasińskiej Zofii i Koteckiego Andrzeja, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1999, tom II, s. 36-38. 
  4. „W strączkowych drzemie potencjał” dr Wiatr Kazimierz, Dolata Agnieszka, [w:] „Top Agrar Polska”, nr 3/2008, s. 134-137.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki