Łubin Regent – jedna z najwcześniejszych odmian łubinu wąskolistnego

Łubin Regent to samokończąca słodka (nierozgałęziająca się) wczesna odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 2009 roku.

Cechy charakterystyczne

Regent zalicza się do jednej z najbardziej zaolejonych odmian łubinu. Charakteryzuje się bardzo dużą zawartością tłuszczu w nasionach (na poziomie 7,4%) i małą zawartością białka w suchej masie beztłuszczowej (na poziomie 29,2%).

Jest przy tym termoneutralny, co oznacza, że niewielkie opóźnienie siewu nie skutkuje spowolnieniem ich rozwoju i obniżeniem plonu.

Rośliny są niskie, osiągają wysokość zaledwie ok. 60 cm, i wytwarzają jedynie krótkie rozgałęzienia I rzędu. Sprawia to, że dojrzewają wcześniej od pozostałych, średnio o 4-8 dni, jednocześnie wydając niezwykle równomierne plony.

Okres wegetacji roślin trwa 108 dni, nie mają skłonności do jej przedłużania. Mają też małą skłonność do pękania i osypywania nasion.

Regent to dość dobrze plonująca odmiana drobnonasienna. W latach 2007-2009 średni plon nasion utrzymywał się na poziomie 102% wzorca. Ze względu na niewielką ilość alkaloidów uznaje się go zarówno za odmianę nasienną, jak i uprawianą na paszę.

Należy do odmian o drobniejszych nasionach. Jego wadą jest wymóg większej obsady roślin niż formy tradycyjne (od 110 do 130 roślin/m2), co podwyższa normę wysiewu.

Wymagania

Uprawa możliwa jest na terenie całego kraju, za wyjątkiem pobrzeża Bałtyku oraz północnego pasa Warmii i Mazur, a także pogórza. Łubin wąskolistny plonuje najlepiej w północnych regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego.

Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów.

Odporność

Mało odporna na choroby, w szczególności podatna na fuzariozy.

Autor: Justyna Czerwieniec

Bibliografia:

  1. „Łubin wąskolistny – gatunek niewykorzystanych możliwości” dr Stawiński Stanisław, [w:] „Rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne”, wyd. Biznes-Press sp. z o.o., Warszawa, marzec 2010, dodatek do dwutygodnika „Agro Serwis”, s. 25-27.
  2. „Łubin wąskolistny można uprawiać na Lubelszczyźnie” Rysak Wojciech, [w:] „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, nr 7/2014 (287), s. 20-21.
  3. „Szczegółowa uprawa roślin” pod red. Jasińskiej Zofii i Koteckiego Andrzeja, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1999, tom II, s. 36-38. 
  4. „W strączkowych drzemie potencjał” dr Wiatr Kazimierz, Dolata Agnieszka, [w:] „Top Agrar Polska”, nr 3/2008, s. 134-137.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki