Odmiany łubinu wąskolistnego

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Odmiany łubinu wąskolistnego

Łubin
Łubin Boruta – białokwiatowa odmiana łubinu wąskolistnego

Łubin Boruta to samokończąca słodka (nierozgałęziająca się) średniowczesna odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 2002 roku. Boruta to średnio plonująca odmiana. W latach 2007-2009 średni plon nasion utrzymywał się na poziomie 98% wzorca. Należy do jednej z najwyższych odmian łubinu. Mimo że należy do grupy samokończących rośliny osiągają wysokość ok. 70-72 cm i wytwarzają jedynie krótkie rozgałęzienia I rzędu.

Łubin
Łubin Kalif – jedna z najbardziej zaolejonych odmian łubinu wąskolistnego

Łubin Kalif to tradycyjna słodka (rozgałęziająca się) późna odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 2006 roku. Kalif należy do jednej z najbardziej zaolejonych odmian łubinu. Charakteryzuje się dużą zawartością tłuszczu w nasionach (na poziomie 7,8%) i dość dużą zawartością białka w suchej masie beztłuszczowej (na poziomie 30,2%). To bardzo dobrze plonująca odmiana o niewielkiej skłonności do pękania i osypywania nasion.

Łubin
Łubin Regent – jedna z najwcześniejszych odmian łubinu wąskolistnego

Łubin Regent to samokończąca słodka (nierozgałęziająca się) wczesna odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 2009 roku. Regent zalicza się do jednej z najbardziej zaolejonych odmian łubinu. Charakteryzuje się bardzo dużą zawartością tłuszczu w nasionach (na poziomie 7,4%) i małą zawartością białka w suchej masie beztłuszczowej (na poziomie 29,2%). Jest przy tym termoneutralny, co oznacza, że niewielkie opóźnienie siewu nie skutkuje spowolnieniem ich rozwoju i obniżeniem plonu.

Łubin
Łubin Dalbor – jedna z najlepiej plonujących odmian łubinu wąskolistnego

Łubin Dalbor to tradycyjna słodka (rozgałęziająca się) wczesna odmiana łubinu wąskolistnego wyhodowana przez Hodowlę Roślin Smolice. Dalbor należy do jednej z najlepiej plonujących odmian łubinu. Ma dość wczesne terminy kwitnienia i dojrzewania. Okres jej wegetacji trwa 112 dni, nie ma skłonności do jej przedłużania. Optymalna obsada stanowiska wynosi 100 roślin/m2.

Łubin
Łubin Zeus – jedna z najwyższych odmian łubinu wąskolistnego

Łubin Zeus to tradycyjna słodka (rozgałęziająca się) średniowczesna odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 2002 roku. Zeus należy do najwyższych odmian łubinu. Rośliny o różowych kwiatach osiągają wysokość ok. 75-78 cm. Wykazują przyspieszone tempo wzrostu w początkowych fazach rozwoju, dzięki czemu szybciej zwierają rzędy i mniej się zachwaszczają. Kwitną i dojrzewają średnio wcześnie, okres ich wegetacji trwa 112 dni.

Łubin
Łubin Sonet – wczesna i dobrze plonująca odmiana łubinu wąskolistnego

Łubin Sonet to samokończąca słodka (nierozgałęziająca się) wczesna odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 1999 roku. Sonet charakteryzuje się małą zawartością tłuszczu w nasionach (na poziomie 6,8%) i średnią zawartością białka w suchej masie beztłuszczowej (na poziomie 29,3%). Należy przy tym do słabo plonujących odmian.

Łubin
Łubin Oskar – drobnonasienna odmiana łubinu wąskolistnego

Łubin Oskar to tradycyjna gorzka (rozgałęziająca się) średniowczesna odmiana łubinu wąskolistnego. Rośliny o sinobiałych kwiatach rosną wysokie, tworząc dużą zieloną masę. Mimo to dojrzewają i plonują równomiernie, a dodatkowo mają małą skłonność do pękania i osypywania nasion. Optymalna obsada stanowiska wynosi 100 roślin/m2. Oskar kwitnie i dojrzewa średnio wcześnie. To odmiana termoneutralna, jest mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu.

Łubin
Łubin Neptun – jedna z odmian o największej koncentracji białka

Łubin Neptun to tradycyjna słodka (rozgałęziająca się) wczesna odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 2009 roku. Kalif należy do jednej z odmian łubinu o największej koncentracji białka. Charakteryzuje się średnią zawartością tłuszczu w nasionach (na poziomie 7,1%) i bardzo dużą zawartością białka w suchej masie beztłuszczowej (na poziomie 32,5%).

Łubin
Łubin Karo – gorzka roślina o niebieskich kwiatach

Łubin Karo to tradycyjna gorzka (rozgałęziająca się) odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 2001 roku. Karo to dość dobrze plonująca odmiana, a przy tym ma małą skłonność do pękania i osypywania nasion. W latach 2007-2009 średni plon nasion utrzymywał się na poziomie 102% wzorca. Rośliny o niebieskich kwiatach osiągają wysokość ok. 70 cm. Okres ich wegetacji trwa 112 dni.

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

znaczenie gospodarcze w Polsce ma łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius). Zawiera on w swoich nasionach mniej białka (31–34%) i tłuszczu (6,5%) niż łubin żółty, ale odznacza się krótszym okresem wegetacji trwającym (...) plonie głównym, wtórym oraz jako międzyplon ścierniskowy. Odmiany W krajowym rejestrze znajduję

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

liściastych wysokich, 100 roślin/m2 dla odmian wąskolistnych wysokich i odmian liściastych średniowysokich, 110-120 roślin/m2 dla odmian wąskolistnych średniowysokich. Natomiast w siewie mieszanym wysiewa się taką ilość peluszki, by na 1 m2 znajdowało się ok. 25 roślin grochu i ok. 350 roślin zboża. Bezpośrednio po siewie zaleca się wałowanie

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

Uprawa łubinu białego (Lupinus albus) w Polsce nie jest rozpowszechniona z powodu braku odpowiednich odmian. Jednak ten gatunek łubinu odznacza się dużym potencjałem plonotwórczym. W bardzo korzystnych warunkach siedliskowych i (...) więdniecie łubinu, antraknozę łubinu, opadzinę liści, szarą pleśń i wąskolistność łubinu. Głównym szkodnikiem łubinu jest oprzędzik

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

ulega wyleganiu. Sukcesem hodowli nowych odmian łubinu żółtego było stworzenie form o niepękających strąkach, których długość okresu wegetacji wynosi od 110 do 120 dni. Poniżej prezentujemy najważniejsze aspekty związane z uprawą łubinu. Wymagania siedliskowe Roślina ma dość duże wymagania termiczne, kiełkuje w temperaturze 4‒5°C. Dobrze znosi

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

na glebach średniozwięzłych groch pastewny, łubin wąskolistny, słonecznik, rzepak, rzepę ścierniskową i wykę ozimą. Na glebach ciężkich zaleca się wysiewanie bobiku, wyki jarej lub kapusty pastewnej. Na stanowiskach suchych można uprawiać słonecznik i wykę ozimą, a na wilgotnych bobik, groch pastewny i rzepak.   Plonowanie międzyplonów

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

je z gorczycą białą, bobikiem, łubinem wąskolistnym czy żółtym. Na glebach słabszych można stosować mieszankę w proporcjach: 50% zbóż i 50% grochu pastewnego. W północno-wschodnim rejonie Polski udział grochu w mieszankach z owsem nie powinien przekraczać 30%. W południowo-zachodnim rejonie na glebach lżejszych udział grochu w mieszankach powinien wynosić 80%,

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

glebach lekkich. Najlepiej plonuje po łubinie wąskolistnym i żółtym, grochu pastewnym, mieszance wyki ozimej z udziałem żyta oraz mieszankach zbożowo-strączkowych. Dobrymi przedplonami są ziemniaki na oborniku, rzepak oraz owies, zaś najgorszymi przedplonami są zboża ozime. Uprawa żyta w monokulturze powoduje obniżenie plonu o 15–20%. Spadki plonu można ograniczyć

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

siewu Odmiany tradycyjne łubinu wąskolistnego i żółtego należy wysiewać w zagęszczeniu 90–100 nasion/m2, a samokończące 100–120 nasion/m2. Łubin biały wysiewa się w zagęszczeniu 60–80 nasion/m2. Ilość wysiewu dla łubinu żółtego i wąskolistnego powinna wynosić od 125 do 210 kg nasion/ha, a łubinu białego 180–280 kg nasion/ha. W przypadku

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

nawożą także nawozy zielone, m.in. łubin wąskolistny, wyka, peluszka czy gorczyca. Gleba pod uprawę powinna być dobrze uprawiona i spulchniona. Zaleca się wykonywanie głębokiej orki przedzimowej. Nie należy stosować częstych uprawek, by nie doprowadzić do przesuszenia gleby. Nawożenie mineralne powinno być dobrane zgodnie z wykonaną wcześniej

Rośliny pastewne
Łubin żółty - roślina o dużym znaczeniu gospodarczym. Dowiedz się, jak go uprawiać!

Łubin żółty (Lupinus luteus) ma największe znaczenie gospodarcze w Polsce. Wynika to z jego dużej zawartości białka w nasionach, które ma dobrą wartość biologiczną. Jego nasiona zawierają również mało substancji antyżywieniowych. W krajowym rejestrze jest wpisanych 8 odmian łubinu żółtego. Są to: Baryt, Bursztyn, Dukat, Lord, Mister, Parys, Perkoz i Taper. Różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim wielkością plonowania. Można je podzielić na tradycyjne (niesamokończące) i samokończące.

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) jest niską, rozłogowo-luźnokępkową, trwałą trawą o wysokiej wartości pastewnej. Charakteryzuje się wysoką zdolnością darniotwórczą oraz intensywnym krzewieniem. Występują dwie odmiany botaniczne wiechliny łąkowej: szerokolistna (ver. latifolia) i wąskolistna (ver. angustifolia). Aktualnie do Krajowego Rejestru COBORU wpisanych jest 28 odmian wiechliny łąkowej. Różnią się one przeznaczeniem, jedne nadają się lepiej na pastwiska, a inne na łąki kośne.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze znaczenie gospodarcze niż łubin, bobik lub groch. Najczęściej przeznaczana jest na zieloną paszę i często wchodzi w skład mieszanek zbożowych. Idealnie nadaje się na zieloną paszę, ponieważ ma cienkie łodygi i dużą ilość drobnych liści. W Krajowym Rejestrze COBORU są wpisane cztery odmiany wyki siewnej: Hanka, Ina, Jaga i Kwarta. Odmiana Hanka została wyhodowana przez Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOW-MAR, a pozostałe odmiany przez firmę DANKO.

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

zielonkę oraz rośliny motylkowate grubonasienne uprawiane na zielonkę, do których zaliczamy wykę jarą czy groch wąskolistny. Można też stosować mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczane na zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. Zboża uprawiane na ziarno są gorszymi roślinami ochronnymi, a do najgorszych

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

i opasów. Bobowate Rośliny motylkowate grubonasienne wytwarzają nasiona, które są wykorzystywane w żywieniu zwierząt domowych. Należą do nich bobik, groch, łubin żółty, biały i wąskolistny. Wszystkie bobowate charakteryzuje wysoka zawartość suchej masy, białka, lizyny i substancji antyodżywczych. W Polsce najczęściej uprawia się i skarmia bobik, daje również

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki