Łubin Sonet – wczesna i dobrze plonująca odmiana łubinu wąskolistnego

Łubin Sonet to samokończąca słodka (nierozgałęziająca się) wczesna odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 1999 roku.

Cechy charakterystyczne

Sonet charakteryzuje się małą zawartością tłuszczu w nasionach (na poziomie 6,8%) i średnią zawartością białka w suchej masie beztłuszczowej (na poziomie 29,3%). Należy przy tym do słabo plonujących odmian. W latach 2007-2009 średni plon nasion utrzymywał się zaledwie na poziomie 86% wzorca.

Rośliny o niebieskich kwiatach są dość niskie, osiągają wysokość zaledwie ok. 63-64 cm, i nie wytwarzają wcale pędów bocznych. Sprawia to, że dojrzewają wcześniej od pozostałych, średnio o 4-8 dni, jednocześnie wydając niezwykle równomierne plony.

Okres ich wegetacji trwa 105 dni, nie mają skłonności do jej przedłużania. Są przy tym termoneutralne, co oznacza, że niewielkie opóźnienie siewu nie skutkuje spowolnieniem ich rozwoju i obniżeniem plonu.

Ze względu na niewielką ilość alkaloidów uznaje się ją zarówno za odmianę nasienną, jak i uprawianą na paszę. Jego wadą jest wymóg większej obsady roślin niż formy tradycyjne (od 110 do 130 roślin/m2), co podwyższa normę wysiewu, a także zbyt mała tworzona zielona masa.

Wymagania

Uprawa możliwa jest na terenie całego kraju, za wyjątkiem pobrzeża Bałtyku oraz północnego pasa Warmii i Mazur, a także pogórza. Łubin wąskolistny plonuje najlepiej w północnych regionach Polski. Odmiana wymaga do uprawy mocniejszych gleb, uprawiana jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego.

Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów.

Odporność

Mało odporna na choroby, w szczególności podatna na fuzariozy.

Autor: Justyna Czerwieniec

Bibliografia:

  1. „Łubin wąskolistny – gatunek niewykorzystanych możliwości” dr Stawiński Stanisław, [w:] „Rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne”, wyd. Biznes-Press sp. z o.o., Warszawa, marzec 2010, dodatek do dwutygodnika „Agro Serwis”, s. 25-27.
  2. „Łubin wąskolistny można uprawiać na Lubelszczyźnie” Rysak Wojciech, [w:] „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, nr 7/2014 (287), s. 20-21.
  3. „Szczegółowa uprawa roślin” pod red. Jasińskiej Zofii i Koteckiego Andrzeja, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1999, tom II, s. 36-38. 
  4. „W strączkowych drzemie potencjał” dr Wiatr Kazimierz, Dolata Agnieszka, [w:] „Top Agrar Polska”, nr 3/2008, s. 134-137.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki