Łubin Zeus – jedna z najwyższych odmian łubinu wąskolistnego

Łubin Zeus to tradycyjna słodka (rozgałęziająca się) średniowczesna odmiana łubinu wąskolistnego. Została wpisana do krajowego rejestru w 2002 roku.

Cechy charakterystyczne

Zeus należy do najwyższych odmian łubinu. Rośliny o różowych kwiatach osiągają wysokość ok. 75-78 cm.

Wykazują przyspieszone tempo wzrostu w początkowych fazach rozwoju, dzięki czemu szybciej zwierają rzędy i mniej się zachwaszczają. Kwitną i dojrzewają średnio wcześnie, okres ich wegetacji trwa 112 dni.

Zeus to dość dobrze i regularnie plonująca odmiana, a dodatkowo ma małą skłonność do pękania i osypywania nasion. W latach 2007-2009 średni plon nasion utrzymywał się na poziomie 102% wzorca. Masa 1000 nasion dość duża.

Charakteryzuje się średnią zawartością tłuszczu w nasionach (na poziomie 7,2%) i dużą zawartością białka w suchej masie beztłuszczowej (na poziomie 32,2%).

Ze względu na niewielką zawartość alkaloidów uznaje się go za odmianę zarówno nasienną, jak i uprawianą na zielonkę.

Wymagania

Uprawa możliwa jest na terenie całego kraju, za wyjątkiem pobrzeża Bałtyku oraz północnego pasa Warmii i Mazur, a także pogórza. Łubin wąskolistny plonuje najlepiej w północnych regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego.

Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów.

Odporność

Odporna o dużej odporności na choroby, w szczególności na fuzariozy i brunatną plamistość liści.

Autor: Justyna Czerwieniec

Bibliografia:

  1. „Łubin wąskolistny – gatunek niewykorzystanych możliwości” dr Stawiński Stanisław, [w:] „Rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne”, wyd. Biznes-Press sp. z o.o., Warszawa, marzec 2010, dodatek do dwutygodnika „Agro Serwis”, s. 25-27.
  2. „Łubin wąskolistny można uprawiać na Lubelszczyźnie” Rysak Wojciech, [w:] „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, nr 7/2014 (287), s. 20-21.
  3. „Łubin wąskolistny z Listy Zalecanych Odmian” Kalinowski Marek, [w:] „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, nr 5 (506), 2 lutego 2014, s. 32.
  4. „Szczegółowa uprawa roślin” pod red. Jasińskiej Zofii i Koteckiego Andrzeja, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 1999, tom II, s. 36-38. 
  5. „W strączkowych drzemie potencjał” dr Wiatr Kazimierz, Dolata Agnieszka, [w:] „Top Agrar Polska”, nr 3/2008, s. 134-137.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki