Kiedy zbierać wykę ozimą?

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Kiedy zbierać wykę ozimą?

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

Wykę ozimą nazywa się również kosmatą bądź piaskową. Jest jedyną strączkową rośliną zimującą w polskim klimacie. Jednak w kraju ciągle odczuwa się niedobory materiału siewnego tej wyki. Wynika to z tego, że produkcja nasion jest trudna, występują duże wahania plonów na skutek błędów popełnianych w trakcie uprawy. Jeden z nich polega na wysiewie wyki na nasiona w taki sam sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony.

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. (...) Najczęściej poplony ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz (...) lipca, można uprawiać bobik, łubin żółty i wąskolistny, słonecznik, wykę jarą, rzepę ścierniskową, pastewne odmiany grochu,

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Przedplon Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny motylkowe. Po pierwsze, mają właściwości fitosanitarne, oczyszczają pole z niepożądanych substancji, np. po jęczmieniu. Wpływając dodatnio na strukturę gleby, znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

duże ryzyko wystąpienia chorób. Szczególnie niewskazane są następstwa: pszenica ozima – jęczmień, owsa po owsie, pszenicy po (...) bobik, groch siewny i polny, łubin żółty, wąskolistny i biały, wykę siewną i kosmatą, soję, groszek siewny (...) takie rośliny, które mogą być zarówno uprawiane, jak i zbierane jednym zestawem narzędzi i maszyn. Rolę

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

można stosować fungicydy (np. paklobutrazol czy metkonazol) lub typowy regulator wzrostu - CCC (chlorek chlormekwatu). Zbiór Zbiór rzepaku ozimego można przeprowadzić w I dekadzie lipca. Najlepiej zbiera się go jednoetapowo za pomocą kombajnu bez stosowania dodatkowych zabiegów chemicznych bądź po użyciu preparatów powodujących wcześniejsze dojrzewanie roślin lub

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

mszycy kapuścianej. W warunkach uprawy rzepaku jarego krótko po formie ozimej lub w jego bliskim sąsiedztwie, choroby mogą powodować 15 % zniżkę plonowania. Największe zagrożenie stanowi rozwój czerni krzyżowych, szarej pleśni, mączniaków (rzekomego i prawdziwego). Zbiór Rzepak jary zbiera się po żniwach zbóż podstawowych. Odbywa się on

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

są zboża, jednak można uprawiać go po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia w uprawkach pożniwnych i przedsiewnych, ponieważ (...) i terminu siewu.   Zbiór Rzepak można zbierać jedno- lub dwuetapowo w pierwszej połowie lipca. Zbiór jednoetapowy rozpoczyna się

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

przeznaczone dla rzepaku, należy jednak pamiętać o tym, aby ich dawki były pomniejszone o ok. 30%. Zbiór Rzepik ozimy dojrzewa w III dekadzie czerwca. Należy zbierać go jednoetapowo za pomocą kombajnu, przy pełnej dojrzałości roślin. Nie wymaga on stosowania zabiegów chemicznych, ponieważ jest bardziej odporny na osypywanie

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Źródłem węglowodanów są: kukurydza (zbierana w dojrzałości mlecznej i mleczno-woskowej), zboża zbierane w okresie dojrzałości pełnej (na ziarno) lub mlecznej (całe rośliny), korzenie roślin (...) Do roślin strączkowych uprawianych na pasze zaliczamy: pastewne odmiany grochu, bobik, łubiny, soję, wykę jarą i ozimą. Zawartość białka w nasionach pochodzących od

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

ziarniaków miotły zbożowej, przebywających w ziemi stanowisk, na których chcemy posiać jęczmień ozimy najlepiej wykonać preparatami zawierającymi, jak to było w przypadku pozostałych zbóż, pendimetalinę. (...) znajduje się na przykład w Lentipurze Flo 500 SC i Tolurex 500 SC. Zbiegi można wykonywać od pojawienia się pierwszych trzech liści do końca wegetacji

Rośliny pastewne
Uprawa wyki – doskonałej rośliny paszowej i zielonki! Oto nasze wskazówki!

dawna, bo już od czasów prehistorycznych. Wyka kosmata (forma ozima) zaś to stosunkowo młoda roślina na naszych (...) przyznawane są dopłaty dla rolników uprawiających rośliny strączkowe, w tym wykę siewną. Wszelkie informac Wyka siewna (forma (...) 4 cm w rozstawie rzędów wynoszącej 15 cm. Rośliny zbieramy jednoetapowo, po zbiorze nasiona należy natychmiast

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

ich ilość wysiewu jest zmniejszona. Jednak jeśli musi zostać wsiana w zboża ozime to siew należy przeprowadzić wczesna wiosną lub tuż po zejściu śniegu za (...) W przypadku pielęgnacji koniczyny łąkowej uprawianej na paszę należy zwalczać chwasty, zbierać wcześnie roślinę ochronną, jeśli może wystąpić prawdopodobieństwo jej wylegnięcia, oraz należy

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

Przedplon Najlepszymi przedplonami dla inkarnatki są rośliny wcześnie schodzące z pola takie, jak: rzepak ozimy, wczesne ziemniaki, żyto, jęczmień ozimy oraz mieszanki zbożowo-strączkowe, które są zbierane na zieloną masę. Bardzo często jest ona wysiewana po zbożach ozimych. Inkarnatka może być również sama dobrym przedplonem dla roślin uprawianych

Chwasty
Jak zwalczać czerwca rocznego, niepożądanego gościa pastwisk? Podpowiadamy!

ugory, przydroża i góry po rygiel dolny. Zachwaszcza pola uprawne, głównie zboża ozime, jare oraz koniczynę, kukurydzę, rośliny strączkowe, trawy i uprawy okopowe, w tym (...) ziołolecznictwie Kolczystka jest mało znaną rośliną leczniczą. W Polsce nie jest zbierana i wykorzystywana w fitoterapii. W krajach południowo-wschodniej Europy ceni się ją

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

pogłównie po wchodach. Uprawa gleby Przy sadzeniu czosnku ozimego wskazane jest przeprowadzenie orki na 25–30 cm głębokości, a potem bronowanie. Czosnek (...) Właściwie wybrany termin zbioru wpływa na jakość czosnku. Niestrzelający w pędy kwiatostanowe zbiera się, gdy około połowy roślin ma złamany szczypior. Czosnek niewytwarzający kwiatostanów

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: łubiny, bobik, groch, rzepak jary i ozimy. Spośród zbóż, tylko owies spełnia wymogi dobrego przedplonu. Pozostałe gatunki stwarzają dobre (...) to m.in. : mszyce, skrzypionki, pryszczarki. Zbiór Jęczmień paszowy zbierany jest w dojrzałości woskowej lub pełnej, a browarny wyłącznie w dojrzałości

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

Życicę wielokwiatową można stosować jako międzyplon ozimy. Wysiewana jest w uprawę zbóż ozimych, najczęściej w żyto, ale także w pszenicę, pszenżyto oraz rzepak i rzepik. Dzięki międzyplonom, zbiory zielonki są większe. Zaznaczyć jednak należy, że tylko z tego gatunku zbierana jest zielonka, która doskonale nadaje się do produkcji tradycyjnych kiszonek. Jeśli

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

ten można powtórzyć po 2–3 tygodniach. Jeżeli jest ona wysiewana w zboża ozime, to nie zachodzi potrzeba wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ zboża zapobiegają zachwaszczeniu. (...) wyrządzają wielu szkód. Zbiór Z pola, gdzie rośnie seradela, zbiera się jeden pokos. Najlepiej wykonać go do II dekady lipca, kiedy

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

EC. Przy zakładaniu plantacji gorczycy należy unikać bliskiego sąsiedztwa rzepaku ozimego, ponieważ może to prowadzić do zwiększonych ataków szkodników. Należy wtedy wielokrotnie ponawiać (...) i czarna są bowiem roślinami owadopylnymi. Zbiór   Gorczyce można zbierać jedno- lub dwuetapowo. Termin zbioru przypada na sierpień. W zależności od

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

wyrządzać szkody w zasiewach wyki, to: oprzędzik pręgowany, oprzędzik wielożerny, mszyca wykowo-bobikowa, mszyca wykowa, pachówka strąkóweczka i strąkowiec wykowy. Zbiór Wykę siewną należy zbierać w III dekadzie lipca lub w sierpniu, wtedy gdy strąki w niższych częściach roślin osiągną dojrzałość pełną. Czyste zasiewy wyki są trudne w

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

stonka kukurydziana, zaleca się zaprzestanie uprawy kukurydzy po sobie. Kukurydza jest bardzo dobrym przedplonem dla zbóż jarych, a jeżeli jest zbierana na kiszonkę to również dla zbóż ozimych. Duża masa resztek pożniwnych, może stwarzać trudności w ich przyoraniu na polu oraz prawidłowym siewie i rozwoju następnych roślin. Jednak ważne

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

okres od  II dekady kwietnia do II dekady maja. W przypadku siewu późniejszego (letniego) lucernę uprawia się z reguły w mieszankach z międzyplonami ozimymi lub mieszankach zbożowo- strączkowych zbieranych na paszę dla zwierząt. Jeśli wysiewana jest z owsem, wówczas należy go zebrać na kiszonkę najpóźniej w dojrzałości mlecznej ziarna. Mieszanki lucerny

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

można ją wysiewać również w lipcu bez rośliny ochronnej, po zbiorze jęczmienia ozimego. Wysiew może być wykonywany w roślinę ochronną, do których zalicza (...) Zbiór Roślinę ochronną, która przeznaczona jest na ziarno należy zbierać za pomocą kombajnu. Następnie trzeba szybko zebrać słomę z pola, aby

Cebula
Jak uprawiać cebulę, aby uzyskać wysoki plon? Zobacz!

również wykazywać skłonności do tworzenia szczypioru i korzeni. Odmiany przeznaczone do uprawy ozimej powinny być odporne na mrozy i wytwarzać cebule nawet przy niskich temperaturach (...) pod koniec kwietnia, a zwykle po 100 dniach od wysiewu, po załamaniu szczypioru, zbiera się cebule. Dymkę należy przechowywać w temperaturze 0°C. Na przełomie marca

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

najlepszym przedplonem są dla niej rośliny okopowe na oborniku bądź kukurydza. Jeżeli lucernę wysiewamy w okresie letnim, to należy uprawiać ją po międzyplonach ozimych lub mieszankach zbożowo-strączkowych, które się zbiera na zielonkę. Lucerna jest dobrym przedplonem dla kukurydzy, ponieważ pozostawia po sobie glebę w bardzo dobrym stanie. Jej wadą jest to,

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

fazy, w jakiej się znajduje. Przedplon Rośliny zbożowe mogą być dobrym przedplonem dla gryki. Można też ją uprawiać po międzyplonach ozimych, które są zbierane do 15 maja. Uprawa gryki Po zbiorze roślin zbożowych należy przeprowadzić pełen zespół uprawek pożniwnych, a następnie wykonać orkę

Pszczoły
Hodowla trzmieli - popularnych zapylaczy roślin uprawnych i upraw szklarniowych

robotnic również występują różnice wielkości, najczęściej związane z wykonywaną funkcją. Większe robotnice zbierają pokarm, mniejsze pracują wewnątrz gniazda. W warunkach naturalnych trzmiele na gniazda wyszukują (...) innej budowy niż pszczoły. Trzmiele najlepiej zapylają rośliny motylkowate drobnonasienne- koniczynę czerwoną, inkarnatkę, wykę siewną, lucernę. Występują nawet kwiaty, noszące nazwę „kwiatów trzmielowych”, które są

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

odmian uzyskuje się kiszonkę wysokoenergetyczną. Takie odmiany należy siać rzadko oraz późno zbierać, a wykorzystywane technologie zbliżone są do uprawy kukurydzy na ziarno. Uzyskane plony (...) uprawa kukurydzy na kiszonkę w plonie wtórym, jeżeli z pola wcześnie zejdą poplony ozime. Siew Siewu kukurydzy na kiszonkę należy dokonywać

Rośliny lecznicze
Uprawa kopru ogrodowego – częstego gościa przydomowych ogródków

ją napowietrzyć i ułatwić roślinom kiełkowanie i prawidłowy wzrost. Dzięki uprawie ozimej pierwszych zbiorów możemy spodziewać się o ok. 4 tygodnie wcześniej od uprawy zwykłej z siewu wiosennego.   Zbiór Koper przeznaczany na przyprawę zbieramy w miarę wzrostu, stopniowo. Po zakwitnięciu roślin zbieramy, jeśli chcemy

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

pół szklanki kilka razy w ciągu dnia. Ziele niezapominajki należy zbierać w suche i pogodne dni w czasie kwitnienia. Oprócz zastosowania leczniczego niezabudka, (...) gleby. Zwalczanie w uprawach rolnych Niezapominajka polna zachwaszcza zboża ozime, jare, koniczynę, uprawy okopowe i pastewne. Jest dość często występującym chwastem,

Czosnek
Czosnek Ornak - popularna odmiana ceniona ze względu na smak i aromat

okrytych białą łuską z fioletowymi żyłkami. Czosnek Ornak to popularna odmiana ozima ceniona w kuchni ze względu na jej wspaniały smak i aromat. Otrzymała (...) i próchnicę, przewiewną glebę o odczynie zbliżonym do obojętnego, pH=6,8-7,0. Plon zbieramy na przełomie czerwca i lipca, kiedy ok. 40% liści zacznie brązowieć

Pszczoły
Rodzaje miodów różnią się smakiem i wyglądem. Poznaj ich właściwości i zastosowanie!

przyporządkować go do konkretnej odmiany, należy określić, jakie pożytki dominowały w okresie zbierania nektaru przez pszczoły oraz wykonać porównania koloru, aromatu, smaku, procentowej zawartości pyłków (...) poleca się go zwłaszcza w schorzeniach układu krążenia. Rzepak i rzepak ozimy to główne pożytki występujące w Polsce w pełni wiosny. Pożytek rzepakowy

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

podczas zabiegów uprawowych. Umożliwia to dobre wymieszanie nawozu z glebą. Dla odmian zbieranych pod koniec sezonu wegetacyjnego, dawki azotu trzeba dzielić, tj. 60% dawki stosować (...) glebie oraz dostarczają azotu. Coraz częściej odchodzi się od uprawy ziemniaków po poplonach ozimych. Zaburza to terminowość wykonywania zabiegów agrotechnicznych i prac w gospodarstwie. Roślina

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

soi po słoneczniku, sorgo, innych roślinach strączkowych, wieloletnich motylkowych drobnonasiennych i kapustowatych. Soja może być stosowana jako plon główny lub wtóry po mieszankach zbożowych ozimych, które są zbierane w maju. Soja jest bardzo dobrym przedplonem dla roślin zbożowych, kukurydzy, rzepaku i roślin warzywnych.   Agrotechnika

Rośliny lecznicze
Przymiotno kanadyjskie okrywa szarawym puchem pola i uprawy szerokorzędowe

Charakterystyka Konyza kanadyjska jest rośliną dwuletnią, rzadziej jednoroczną, ozimą lub jarą, z rodziny astrowatych. Ma cienki wrzecionowaty korzeń, zazwyczaj zgięty w (...) i pieczenie skóry. Zbiór i suszenie Ziele przymiotna kanadyjskiego zbieramy w miejscach czystych, najlepiej na początku kwitnienia rośliny, poprzez ścinanie ukwieconej

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

resupinatum) jest wielokośną, jednoroczną, jarą rośliną pastewną. Może również występować w formie ozimej. Wykorzystywana jest wyłącznie w uprawie polowej. Pochodzi z Persji i Afganistanu. Zalicza (...) się na siano. Odznacza się szybkim tempem wzrostu, dlatego też można z niej zbierać 3–4 pokosy, a przy sprzyjających warunkach wodno-glebowych nawet 5. Jej czas

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

terenach nizinnych, która może rosnąć na łąkach kośnych. Najczęściej występuje w formie ozimej, a rzadko w jarej. Odznacza się bardzo dobrą wartością pokarmową. (...) utrzymuje ona dużą żywotność trwającą przez długi okres dojrzewania ziarniaków. Pierwszy pokos najlepiej zbierać tuż przed kłoszeniem. Stokłosa jest bardzo rzadko uprawiana na

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

mieszanki z trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako przedplonów może doprowadzić do spadku plonu (...) szkodniki jak mszyce czy skrzypionki. Zbiór Pszenicę jarą należy zbierać w fazie pełnej dojrzałości (I–III dekada sierpnia) za pomocą kombajnu. Optymalna

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

czerwona, biała, perska, białoróżowa, inkarnatka, komonica zwyczajna, esparceta, nostrzyk, przelot. Do produkcji zielonek z roślin strączkowych można uprawiać łubin żółty, wąskolistny, biały, bobik, peluszkę, wykę jarą lub ozimą i seradelę. Zielonki z roślin zbożowych można uprawiać w plonie głównym lub poplonach. Produkcja zielonek z roślin zbożowych polega na tym

Warzywnictwo
Terminy siewu nasion warzyw, czyli kiedy najlepiej siać warzywa? Sprawdź!

uzyskać młode warzywa na wczesny zbiór pęczkowy. Niektóre odmiany tych roślin, zwane ozimymi, można nawet wysiewać w tym celu późną jesienią (na przełomie listopada i (...) wymaganiach termicznych i dłuższym okresie wegetacji trzeba zdać sobie sprawę, że bujne plony zbierzemy tylko produkując rozsadę. Termin siewu nasion pod osłonami – w inspekcie,

Cebula
Nasiona cebuli – wskazówki pomocne przed zakupem

końca lutego. Siew wiosenny powinien być ukończony do połowy kwietnia. Natomiast w ozimej uprawie cebuli siew powinien być wykonany w okresie 10-25 sierpnia, tak aby (...) uprawa cebuli na redlinach o 40 cm szerokości i 20-25 cm wysokości, na grzbiecie których wysiewa się jeden rząd cebuli. Stosowane są też redliny 60-centymetrowe,

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

6-8 cm. Jeżeli była wykonywana orka wiosenna lub z pola schodzi poplon ozimy to głębokość siewu należy zwiększyć do 10 cm. Przy uprawie (...) kukurydzy to 75 cm. Rozstawę można zmniejszyć do 40-50 cm, jeżeli rośliny będą zbierane za pomocą bezrzędowego hedera (przystawki). Kukurydzę można wysiewać za

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

również wysiewać późną wiosną lub w lato bez rośliny ochronnej, po międzyplonach ozimych, jęczmieniu jarym czy życie. Ilość wysiewu nostrzyka wynosi 15-20 kg (...) w rozstawę rzędów wynoszącą 40 cm. Zbiór Nostrzyk należy zbierać w fazie pąkowania, rano bądź wieczorem, ze względu na to, że

Rośliny lecznicze
Tasznik pospolity - opis, charakterystyka, zdjęcia, zwalczanie

roślin nie zaleca się stosowania oprysków przeciwko tasznikowi, nawet w przypadku rzepaku ozimego, po ruszeniu wiosennej wegetacji. Rośliny okopowe Opryski roślin (...) było znane już w starożytnym Rzymie. Wykorzystywanym surowcem od wieków było ziele, które zbiera się od rozpoczęcia kwitnienia aż do wytworzenia owoców. Roślina jest bardzo

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki