Jak i kiedy sadzić porzeczki czarne? Odpowiadamy!

Młode krzewy porzeczki czarnej Sadzonki porzeczek

Przed założeniem plantacji

Na założenie plantacji należy wybrać odpowiednie stanowisko. Najlepszy jest teren lekko wzniesiony, słoneczny i osłonięty od wiatrów. Bardzo ważne są rośliny rosnące wokół miejsca planowanej uprawy. Nie powinno się prowadzić jej w sąsiedztwie starych plantacji porzeczek, które mogą być źródłem szkodników, przede wszystkim wielkopąkowca porzeczkowego. Porzeczek nie powinno się również sadzić po wieloletnich uprawach roślin strączkowych. Na dużej plantacji zalecane jest prowadzenie minimum dwóch odmian. Większość krzewów porzeczki czarnej jest samopłodna. Nie wymagają zapylaczy, mimo tego nadal poleca się zapylanie pszczołami i trzmielami.

Termin

Porzeczkę czarną najlepiej sadzić jesienią (koniec września i październik). Przy dobrych warunkach zimą krzew wytwarza nowe korzenie i lepiej rozwija się wiosną. Porzeczki dzięki jesiennemu sadzeniu szybciej wchodzą w okres wegetacji. Ponadto jesienią jest większy wybór krzewów w szkółce. Przy sadzeniu wiosennym istnieje ryzyko słabego przyjęcia się rośliny oraz większej podatności pąków na uszkodzenia.

Sadzenie

Do sadzenia porzeczki wybiera się krzewy jednoroczne, ewentualnie dwuletnie, o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Konieczne jest, by był to materiał kwalifikowany, który nie będzie porażony przez choroby oraz zagwarantuje dobre plony. Zazwyczaj przyjmuje się, że odpowiedni krzew ma co najmniej jeden pęd długości 20 cm (licząc od nasady do wierzchołka) i średnicy nasady większej od 4 mm. Ważne jest, aby podczas transportu osłaniać bryłę korzeniową, by nie uległa przesuszeniu bądź przemarznięciu. Jeśli dojdzie do przesuszenia korzeni, należy moczyć je w wodzie przez kilka godzin przed wysadzeniem. W przypadku konieczności odczekania kilku dni od przywiezienia krzewów do ich posadzenia należy przechowywać je w wyoranym rowie, podlane i zasypane podłożem.

Przed sadzeniem należy przygotować miejsce. Wyrównuje się glebę i wytycza rzędy. Na dużych powierzchniach, przy zmechanizowanej uprawie przyjmuje się odległość między rzędami 3,5–4,2 m i 0,4–0,6 m w rzędzie. Gęsto posadzone krzewy rozkrzewiają się w kierunku międzyrzędzi, co ułatwia zbiór maszynowy. Na mniejszych plantacjach, gdzie zbiór przeważnie przeprowadza się ręcznie, porzeczki sadzi się w odległości między rzędami 2,5–3,5 m, a w rzędzie 0,5–1,0 m.

Krzewy owocowe można sadzić ręcznie lub mechanicznie. Za pomocą sadzarki ze znacznikiem można w 8 godzin obsadzić 2 ha. Sadzi się nią przeważnie krzewy jednopędowe. Przed sadzeniem wykopuje się dołki, w których tworzy się kopczyki z mieszanki ziemi z torfem i obornikiem. Przyjmuje się głębokość sadzenia o 4–7 cm większą, niż była w szkółce. Krzewy wielopędowe umieszcza się tak, by miejsce rozkrzewienia znajdowało się pod ziemią, jednopędowe natomiast, by pąki przy nasadzie były przykryte glebą. Jeśli mamy do czynienia z krzewami piennymi, obok nich należy wbić palik, do którego później będą podwiązywane. Po posadzeniu porzeczkę się podlewa, wiosną przycina, pozostawiając 1–3 pąki nad ziemią. Obcięte pędy należy wywieźć z plantacji. Na mniejszych areałach polecana jest uprawa porzeczek w formie szpalerowej z wykorzystaniem rusztowań.

Autor: Joanna Żołnierkiewicz

Bibliografia:

  1. Błaszczyńska B., „Uprawa porzeczek”, Hortpress, 2010 r., str. 404–406
  2. Czynczyk A. i inni, „Sadownictwo”, Hortpress, 2002 r., str. 40–48
  3. Gudarowska E., „Kupujemy i sadzimy owocowe”, Działkowiec, 2010 r.
  4. Klimek G., „Sadownictwo”, WSiP, 2000 r., str. 237
  5. Pieniążek S.A., „Sadownictwo”, PWRiL, 2000 r., str. 607–609
  6. „Metodyka integrowanej produkcji porzeczki czarnej i czerwonej”, PIORiN, 2010 r.

PORZECZKA – JEDEN OWOC W WIELU KOLORACH. SPRAWDŹ, CO WIESZ O KAŻDEJ Z ODMIAN! [QUIZ]

[1/14] Od czego pochodzi polska nazwa „porzeczka”?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki