Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

Kolba kukurydzy Głowina kukurydzy

Zaraza liści i więdnięcie naczyniowe kukurydzy i sorga

Wywoływane są przez bakterię Pantoea agglomerans. Objawy pojawiają się na liściach i mają postać nieregularnych plam o słomkowym kolorze. Powoduje obniżenie plonu.

Bakteryjne gnicie łodygi kukurydzy

Choroba ta wywoływana jest przez Enterobacter cloaceae subsp. dissolvens. Jej objawy pojawiają się na najniższych partiach roślin i przemieszczają się w górę. Powoduje więdnięcie międzywęźli i górnych liści oraz gnicie wnętrza łodygi. Skórka traci ciemnozielony kolor i staje się jasnożółta. Łodygi zamieniają się w suchą masę włókien, które łatwo od siebie oddzielić. Mogą się łamać pod własnym ciężarem i powodować zamieranie roślin.

Zaprawy nasienne

Do zwalczania chorób kukurydzy najlepiej stosować zaprawy nasienne. W tabeli 1 zostały podane przykładowe środki.

Tabela 1. Zaprawy nasienne stosowane do ochrony kukurydzy [3, 6]

Zwalczane choroby

Substancja czynna

Preparat

Zgorzel siewek, głownia guzowata kukurydzy, głownia pyląca kukurydzy

tritikonazol

Alios 300 FS

Zgorzel siewek, glownia guzowata kukurydzy

Fludioksonil + metalaksyl-M

Maxim XL 034,7 FS

Głownia kukurydzy

Tiuram + karboksyna

Vitavax 200 FS

Zgorzel siewek

Karboksyna + tiuram

Sarax T 500 SC

 

 

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

Bereś P., Danielewicz J., Korbas M., Krawczyk K., Trzmiel K. 2013. Ograniczanie chorób. W: Metodyka integrowanej ochrony kukurydzy dla producentów. IOR-PIB, Poznań, str. 21-29.

Hołubowicz–Kliza G., Korbas M. 2012. Głownia kukurydzy. Głownia pyląca kukurydzy. IUNG-PIB, Puławy, str. 261, 265.

Horoszkiewicz–Janka J. i wsp. 2014. Zaprawy – kukurydza. W: Program ochrony roślin rolniczych 2014. Hortpress, Warszawa, str. 44.

Kaniuczak Z., Pruszyński S. 2007. Ochrona kukurydzy przed chorobami. W: Integrowana produkcja kukurydzy. IOR, Poznań, str. 34-42.

Korbas M., Danielewicz J. 2010. Szalone wiechy zwieńczyły kukurydze. Tygodnik rolniczy, nr 49, Poznań, str. 24.

Mrówczyński M. 2013. Ważniejsze choroby. W: Integrowana ochrona upraw rolniczych – zastosowanie integrowanej ochrony. Tom II, PWRiL, Poznań, str. 120-129.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki