Szkodniki kapusty – skutecznie zwalczany te najgroźniejsze!

Mszyce kapuściane Jaja drugiego pokolenia bielinka kapustnika

Piętnówka kapustnica

Sposób żerowania piętnówki i rozmiar wyrządzanych przez nią szkód jest podobny, jak w przypadku bielnika rzepnika. Gąsienice piętnówki żerują na spodniej stronie liści. Na skutek wygryzania miąższu, tworzenia dziur w liściach i drążenia oraz zanieczyszczania korytarzy, kapusta może gnić i obumierać.

ZWALCZANIE: stosowanie oprysków w okresie wylęgania się gąsienic np. preparatami: Dursban 480 EC, Klon 480 EC lub Wojownik 050 CS. Dobrze sprawdzą się środki wykorzystywane w zwalczaniu bielnika kapustnika i bielinka rzepnika.

Tantniś krzyżowiaczek

Dorosła postać tego szkodnika to niewielki motyl, którego wąskie i faliste skrzydła mają barwę szarobrązową. Na kapuście żerują jego gąsienice o barwie zielonej i długości sięgającej 1 cm. Ponieważ szkodnik zimuje na resztkach roślin oraz na chwastach, niezwykle ważne przy profilaktyce jest dokładne uporządkowanie pola po zbiorach. Pierwszego pokolenia tantnisia krzyżowiaczka możemy się spodziewać w czerwcu, kolejnych dwóch – odpowiednio na przełomie lipca i sierpnia oraz w sierpniu i wrześniu. Na skutek żerowania wewnątrz liści, ich powierzchnia pęka, co może prowadzić do usychania roślin i ich obumierania.

ZWALCZANIE: postępowanie z tym szkodnikiem jest takie samo, jak w przypadku bielinka kapustnika, więc opryski stosowane w okresie wylęgania jego gąsienic pozwolą pozbyć się także tantnisia kapustnika. Zalecane preparaty to: Wojownik 050 CS, Sumi-Alpha 050 EC lub Klon 480 EC.

Chowacz czterozębny i chowacz brukwiaczek

Pierwszy ze szkodników ma postać niewielkiego, ciemnego chrząszcza o długości ok. 3 mm. Jego nieco większe, białe larwy żerują na łodydze i rdzeniu. Chowacz brukwiaczek to również chrząszcz koloru popielatego, którego larwy są większe od larw chowacza czterozębnego i osiągają długość do 7 mm. Na skutek jego szkodliwego działania kapusta nie zawiązuje główek.

ZWALCZANIE: ponieważ szkodniki te mogą zaatakować zarówno rozsadę, jak i rośliny posadzone w polu, opryski w razie potrzeby wykonujemy w miejscu jego wystąpienia. Stosujemy preparaty, takie jak np.: Alfastop 100 EC, Kirkuk B 050 CS albo Wojownik 050 CS.

Bibliografia:

Babilas W., Kagan F., Piekarczyk K., „Poradnik ochrony roślin”,  PWRiL, Warszawa 1980 r., s. 181-190.

Balcerzak J., Legańska Z., „Warzywnictwo. Podręcznik dla uczniów techników i policealnych szkół ogrodniczych”, wyd. Hortpress, Warszawa 2000 r., s. 94-96.

Czarnocka A. (red.) „Program ochrony roślin warzywnych 2014”, wyd. Hortpress, Warszawa 2014 r.,  s. 169-172.

Dąbrowska B., Skąpski H., „Uprawa warzyw w polu”, wyd. SGGW, Warszawa 1994 r., s. 41.

POZNAJ CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z KAPUSTĄ! [QUIZ]

[1/10] Ile ważyła największa kapusta na świecie?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki