Szkodniki kapusty – skutecznie zwalczany te najgroźniejsze!

Mszyce kapuściane Jaja drugiego pokolenia bielinka kapustnika

Nie tylko my ostrzymy sobie zęby na warzywa w naszym ogródku. Niestety są one narażone na atak szkodników, które – jeśli w porę im nie zaradzimy – mogą wyrządzić sporo niedobrego. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dobrze zastosować się do zasad profilaktyki, ale gdyby te starania nie przyniosły efektów, warto wiedzieć, jak danego szkodnika rozpoznać oraz jak z nim walczyć. Co może zaatakować naszą kapustę?

Pchełki ziemne

Szczególne zagrożenie szkodniki stwarzają dla młodych roślin, ponieważ najczęściej atakują już same wschody lub świeżo wysadzoną rozsadę. Małe chrząszcze, osiągające zwykle długość ciała nie większą niż 2,5 mm i nie bez powodu nazywają się pchełkami, gdyż mają umiejętność skakania na duże odległości. Istnieje kilka gatunków pchełek – czarna, czarnonoga, smużkowana oraz największa falistosmuga, osiągająca długość ciała do 6 mm. Wszystkie są podobne z wyglądu, więc na kapuście powinniśmy wypatrywać albo brunatnawych larw, albo czarnych postaci dorosłych z trzema parami nóg. Główną szkodą, jaką wyrządzają, są wygryzione dziurki w liściach, co w efekcie hamuje wzrost, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do obumierania roślin.

ZWALCZANIE: przeciwdziałanie szkodnikowi sprowadza się do stosowania oprysków – w razie potrzeby, jeszcze na rozsadniku lub po posadzeniu do gruntu – od razu po zaobserwowaniu objawów. Polecane preparaty to np.: Alfastop 100 EC, Karate Zeon 050 CS lub Fastac 100 EC.

Śmietka kapuściana

Zaliczany jest do rodzaju szkodników szczególnie niebezpiecznych dla kapusty. W naszym kraju występuje powszechnie. Z jaj złożonych przez samice wylęgają się larwy, które żerują w korzeniu i łodydze, drążąc w nich korytarze oraz doprowadzając tym samym do żółknięcia i więdnięcia, a następnie obumierania roślin. Larwa, w przeciwieństwie do larwy pchełki, nie ma nóg i jest znacznie dłuższa od 7‒8 mm. Dorosły osobnik przypomina muchę. Larw można się spodziewać na przełomie maja i czerwca, zatem wówczas nasza uwaga powinna być wyczulona na tego osobnika.

ZWALCZANIE: przede wszystkim z cennych zaleceń profilaktycznych wskazać należy, że kapusty nie powinno się uprawiać po oborniku oraz innych warzywach kapustnych, co mogłoby sprzyjać rozwojowi śmietki. Zmniejszenie jej występowania można osiągnąć przez głęboką orkę, gdyż larwy szkodnika przepoczwarzają się w glebie. W razie wystąpienia, uprawę należy podlewać preparatem Dursban Delta 200 CS. Na rozsadzie lub roślinach wysadzonych w polu stosuje się opryski preparatami, np. Karate Zeon 050 CS, Kirkuk (B/C) 050 CS lub Wojownik 050 CS.

Bielinek kapustnik

Tego pana chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, gdyż jest najpowszechniej występującym motylem. Niestety jednocześnie szkodnikiem warzyw kapustnych. Na roślinach żerują jego gąsienice, które osiągają długość 4,5 cm. Szkodnika rozpoznać można po początkowo zielonej, a następnie lekko niebieskawej barwie, czarnych kropkach i żółtych pasach. Oczywiście najlepiej pozbyć się  go jeszcze w postaci najbardziej podstawowej, czyli w formie jaj, które samica motyla składa w pobliżu roślin, na chwastach. Mają one żółtą barwę i gruszkowaty kształt i można się spodziewać ich wystąpienia już w drugiej połowie kwietnia. Motyle drugiego pokolenia składają jaja w lipcu.

ZWALCZANIE: ponieważ samice składają jaja na chwastach, podstawowym zabiegiem profilaktycznym będzie ich systematyczne pozbywanie się. W okresie wylęgania się gąsienic stosujemy opryski preparatami: Dursban 480 EC, Klon 480 EC lub Wojownik 050 CS.

Bielinek rzepnik

Podobnie, jak w przypadku motyla bielinka kapustnika, tak samo przebiega proces rozwojowy bielinka rzepnika. Jego dorosła postać to motyl o białawo-żółtym odcieniu skrzydeł z czarnymi plamami, a więc swym wyglądem przypomina bielinka, u którego przeważa barwa kremowo-biała. Również gąsienice obu szkodników są łudząco podobne. Sposób ich żerowania polega na początkowym wygryzaniu otworów w liściach, a następnie już wewnątrz kapusty. Oprócz dziur, rzepnik pozostawia w warzywie odchody, które doprowadzają do gnicia kapusty. W pierwszym pokoleniu samice składają jaja w połowie kwietnia, drugiego pokolenia – w połowie lipca.

ZWALCZANIE: metody walki z tym szkodnikiem są takie same, jak w przypadku bielnika kapustnika. W walce z nimi, prócz wymienionych wcześniej preparatów, można zastosować także: Sherpa 100 EC, Spin Tor 240 SC lub Owadofos Extra 480 SC.

Mszyca kapuściana

Choć mszyca kojarzy się głównie z drzewkami owocowymi, jedna z jej odmian atakuje warzywa kapustne. Z wyglądu to małe, uskrzydlone pluskwiaki o zielonej barwie, osiągające długość 2 mm. Istnieją także jej postacie nieuskrzydlone, dlatego musimy być szczególnie wyczuleni. Osobniki żerują na liściach i wysysają z nich soki. Powoduje to ich zniekształcanie, nieprawidłowy wzrost i osłabienie plonów, związane z niewiązaniem głów kapusty.

ZWALCZANIE: stosowanie oprysku po 10-14 dniach od zaobserwowania pojawienia się szkodnika na roślinach. Polecane preparaty, to m.in.  Alfazot 025 EC, Karate Zeon 050 CS lub Pirimor 500 WG.

Paciornica krzyżowianka

Ma dorosłą postać małej muszki, a jej larwy żerują na liściach, doprowadzając do zaniku wierzchołka wzrostu. W efekcie ich szkodliwego działania głowy kapusty nie zawiązują się.

ZWALCZANIE: niestety brakuje środków skutecznych w zwalczaniu szkodnika, więc tym ważniejsza jest profilaktyka. Wśród zabiegów zapobiegających wystąpieniu paciornicy wymienić należy głęboką orkę oraz systematyczne odchwaszczanie.

czytaj dalej...

POZNAJ CIEKAWOSTKI ZWIĄZANE Z KAPUSTĄ! [QUIZ]

[1/10] Ile ważyła największa kapusta na świecie?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki