STEWARD 30 WG

Poniżej prezentujemy informacje na temat zastosowania, dawkowania i oprysku środka o nazwie: STEWARD 30 WG. Z opisu dowiesz się, kiedy i jak stosować: STEWARD 30 WG, poznasz jego orientacyjną cenę, charakterystykę, właściwe dawkowanie i termin stosowania.

Producent: DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillion, CH-1218 Le Grand Saconnex, Genewa, Konfederacja Szwajcarska

Typ preparatu: insektycyd

Opis: mający profesjonalne zastosowanie granulat przeznaczony do likwidowania szkodników zjadających liście (wpływa i na jaja, i na formy w fazie larwalnej); działa nie tylko kontaktowo, lecz także żołądkowo – paraliżuje insekty, które zaprzestają żeru w 2 do 8 godzin od zjedzenia preparatu, a po dniu (najpóźniej po trzech) wymierają; na roślinę z kolei środek ten działa powierzchniowo; należy go rozprzestrzeniać za pomocą opryskiwaczy polowych i sadowniczych

Zezwolenie: R-51/2011 z dnia 09.08.2011 r. zmienione decyzją nr R-34/2012 z dnia 26.01.2012 r. decyzją nr R-52/2015d z dnia 29.01.2015 r.

Ważność zezwolenia do: 08.08.2021 r.

Ważność stosowania do: 08.02.2023 r.

Substancje czynne: indoksakarb (300 g)

Zastosowanie: w zależności od rośliny (pomijamy tu zastosowanie małoobszarowe)

  • jabłoń – przeciw owocówce jabłkóweczce i zwójkom liściowym
  • kapusta głowiasta biała – przeciw bielinkowi kapustnikowi, bielinkowi rzepnikowi i tantnisiowi krzyżowiaczkowi

Termin stosowania: w zależności od rośliny

  • jabłoń – w wypadku owocówki: gdy motyle rozpoczną swój lot i składanie jaj, jednak najpóźniej do momentu wylęgu gąsienic; ALE: od początkowego etapu rozwoju owoców do fazy, gdy będą miały ok. ¾ oczekiwanej wielkości; w wypadku zwójki: gdy gąsienice zaczną się wylęgać, ALE: od początkowego etapu rozwoju owoców do fazy, gdy będą miały ok. 70% zakładanej wielkości
  • kapusta głowiasta biała – w wypadu kapustnika: gdy zacznie się grupowe wylęganie gąsienic, ALE: od początku kwitnienia do momentu, kiedy całkowicie dojrzeją wszystkie owoce wraz z nasionami; w wypadku rzepnika i tantnisia: gdy zaczną się wylęgać gąsienice

* WAŻNE: odstęp między wszystkimi zabiegami powinien wynosić co najmniej 10 dni

Dawkowanie: w zależności od rośliny

  • jabłoń – w wypadku owocówki: 0,17–0,2 kg/ha; w wypadku zwójki: 0,17 kg/ha; ilość potrzebnej wody: 500–900 l/ha
  • kapusta głowiasta biała – w wypadu kapustnika: 0,1–0,12 kg/ha; w wypadku rzepnika i tantnisia: 0,1 kg/ha; ilość potrzebnej wody: 500–600 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w roku wegetacyjnym: 3

Okres karencji: w zależności od rośliny

  • jabłoń – 7 dni
  • kapusta głowiasta biała – 3 dni

Okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy

Toksyczność: toksyczny dla środowiska wodnego i zamieszkujących je organizmów; u ludzi może spowodować uszkodzenie układu nerwowego oraz podrażnić oczy; poza tym działa szkodliwie po połknięciu

Orientacyjna cena: ok. 180 zł/170 g       

Uwaga: przed zastosowaniem każdego środka ochrony roślin należy zapoznać się z etykietą producenta w celu ograniczenia ryzyka dla środowiska i ludzi

Kategorie
Zoocydy

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki