SUMI-ALPHA 050 EC

Poniżej prezentujemy informacje na temat zastosowania, dawkowania i oprysku środka o nazwie: SUMI-ALPHA 050 EC. Z opisu dowiesz się, kiedy i jak stosować: SUMI-ALPHA 050 EC, poznasz jego orientacyjną cenę, charakterystykę, właściwe dawkowanie i termin stosowania.

Producent: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS 2, Rue Claude Chappe F69370, Saint-Didier-au-Mont d’Or, Republika Francuska

Typ preparatu: insektycyd

Opis: mający profesjonalne zastosowanie koncentrat przeznaczony do walki z owadami gryzącymi i ssącymi – wykazuje on bowiem działanie kontaktowe i żołądkowe; przy okazji działa powierzchniowo na zaatakowane rośliny; należy go rozprzestrzeniać za pomocą opryskiwacza polowego

Zezwolenie: R-177/2012 z dnia 20.12.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-147/2013d z dnia 20.06.2013 r. oraz decyzją MRiRW nr R-204/2015d z dnia 19.03.2015 r.

Ważność zezwolenia do: 19.12.2022 r.

Ważność stosowania do: 20.06.2024 r.

Substancje czynne: esfenwalerat (50 g)

Zastosowanie: kapusta głowiasta (w gruncie) – przeciw gąsienicom piętnówki kapustnicy, bielinka kapustnika i bielinka rzepnika   

Termin stosowania: gdy zaczną wylęgać się gąsienice

Dawkowanie: 0,2 l/ha (woda: 600 l/ha)

Maksymalna liczba zabiegów w roku wegetacyjnym: 1

Okres karencji: 7 dni

Okres prewencji dla pszczół: nie dotyczy

Toksyczność: toksyczny dla środowiska wodnego i zamieszkujących je organizmów; u ludzi może spowodować reakcje alergiczne w kontakcie ze skórą oraz podrażnić oczy; poza tym działa szkodliwie po połknięciu i w następstwie wdychania (może to grozić nawet śmiercią!); poza tym długotrwałe narażenie może skutkować uszkodzeniem narządów wewnętrznych

* zarówno ciecz, jak i opary są łatwopalne

Orientacyjna cena: ok. 80 zł/l

Uwaga: przed zastosowaniem każdego środka ochrony roślin należy zapoznać się z etykietą producenta w celu ograniczenia ryzyka dla środowiska i ludzi

Kategorie
Zoocydy

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki