Czarnoziemy deluwialne

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Czarnoziemy deluwialne

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

Zaliczane są do gleb autogenicznych, czyli powstałych bez dopływu wód gruntowych i materiału z zewnątrz. Zajmują one niewielką część Polski – rejony południowo-wschodnie i południowe. Powstają z lessów, których miąższość jest przeważnie bardzo duża. Ich powstawaniu sprzyja kontynentalny klimat, w którym roczna suma opadów wynosi od 400 do 500 mm. Temperatury w takim klimacie powinny wynosić latem średnio 25°C. W glebach tych dominuje proces humifikacji.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

się: bardzo dobre czarnoziemy, bardzo dobre mady pyłowe i próchniczne oraz średnie, bardzo dobre czarne ziemie wytworzone z glin marglistych lub utworów pyłowych, bardzo dobre czarnoziemne rędziny deluwialne, bardzo dobre głębokie czarnoziemne rędziny kredowe i mieszane, bardzo dobre gleby brunatne, najlepsze gleby płowe. Klasa IIIa – gleby orne dobre

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki