Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

Facelia - roślina poplonowa Facelia

Facelia błękitna (Phacelia tanacetifolia) to roślina jednoroczna, miododajna, wykorzystywana jako pasza oraz nawóz zielony. Dzięki rosnącej popularności upraw ekologicznych, rolnicy zaczęli doceniać korzyści jakie płyną z wysiewu facelii w międzyplonie ścierniskowym.

Krajowy Rejestr prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) liczy siedem odmian facelii błękitnej. Aż pięć z nich jest tworem hodowców polskich.

Wymagania i mocne strony facelii błękitnej

W okresie pomiędzy kolejnymi sezonami wegetacyjnymi, na polach nieobsianych zbożami ozimymi, nieprzykryta roślinnością gleba jest szczególnie zagrożona erozją. Warunki klimatyczno- glebowe panujące w naszym kraju sprzyjają uprawie międzyplonów ścierniskowych. Ich zadowalające plony można osiągnąć  przy sumie opadów 140- 160 mm w okresie lipiec- wrzesień. Warunkami skutecznej uprawy międzyplonów ścierniskowych są: wczesny siew, pobieranie składników pokarmowych w krótkim czasie, bez nadmiernego wyczerpywania gleby, duży plon masy zielonej.  Do czynników, które należy uwzględnić przy planowaniu uprawy poplonów należą:  dobór odpowiedniego stanowiska pod kątem potrzeb klimatyczno- glebowych, termin zbioru przedplonu, warunki wilgotnościowe w okresie żniw. 

Facelia błękitna to świetna kandydatka do uprawy w międzyplonie ścierniskowym.  Ma małe wymagania glebowe, jest bardzo odporna na warunki stresowe (susza i przymrozki). Ponadto, charakteryzuje ją szybsze tempo wzrostu w porównaniu do innych roślin typowo „poplonowych”. Facelia często określana jest mianem rośliny pionierskiej uprawianej na terenach zdegradowanych, czasowo wykluczonych z uprawy. Ogranicza wzrost uciążliwych chwastów jedno- i dwuliściennych. Ponadto, z powodzeniem można pozostawić ją w formie mulczu na okres zimowy, ponieważ nie wytwarza silnie zdrewniałej, przemarzającej masy nadziemnej.

Produkcja nasienna facelii błękitnych nie należy do łatwych. Uzyskanie wysokich ilościowo i jakościowo plonów zależy w głównej mierze od przebiegu warunków pogodowych podczas trwania sezonu wegetacyjnego.  Czynnikami, które znacznie obniżają plenność roślin i utrudniają zbiór są obfite deszcze w okresie kwitnienia i dojrzewania facelii błękitnej. Zbyt gęsty siew roślin stymuluje ich silne rozgałęzianie, co z punktu uprawy jest niekorzystne. Znaczne straty nasion obserwuje się przy wydłużaniu okresu wegetacji facelii. Wówczas jej owoce pękają, a nasiona osypują się na ziemię.

Głównymi kierunkami przeznaczenia i użytkowania facelii są: pasza oraz przyoranie. Gospodarstwom poleca się zazwyczaj uprawę na zieloną masę w poplonach. Stwarza to możliwość wcześniejszego wykorzystania pola pod uprawę wymagającą dłużej wegetacji.

Agrotechnika facelii w poplonie

Pierwszym zabiegiem uprawowym w uprawie facelii na poplon po zbiorze rośliny poplonowej jest podorywka (15 cm) i bronowanie. Wymagane jest przedsiewne nawożenie fosforowe i potasowe w ilości: K20- 70 kg/ha, P205: 50 kg/ha. Siew, wykonuje się do 15 sierpnia, w ilości 15 kg nasion/ha przy rozstawie rzędów 25 cm. Nasiona facelii wymagają dokładnego przykrycia glebą, ponieważ źle kiełkują na świetle. Kolejnym zabiegiem uprawowym jest wałowanie i bronowanie posiewne. Nawożenie azotowe, w ilości 30 kg/ha należy zaaplikować krótko po wschodach rośliny. Zbiory zielonki przypadają na listopad. Zebrana masa może być wykorzystana do bezpośredniego skarmiania lub przyorana, zwałowana lub rozdrobniona rozdrabniaczem zielonek (orkan) i dopiero wtedy zaorana.

Uprawa międzyplonów, niezależnie od ich rodzaju, podnosi potencjał produkcyjny roślin wysiewanych w plonie głównym. Stanowi dodatkowe źródło dochodów w gospodarstwach, które pozostawiają je na zimę i przyorują wiosną.

Nasiona faceli kupisz tutaj

 

Autor: Magdalena Kuźmicka

Bibliografia:

Grześkiewicz H., Trawczyński C., 1997. Poplony ścierniskowe jako nawóz organiczny w uprawie ziemniaka. – Biul. Inst. Ziemn. 48: 73-82.

Jasińska Z., Kotecki A., 2003. Facelia błękitna [W:] Szczegółowa uprawa roślin, t. 2, PWRiL 2003.

Paczyńska D., 212. Uprawa poplonów. Materiał Małopolskiego ośrodka doradztwa rolniczego w Karniowicach.

Płaza A., Soszyński J., 2011. Facelia ze słomą jęczmienną substytutem obornika w uprawie ziemniaka. Ziemniak Polski (1): 1-4.

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki