Jak i kiedy sadzić agrest? Sadzenie agrestu bez sekretów

Agrest - sadzonka Sadzonka agrestu

Stanowisko

Agrest uprawia się przeważnie przez 10–15 lat. Do założenia plantacji wybiera się tereny nizinne lub lekko wzniesione. Nie należy prowadzić uprawy w dolinach, gdzie gromadzi się zimne powietrze, łatwo wtedy o przemarzanie krzewów. Poziom wód gruntowych powinien się znajdować między 70 a 100 cm, optymalnie 80 cm. Agrest lepiej rośnie na glebie o odczynie lekko kwaśnym, tj. pHKCl= 6,2–6,7 (w niektórych źródłach podawane jest pHKCl=5,5–6,2). Wymaga gleby żyznej, próchnicznej, zasobnej w składniki pokarmowe o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych.

Materiał szkółkarski

Do posadzenia należy wybrać zdrowy materiał z kwalifikowanej szkółki. Warto zamówić go na dwa lata przed założeniem plantacji. Sadzi się przeważnie krzewy jednoroczne lub dwuletnie. Zalecane są rośliny z rozwiniętym systemem korzeniowym i 2, 3 pędami. Warto wybrać kilka odmian wzajemnie krzyżujących się, co dodatkowo przedłuża okres eksploatacji i zmniejsza ryzyko produkcyjne. Obecnie praktykuje się uprawy jednoodmianowe ze względu na samopylność wielu odmian agrestu. Po zakupie materiału należy zabezpieczyć korzenie na czas transportu ze szkółki na plantację. Jeśli trzeba odczekać z sadzeniem kilka dni, należy zadołować krzewy.

Termin sadzenia

Agrest można sadzić wiosną i jesienią, ale najkorzystniejszy jest jesienny termin, od drugiej połowy października do początku listopada. Sadzenie w tym okresie daje większą możliwość przyjęcia się roślin i regeneracji korzeni. Gleba jest odpowiednio wilgotna, pogoda sprzyja sadzeniu i ukorzenieniu. W następnym roku krzewy są ładnie rozrośnięte i pobudzone do wzrostu.

Sadzenie wiosną należy wykonać jak najwcześniej, przed wejściem roślin w okres wegetacji. Bardzo często zdarza się sucha pogoda w marcu lub odwrotnie, zbyt wilgotna, co stanowi duży problem w przyjmowaniu się krzewów. Sadzenie agrestu należy przeprowadzać w chłodniejsze i pochmurne dni.

Rozmieszczenie roślin

Najczęściej wyznacza się rzędy północ – południe. Jeśli teren jest dobrze osłonięty od wiatru, można wybrać kierunek wschód – zachód. Rozstawa zależna jest od sposobu uprawy i zbioru. Na małych areałach, gdzie zbiór przeprowadzany jest ręcznie, rośliny sadzi się w rzędy co 2,5 m i w rzędzie co 1–1,5 m na słabszych glebach i dla odmian słabiej rozrastających się, natomiast 3,0 m odległości rzędów i 1,8–2,0 m w rzędzie na słabszych glebach. Na większych plantacjach, gdzie zwykle przeprowadza się zbiór mechaniczny, rozstawę przyjmuje się 3,5 x 0,5–0,6 m na glebach słabszych i 4,0 x 0,5–0,6 m na glebach żyźniejszych.

Sadzenie agrestu

Agrest można sadzić ręcznie lub maszynowo za pomocą sadzarki (znacznikowej) przyczepianej do ciągnika. Z jej pomocą można w 8 godzin obsadzić 2 ha, co daje ok. 10 tys. krzewów. Sadzarką sadzi się przeważnie krzewy jednopędowe.

Przed sadzeniem należy wykopać dołki głębsze o 5–7 cm niż te, w których krzewy były posadzone w szkółce. Można również wykopać długie bruzdy na głębokość 10–15 cm. Przed sadzeniem na dnie dołka usypuje się kopczyk z żyźniejszej ziemi. Krzew sadzi się tak, by nie powyginać korzeni, a następnie zasypuje się go wykopaną uprzednio ziemią. Glebę wokół pędu się ugniata, tworząc misę. Po posadzeniu należy nawodnić krzew. Jeśli sadzimy agrest w formie piennej, do dna dołka wbija się palik i do niego mocuje roślinę.

 

Autor: Joanna Żołnierkiewicz

Bibliografia:

Czynczyk A. i inni, „Sadownictwo”, Hortpress, 2002 r., s. 402–406

Gudarowska E., „Kupujemy i sadzimy owocowe”, Działkowiec, 2010 r., s. 30–35

Kawecki Z., Kryńska W., „Sadownictwo i warzywnictwo”, PWN, 1995 r., s. 44–56

Klimek G., „Sadownictwo 2”, WSiP, 1997 r., s. 236–237

Pieniążek S.A., „Sadownictwo”, PWRiL, 2000 r., s. 608–610

Prat J.Y., „Abc sadownictwa”, Delta, s. 114–119

„Metodyka integrowanej produkcji agrestu” PIORiN. 2005

JAK DOBRZE JEST CI ZNANY AGREST? SPRAWDŹ! [QUIZ]

[1/14] Czy agrest jest spokrewniony z porzeczką?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki