Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

Lucerna nerkowata Lucerna nerkowata - chmielowa

Lucerna nerkowata (Medicago lupulina) inaczej nazywana jest lucerna chmielową. Często uznawana jest jako chwast w uprawach rolniczych, w ogrodach i sadach. Jest gatunkiem krótkotrwałym, 1-2 letnim, odznaczającym się niewielkimi wymaganiami co do siedliska i warunków pogodowych. W Polsce praktycznie nie jest uprawiana, za to najpopularniejsze są dwa gatunki lucerny – lucerna mieszańcowa i siewna.

Cechy charakterystyczne

Istnieją dwie odmiany lucerny nerkowatej: jednoroczne lub dwuletnie i wieloletnie. W Polsce występuje dwuletnia forma. Jej rośliny wytwarzają płytki system korzeniowy sięgający maksymalnie 1 metr w głąb gleby. Łodygi rośną na długość do 30 cm i mają duże skłonności do płożenia oraz są owłosione i słabo rozgałęzione. Liście lucerny chmielowej są trójlistkowe, na szczycie wycięte, a w górnej części ząbkowane. Mają kształt jajowaty. Kwiatostanem są 10-kwiatowe główki. Kwiaty są żółtego koloru, a owocem jest skręcony, jednonasienny strąk, który po dojrzeniu ma czarną barwę. Nasiona mają kolor zielonożółty i jajowaty kształt oraz są matowe.

Wymagania i występowanie

Lucerna nerkowata jest rośliną obcopylną i owadopylną, potrafi przystosować się do różnych warunków siedliskowych. Jej kwitnienie trwa od maja do października. Bardzo dobrze znosi susze, mrozy oraz późnowiosenne przymrozki. Odznacza się średnim zapotrzebowaniem na wodę i wymaga, aby roczne opady kształtowały się na poziomie 400-500 mm.

Medicago lupulina najlepiej rośnie na glebach średnio zwięzłych oraz zasobnych w wapń. Jej wymagania co do odczynu gleby są średnie i powinien być on zbliżony do obojętnego (pH 6,6-7,2). Nie rośnie ona na glebach zbyt kwaśnych i mokrych. Najczęściej jej uprawa prowadzona jest na kompleksie glebowym żytnim dobrym. Ważne jest, aby lucerna nie była uprawiana po sobie, dopuszczalna jest uprawa co 3 lata.

Lucerna nerkowata występuje pospolicie na całym niżu w Polsce, a także na niższych położeniach górskich. Zasiedla łąki, które wykazują zróżnicowany stopień uwilgotnienia. Może też pojawiać się na suchych łąkach, pastwiskach, suchych polanach leśnych, polach, przydrożach, nieużytkach oraz miejscach ruderalnych.

Lucernę sierpowatą można również uprawiać na nasiona, a jej plantacje należy zakładać na rędzinach, glebach piaszczysto-gliniastych lub szczerkach.

Użytkowanie

Lucerna nerkowata być wykorzystywana jako pasza, ponieważ odznacza się wysoką wartością pokarmową i strawnością oraz jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Znaczenie w uprawie jest nieznaczne, ponieważ jej plony są niskie, a sama jest rośliną krótkotrwała. Może być stosowana w mieszankach pastwiskowych i łąkowych, ponieważ dzięki samosiewom długo utrzymuje się na polu. Źle znosi zacienianie przez wysokie rośliny, dlatego też nie wysiewa jej się na łąkach, chociaż niekiedy jest stosowana na trwałych użytkach zielonych.

Agrotechnika

Lucerna nerkowata w uprawach najczęściej wykorzystywana jest jako wsiewka w rośliny zbożowe. Jesienią może być wsiewana w żyto, a wiosną w zboża jare. Można ją również siać latem bez rośliny ochronnej lub w mieszankach z trawami na wiosnę.

Norma wysiewu dla nasion lucerny nerkowatej uprawianej w siewie czystym wynosi 10-15 kg/ha. Strąki można wysiewać w ilości 30-35 kg/ha. Rozstawa rzędów powinna wynosić 12,5-15 cm, a głębokość 1-1,5 cm. Jeżeli jest uprawiana w mieszankach z trawami to przykładowo można wysiać 10 kg lucerny i 3 kg życicy wielokwiatowej. Wysiew w mieszankach z trawami ogranicza wyleganie roślin lucerny, ponieważ jej płożące łodygi są wzmocnione przez rośliny życicy.

Jeżeli lucerna chmielowa uprawiana jest na nasiona, to należy wysiewać ją w zboża w rozstawę rzędów wynoszącą 25-30 cm.

Na jesień, po wykoszeniu rośliny ochronnej, uzyskuje się plon ściernianki, który wynosi około 10 t/ha zielonej masy. W następnym roku, po skoszeniu rośliny ochronnej, pierwszy odrost jest dobrej jakości i przeznaczany na siano, zaś drugi jest słabszy i pozostawiany na spasanie. Lucernę powinno się kosić przed fazą kwitnienia, aby uzyskać jak najwyższe plony.

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki