Siew kukurydzy najważniejszym elementem technologii produkcji

Siew kukurydzy Kukurydza we wczesnej fazie wzrostu

Wszystkie odmiany mieszańcowe, niezależnie od wczesności i kierunku użytkowania, powinny wyróżniać się następującymi cechami:

  • Na ziarno: odmiany wczesne i średnio wczesne, utrzymujące zieloność liści do pełnej dojrzałości, osadzające wysoko kolby, niewylegające, odporne na choroby i szkodniki, łatwo wysychające podczas dojrzewania. Kolba łatwo odkoszulkowująca i wymłacająca się.
  • CCM: kolby o małym rdzeniu i dużej zawartości ziarna, duża plenność, znaczna wczesność.
  • Kiszonka z całych roślin: odmiany wczesne, które osiągają dojrzałość przynajmniej woskową do końca sezonu wegetacyjnego; bujnie ulistnione, plenne, posiadające wysokie wartości suchej i świeżej masy.

Krajowy Rejestr prowadzony przez COBORU aktualnie liczy 64 odmiany przeznaczone do uprawy na ziarno i 46 na kiszonkę. Dobór właściwej odmiany to jeden z aspektów mających największy wpływ na kształtowanie ilości i jakości plonu kukurydzy. Należy pamiętać, że żadna z oferowanych na rynku odmian nie skupia wyłącznie cech pozytywnych. Często wysokie plonowanie jest silnie, negatywnie skorelowane z wczesnością. Oznacza to, ze odmiany o FAO <230 osiągają średnie plony wyłącznie w bardzo dobrych stanowiskach. Wczesnych plonów nie można się spodziewać u odmian wysokoplonujących.

 

 

Bibliografia:

Brzóska F., Górski T., Kęsik K., Lipski S., Machul M., Madej A., 2002. Kukurydza, produkcja ziarna i CCM. Instrukcja upowszechnieniowa, IUNG i IZ, 91/02.

Jakacka M. 1985. Określenie dynamiki dojrzewania odmian kukurydzy o różnej wczesności za pomocą metody sum temperatur. Pam. Puławski, 86: 161-172

Jasińska Z., Kotecki A., 2003. Kukurydza [W:] Szczegółowa uprawa roślin, t. 1, PWRiL 2003.

Raport Końcowy pt. Interaktywny program zintegrowanej uprawy kukurydzy (ZEASOFT) zrealizowanego w ramach działalności statutowej w podprogramie badawczym nr 2. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, 2004.

Metodyka integrowanej produkcji kukurydzy. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 2009.

Sekutowski T., Sadowski J. 2008. Wpływ uproszczeń w uprawie roli na plonowanie kukurydzy
i dynamikę zanikania rimsulfuronu w glebie. s. 100–103. W: „Problemy Agrotechniki oraz Wykorzystania Kukurydzy i Sorgo” (T. Michalski, red.). Wyd. Katedra Uprawy Roli i Roślin UP Poznań,

Ziętara W.: Zasób informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych. Pam. Puł. 124:465-477. Puławy, 2001

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki