Szkodniki czereśni nam niegroźne! Dzielimy się wskazówkami o rozpoznaniu i zwalczaniu

Nasionnica trześniówka Nasionnica trześniówka

Czasami pomimo naszych usilnych starań przy zabiegach pielęgnacyjnych i profilaktycznych, szkodniki pozostają niewzruszone i atakują nasze drzewka. Baczna obserwacja pozwoli w porę zdiagnozować problem i rozpocząć przeciwdziałanie. Sygnałem, że coś niedobrego dzieje się z naszymi czereśniami powinno być zasychanie i zwijanie się liści, pękanie kory lub przedwczesne opadanie owoców. Po tych i szeregu innych objawów można rozpoznać szkodnika.

Szkodniki czereśni: korzeń, pień i konary

Trociniarka czerwica – postać dorosła tego szkodnika to motyl, którego samica składa jaja w korze czereśni na przełomie czerwca i lipca. Gąsienica trociniarki czerwicy osiąga długość nawet 10 cm, a rozpoznać ją można po ciemnoczerwonej barwie grzbietu i jasnych, kremowych bokach oraz ciemnej głowie. Jeśli nie zauważyliśmy samego osobnika, co zresztą jest trudne do zaobserwowania, gdyż trociniarka drąży korytarze wewnątrz pnia i gałęzi, sygnałem, że mamy z nią do czynienia będą usypane trociny z odchodami, zabarwione na czerwono. Na skutek działania szkodnika zasychają i obumierają poszczególne konary i gałęzie, a z czasem, w skrajnym przypadku także całe drzewo, więc tym ważniejsza jest szybka interwencja.

PRZECIWDZIAŁANIE: pozbyć się szkodnika można w sposób miejscowy poprzez wprowadzenie do zaobserwowanego korytarza preparatu kontaktowego, aplikowanego strzykawką, np. Owadofos 58 EC. Doraźnie zasadne jest także wycinanie i spalanie fragmentów zasychających gałęzi. Pnie drzew można opryskiwać w lipcu, np. preparatem Zolone 35 EC.

Trociniarka torzyśniad – sposób żerowania jest taki sam, jak w przypadku opisanej już trociniarki czerwicy. Z wydrążonych korytarzy wydobywają się zabarwione na czerwono trociny, co skutkuje zasychaniem nie tylko gałązek, ale i młodych pędów i konarów. Ścieżka jej żerowania zaczyna się w młodych pędach, skąd przechodzi przez gałązki do gałęzi, a często dociera do pnia. Gąsienica tego szkodnika ma jasnożółtą barwę i jest pokryta czarnymi kropkami. Osiąga długość około 6 cm.

PRZECIWDZIAŁANIE: sposób postępowania w przypadku tego szkodnika jest taki sam, jak w sytuacji wystąpienia trociniarki czerwicy. Innym preparatem do zastanowania w oprysku jest np. Basudin 25 EC.

Tarcznik morwowiec – swoją nazwę zawdzięcza sposobowi, w jaki żeruje na pniu i gałęziach. Na skutek jego działania, pokrywają się one jasnymi tarczkami o średnicy 2-3 mm. W pierwszej kolejności zahamowany zostaje wzrost drzewa, co w efekcie może doprowadzić do jego obumarcia.

PRZECIWDZIAŁANIE: szkodnik nie występuje na terenie naszego kraju.

Tarcznik niszczyciel – objawy takie same, jak w przypadku opisanego powyżej tarcznika morwowca. Nazwa związana jest nie tylko ze sposobem żerowania, ale także wyglądem – jego ciało pokrywa niewielka tarczka o średnicy kilku milimetrów. Szkodzi drzewom, w tym czereśni, ponieważ wysysa soki z ich tkanek.

PRZECIWDZIAŁANIE: stosowanie oprysku z olejem parafinowym – Promanal 60 EC na przełomie lutego i marca oraz zastosowanie preparatu Owadofos 50 EC lub Zolone 35 EC w czasie wegetacji.

Nieparek pospolity – jego żerowanie objawia się nagłym i nieuzasadnionym zasychaniem gałęzi, któremu towarzyszy wydobywanie się trocin z otworów, także w pniu. Interwencja jest szczególnie ważna, gdyż zaatakowane mogą zostać inne drzewa w sadzie. Działanie tego małego chrząszcza może doprowadzić do obumarcia drzewa. Obserwować należy, czy na drzewie nie pojawiają się białe larwy z brązową głową długości ok. 2 mm w przypadku samców i powyżej 3 mm u samic.

PRZECIWDZIAŁANIE: doraźny zabieg to wycinanie i palenie zaatakowanych gałęzi. Zasadne może być także zastosowanie oprysku preparatami kontaktowymi np. Owadofos 50 EC.

Ogłodek szorstki – to kolejny szkodnik w postaci chrząszcza, którego larwy drążą korytarze, co prowadzi do zasychania poszczególnych części i w końcu całego drzewa.

PRZECIWDZIAŁANIE: stosowanie oprysków pni i gałęzi na przełomie maja i czerwca, np. preparatem Basudin 25 EC lub Owadofos 50 EC. Doraźnie powinno się również obcinać i palić zasychające gałęzie.  

Czerniec ciemny – atakuje korzenie czereśni, w których drąży korytarze. Czerniec ciemny ma postać chrząszcza, jego larwy osiągają długość do nawet ponad 6 cm. Na skutek jego żerowania zasychają młode gałęzie, co w efekcie prowadzi do obumierania całego drzewa.

PRZECIWDZIAŁANIE: na szczęście nie stwierdzono występowania tego szkodnika na terenie naszego kraju.

czytaj dalej...

ZMIERZ SIĘ Z CZEREŚNIĄ I SIĘGNIJ DO NASZYCH PYTAŃ! [QUIZ]

[1/14] Czy drewno czereśni ma zastosowanie w przemyśle stolarskim?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki