Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

Hodowla gęsi Hodowla gęsi

Polska jest największym producentem gęsiny, puchu i pierza w Europie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (2012) w Polsce utrzymywanych jest 1,2 mln sztuk (najwięcej w województwie wielkopolskim). W stosunku do całego pogłowia drobiu, gęsi stanowią około 10%. Większość mięsa gęsiego trafia na eksport, ponieważ w Polsce spożycie tego gatunku mięsa jest niezwykle niskie i stanowi 700 ton rocznie. Hodowla gęsi w Polsce ciągle się rozwija i rośnie ilość producentów, wszystko dzięki temu, że koszty żywienia i utrzymania są stosunkowo niskie, a ceny skupu żywca utrzymują się na wysokim poziomie.

Rasy gęsi hodowane w Polsce

W Polsce najczęściej hodowaną gęsią jest biała włoska (Biała Kołudzka Owsiana), stanowi 95% populacji w kraju.

W hodowli stad zachowawczych, są hodowane gęsi odmian regionalnych. Ich nazwy pochodzą od rejonów Polski, w których zostały wytworzone drogą selekcji dawnych hodowców. Podzielono je na odmiany północne i południowe np. pomorskie, kieleckie, suwalskie. Jako odmiany regionalne gęsi są mało wrażliwe, niewybredne, odporne na choroby i zaadoptowane do miejscowych warunków środowiska.

Systemy utrzymania gęsi

Gęsi hodowane są według trzech systemów, zależnych od długości trwania tuczu i warunków utrzymania. Chów intensywny trwa 12 tygodni, ptaki uzyskują końcową masę ciała około 5 kg. Chów półintensywny trwający 14 tygodni zakłada, że pisklęta do 6 tygodnia będą znajdować się w budynku, a od 7 tygodnia rozpoczną wychodzenie na wybiegi i pastwiska.

Chów ekstensywny trwa 20 tygodni, w końcowym etapie tuczu ważą około 7 kg. Gęsi najczęściej utrzymywane są w budynku w pierwszych tygodniach życia (odpowiednie warunki- temperatura, wilgotność, wentylacja, oświetlenie), później hodowcy umożliwiają ptakom dostęp do pastwisk.

Warunki utrzymania

Dorosłe gęsi są odporne na zmieniające się warunki środowiska, należą do ptaków, które szybko się adoptują. Młode gąsiątka są bardzo wrażliwe na wyziębienie, przegrzanie, zbyt duży lub mały poziom wilgoci. W odchowie najważniejsze są pierwsze cztery tygodnie życia, wtedy najczęściej należy ptaki obserwować. Gąsiątka pokazują swoim zachowaniem czy warunki środowiska są odpowiednie.

Temperatura

Przez pierwszy tydzień życia gąsiątka potrzebują stałej temperatury w pomieszczeniu 25°C, a pod dodatkowym źródłem ciepła 33°C, do czwartego tygodnia życia należy zmniejszać stopniowo temperaturę, aby w końcowym etapie dojść do temperatury bliskiej panującej na zewnątrz. Ma to na celu przygotowanie organizmu zwierząt do wychodzenia na wybiegi i pastwiska. W początkowym okresie odchowu, łatwo zauważyć, kiedy temperatura w wychowalni jest zbyt niska. Zwierzęta gromadzą się pod dodatkowymi źródłami ciepła, tworząc skupiska, zamiast rozpraszać się w miarę równomiernie po całej powierzchni wychowalni. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka ptaki zieją, są apatyczne, występuje brak apetytu i niechęć do picia wody. Najlepszą metodą oceny temperatury jest obserwacja stada.

Wentylacja i wilgotność

Wentylacja w pomieszczeniach wychowalni jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na zdrowie i kondycję ptaków. Wentylacja ma za zadanie usuwanie nadmiaru szkodliwych gazów oraz wilgoci, które mogą powodować liczne choroby układu oddechowego, nerwowego, pokarmowego oraz układu ruchu (pęcherze). Wszystkie z nich mogą mieć bezpośredni wpływ na zahamowanie wzrostu i rozwoju gąsiątek. Wilgotność powietrza powinna się utrzymywać na stałym, optymalnym poziomie, wynoszącym 65-75%.

czytaj dalej...

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki