Gęś Biała Kołudzka – najpopularniejsza w Polsce odmiana gęsi domowej

Gęsi Białe Kołudzkie Gęsi Białe Kołudzkie

Gęś Biała Kołudzka obecnie stanowi 90% krajowego pogłowia gęsi. Jest najbardziej liczną i najpowszechniejszą rasą występujących na polskich fermach tuczony gęsi. Materiał rzeźny stanowią mieszańce W31, pochodzące po rodzie żeńskim W11 i męskim W33. Gęś Biała Kołudzka została wyhodowana w Kołudzie Wielkiej z gęsi białej włoskiej.

Historia rasy

W Kołudzie Wielkiej w Doświadczalnym Instytucie Zootechniki prowadzono badania nad różnymi rasami gęsi, w celu wytworzenia odpowiedniego mieszańca o wysokiej produkcyjności. Po kilku nieudanych próbach, w 1962 roku sprowadzono z duńskiej fermy gąsiątka gęsi białej włoskiej. Dzięki wieloletniej pracy hodowlanej udoskonalono liczbę gąsiąt odchowanych od jednej gęsi, poprawiono wskaźnik zapłodnień jaj i przyrosty. W 1993 roku gęsi nadano imię handlowe „Gęś Biała Kołudzka”. Obecnie gąsięta W31, mieszańce dwóch rodów wytworzonych w Kołudzie Wielkiej dominują na polskich fermach drobiu.

Rody Gęsi Białej Kołudzkiej

Mieszaniec obecnie użytkowany na fermach pochodzi po dwóch rodach rodzicielskich. Pierwszy ród – ojcowski W33 był przez wiele lat selekcjonowany w kierunku poprawy umięśnienia oraz reprodukcji i łatwości przekazania tych cech młodym.

Ród mateczny ‒ W11 był doskonalony pod względem cech reprodukcyjnych, głównie wzrostu procentu zapłodnionych jaj i jaj wylężonych, wielkości jaj i ich ilości w ciągu roku od samicy. Kładziono również nacisk na cechy związane z intensywnością i wytrwałością nieśności oraz zdrowotnością i odpornością ptaków.

 

 

Bibliografia:

Badowski J., „50 lat hodowli gęsi Białej Kołudzkiej” [w:] „Polskie Drobiarstwo”, nr 11/ 2012 r., s. 16-19.

Badowski J., „Gęś Biała Kołudzka - wartość użytkowa stad rodzicielskich” [w:] „Polskie Drobiarstwo”, nr 3/2009 r., s. 16-18.

Badowski J., Bielińska H., „Gęś Biała Kołudzka - historia i teraźniejszość” [w:] „Woliera”, nr 1/2009 r., s. 44-48.

Badowski J., „Gęś Biała Kołudzka - uwagi o użytkowaniu nieśnym” [w:] „Polskie Drobiarstwo”, nr 4/2007 r., s. 12-14,16.

Bielińska H., „Gęś Biała Kołudzka - warunki utrzymania stada reprodukcyjnego” [w:] „Polskie Drobiarstwo”, nr 1/2005 r., s. 26-29.

Bielińska H., „Gęś Biała Kołudzka” [w:] „Wiadomości Zootechniczne”, nr 2/2004 r., s. 54-55.

Frąckowiak H., „Rasy rodzime eksponowane na XVIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i ich charakterystyka [Poznań, 9-12 X 2003 r.]”, [w:] „Przegląd Hodowlany”, nr 4/2004 r., s. 27-30.

Jankowski J., „Hodowla i użytkowanie drobiu”, PWRiL, Warszawa 2012 r.

Mazanowski A., „Hodowla i chów gęsi”, wyd. Apra, Bydgoszcz 2012 r., s. 19-22.

Rosiński A., „Hodowla i produkcja gęsi”, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań 2003 r.

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki