Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

Uprawa lucerny Uprawa lucerny

Nawożenie

Lucerna jest bardzo wrażliwa na zakwaszenie gleby. Regulacji odczynu należy dokonać jesienią, pod przedplon lub krótko po jego zbiorze. Na glebach lekkich, o małej pojemności wodnej, stosuje się wapno węglanowe, wymagające bardzo dokładnego wymieszania z glebą. Szybciej działające wapno tlenkowe zaleca się na gleby ciężkie i średnie.

Roślina ma dość wysokie wymagania pokarmowe. Jednak dzięki głębokiemu, dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu, może pobierać składniki mineralne z głębszych warstw gleby.

W tabeli 1. przedstawiono orientacyjne wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu zielonki z lucerny (siew czysty, wysiew w mieszankach z trawami).

Roślina

Szacowany plon zielonki t/ha

Fosfor (P2O5) kg/ha

Potas (K20) kg/ha

Azot (N) kg/ha

Magnez (MgO) kg/ha

Lucerna w siewie czystym

30

40

90

-

25

40

55

120

-

35

50

70

150

-

40

Lucerna z trawami

30

50

95

40

25

40

65

125

60

35

50

80

155

85

40

Tabela 1. Wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu zielonki z lucerny. Na podstawie: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010.

Wielkości dawek nawożenia fosforowego i potasowego zależą przede wszystkim od zasobności gleb w powyższe składniki. Przy pełnym użytkowaniu lucerny w danym roku zaleca się aplikację całej dawki nawozów fosforowych na jesień lub wiosnę. Dawki nawozów potasowych trzeba dzielić. Pierwszą stosuje się wczesną wiosną, tuż przed ruszeniem wegetacji. Kolejne dawki, w zależności od liczby pokosów lucerny w ciągu sezonu wegetacyjnego przypadają na okresy: po sprzęcie pierwszego (użytkowanie trzykośne) lub po sprzęcie drugiego ( użytkowanie czterokośne) pokosu. W przypadku wysiewu lucerny z trawami, nawozy fosforowe aplikuje się tak jak dla siewu czystego. Nawożenie potasowe wymaga nowych podziałów dawek na tyle, ile pokosów przewiduje rolnik w swoim gospodarstwie.  Ważne, aby stosować je przed każdym odrostem. Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, lucerna uprawiana w siewie czystym, nie wymaga nawożenia azotowego. Ustalając wielkości dawek składnika pod lucernę z trawami, należy oszacować wielkość oczekiwanego plonu, uwzględnić gatunek traw, udział traw w mieszance. Pierwszą dawkę, stanowiącą 40% wartości ogólnej, wysiewa się przed ruszeniem wegetacji. Pozostałą ilość, podobnie jak przy nawożeniu potasowym, trzeba dzielić na tyle części, ile pokosów się przewiduje.

Siew

Lucernę najczęściej wysiewa się wiosną ( II dekada kwietnia- II dekada maja) rzadziej latem (czerwiec- II dekada lipca). Wczesny, terminowy siew lucerny sprzyja lepszemu ukorzenianiu się roślin, wysokiemu plonowaniu i dobremu przezimowaniu. Siew wiosenny w niektórych warunkach wymaga użycia rośliny ochronnej. Siew letni, dający dobre efekty wyłącznie w okresach właściwego uwilgotnienia gleby, jest zazwyczaj siewem czystym. Liczne dane pokazują, że lucerna lepiej rozwija się, gdy rośnie bez rośliny ochronnej. W użytkowaniu wielokośnym (3- kośne, 4- kośne), zbierana w pełni kwitnienie plonuje najwyżej. Jeśli lucernę wysiewa się łącznie z jęczmieniem jarym, to normę wysiewu zboża trzeba zmniejszyć średnio o 25%. Należy pamiętać, że pierwszym zabiegiem jest aplikacja ziarniaków zbóż, a następnie wysiew nasion lucerny: albo prostopadle do nich lub bezpośrednio w międzyrzędzia.

W tabeli 2. Przedstawiono podstawowe parametry dotyczące siewu lucerny z uwzględnieniem terminu zabiegu.

Parametr

Siew

wiosenny

letni

Rozstawa rzędów

10-20 cm

Ilość wysiewu

10- 15 kg/ha

15- 20 kg/ha

Głębokość siewu

Gleby zwięzłe: 1- 1,5 cm; gleby lekkie: 1,5- 2 cm

 

Tabela 2. Podstawowe parametry siewu lucerny z uwzględnieniem terminu zabiegu.  Na podstawie „Lucerna mieszańcowa i siewna” Szczegółowa uprawa roślin, t.2

czytaj dalej...

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki