Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

Pszenica ozima Pszenica Bamberka

Odmiany elitarne są przydatne do wyrobu mąki na cele piekarnicze, tak samo jak odmiany jakościowe, mimo że ich mąka jest nieco gorsza niż odmian z klasy E. Odmiany chlebowe przeznaczane są na wyrób pieczywa, a pozajakościowe na cele pastewne. Odmiany ciastkowe inaczej nazywane są krakersowymi i wykorzystywane do wyrobu ciastek typu herbatniki i krakersy.

Na jakość technologiczną ziarna decydujący wpływ mają warunki środowiska, agrotechnika, nawożenie azotowe i ochrona przed szkodnikami. W związku z tym ziarno odmian zakwalifikowanych do danej grupy nie zawsze uzyskuje właściwą jakość.

Najczęściej zalecane do uprawy odmiany pszenicy ozimej

Według danych z COBORU w latach 2011–2013 najczęściej zalecanymi odmianami pszenicy ozimej w większości województw były: Ostroga, Bamberka, Natula i Mulan.

Ostroga

Odmiana ta jest zalecana do uprawy w 13 województwach. Jest odmianą jakościową (grupa A), charakteryzuje się ościstym kłosem. Jest średnio mrozoodporna i bardzo odporna na rdzę brunatną. Na brunatną plamistość liści, choroby podstawy źdźbła oraz septoriozę liści i plew jest w dużym stopniu odporna, na fuzariozę kłosów – w stopniu przeciętnym, a na mączniaka – w niewielkim. Wytwarza rośliny średniej wysokości (99 cm), które mają przeciętną odporność na wyleganie. Jej termin kłoszenia i dojrzewania jest późny, a masa 1000 ziaren (MTZ) bardzo duża – 47,9 g. Wyrównanie ziaren jest dobre, a gęstość w stanie zsypnym średnia. Odznacza się dużą odpornością na porastanie ziarna w kłosie i dużą liczbą opadania. Zawartość białka oraz glutenu w ziarnach jest dość duża, a ogólna wydajność mąki – dobra. Jej wskaźnik sedymentacyjny SDS jest bardzo duży. Odznacza się średnią plennością i przeciętną tolerancją na zakwaszenie gleby.

Bamberka

Ta odmiana jest rekomendowana do uprawy w 12 województwach. Należy do grupy jakościowej (A) i odznacza się średnią plennością oraz mrozoodpornością. Jej odporność na choroby pszenicy jest średnia. Wytwarza rośliny o przeciętnej wysokości (ok. 92 cm) i odporności na wyleganie. Odznacza się średnim terminem kłoszenia i dojrzewania, bardzo dużą MTZ (46,8 g), dobrym wyrównaniem i dosyć dużą gęstością w stanie zsypnym. Jej odporność na porastanie w kłosie jest średnia, a liczba opadania jest bardzo duża. Zawartość białka i glutenu w ziarnie jest dosyć duża, a wskaźnik sedymentacyjny SDS jest bardzo duży. Niestety ogólna wydajność mąki jest dość słaba, a tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Natula

Jest to odmiana jakościowa (grupa A) zalecana do uprawy w 12 województwach. Charakteryzuje się dobrą plennością i średnią mrozoodpornością. Jej odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz septoriozę plew jest dosyć duża, a na brunatną plamistość liści, choroby podstawy źdźbła – średnia, zaś na septoriozę liści i fuzariozę kłosów – mała. Wytwarza ona wysokie rośliny (104 cm), które charakteryzują się przeciętną odpornością na wyleganie i wczesnym terminem kłoszenia oraz średnim dojrzewania. MTZ jest dosyć duża (45,2 g), wyrównanie ziaren jest dość dobre, a gęstość w stanie zsypnym – mała. Wykazuje średnią odporność na porastanie w kłosie i dużą liczbą opadania. Ziarna zawierają dosyć dużą ilość białka i średnią glutenu. Jej wskaźnik sedymentacyjny (SDS) jest duży, a ogólna wydajność mąki dosyć dobra. Odznacza się dość dużą tolerancją na zakwaszenie gleby.

Mulan

Ta odmiana jest rekomendowana do uprawy w 12 województwach. Należy do odmiany chlebowej (grupa B). Jej mrozoodporność jest średnia, tak samo jak odporność na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła. Charakteryzuje się dość dużą odpornością na rdzę brunatną oraz septoriozę liści, a małą odpornością na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów. Wytwarza rośliny o średniej wysokości (93 cm) i przeciętnej odporności na wyleganie. Jej termin kłoszenia i dojrzewania jest dosyć wczesny, a MTZ średnia (43,3 g). Odznacza się dobrym wyrównaniem ziaren i małą gęstością w stanie zsypnym. Jest odporna na porastanie w kłosie, a jej liczba odpadania jest dość duża. Zawartość białka w ziarnie jest średnia, a glutenu dosyć duża. Jej wskaźnik sedymentacyjny (SDS) jest duży, a ogólna wydajność mąki dość słaba.

Autor: mgr inż. Kinga Borek

Bibliografia:

  1. Artyszak A., Kucińska K., Niemczyk H., „Pszenica ozima”, (w:) „Produkcja roślinna. Cz. II”, wyd. REA, Warszawa 2010 r., str. 31–33
  2. Artyszak A., „Technologia produkcji pszenicy ozimej”, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita, Warszawa 2006 r.
  3. Kaczyński L., Zych J., „Odmiany zbóż”, (w:) „Produkcja i rynek zbóż”, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2002 r.
  4. Najewski A., „Pszenica królową pól”, „Tygodnik Rolniczy”, nr 33/2011 r., str. 23–24 

ROŚLINY WCALE NIE TAKIE ZNANE! SPRAWDŹ SIĘ W NIECODZIENNYCH PYTANIACH

[1/10] Które drzewo w średniowiecznej Europie było czczone jako symbol boga piorunów?

Dodaj komentarz

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki